facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

„Gali tekti uždaryti vaistines. Šiaulių miesto savivaldybė, vienintelė visoje šalyje, nesudarė lengvatinių sąlygų vaistinėms, įsikūrusioms gydymo įstaigose ir negalėjusioms dėl saugumo sumetimų vykdyti savo veiklos karantino metu“, –  teigiama Nacionalinės vaistų prekybos asociacijos pranešime spaudai. Šiaulių miesto savivaldybės Strateginės plėtros ir ekonomikos departamentas atsako, kad vaistinės pačios prašymo nepateikė.

Vaistinės jaučiasi skriaudžiamos
Šiauliuose Dainų pirminės sveikatos priežiūros centre (PSPC) ir Šiaulių centro poliklinikoje veikia dvi vaistinės,  priklausančios UAB „Nemuno vaistinė“. Karantino metu jos  tapo nepasiekiamos darbuotojams ir pacientams. Abiejose vaistinėse iki karantino dirbo po 3 darbuotojus, tačiau neaišku, ar šias darbo vietas ir klientams patogiose vietose įsikūrusias vaistines pavyks išsaugoti jam pasibaigus, nes pasak Nacionalinės vaistų prekybos asociacijos direktorės Jūratės Kulberkienės, visos savivaldybės, išskyrus Šiaulių miesto, sutiko arba sumažinti nuomos mokestį 80 proc., arba visai nuo jo atleisti. Vaistinės Šiauliuose  gavo tik pasiūlymą atidėti nuomos mokėjimą.

Pranešime rašoma,  kad į Šiaulių miesto savivaldybės administraciją buvo kreiptasi net keletą kartų, tačiau įtikinti karantino metu sumažinti nuomos kainą arba nuo šio mokesčio visiškai atleisti nepavyko.

Asociacija tvirtina, kad su savivaldybėmis pasirašytose sutartyse nurodyta, jog galimybė naudotis išsinuomotu turtu yra būtina nuostata nuomos mokesčio mokėjimui, o karantino metu naudotis patalpomis buvo neįmanoma.

Savivaldybė įsitikinusi savo teisumu
Šiaulių miesto savivaldybės Strateginės plėtros ir ekonomikos departamentas redakcijai atsiuntė raštą, kuriame teigiama: „2020-04-02 Šiaulių miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T-88 „Dėl nuomos mokesčio atidėjimo“, kuriuo nusprendė atidėti, esant prašymui ir pagrindžiantiems dokumentams, nuomos mokesčio mokėjimo terminą karantino laikotarpiu ir du mėnesius jam pasibaigus už Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias nuomojamas patalpas ar pastatus. Pateikus prašymą ir dokumentus, įrodančius, kad pajamos sumažėjo daugiau kaip 50 proc., su įmone bus sudaromas nuomos mokesčio atidėjimo grafikas. Visi nuomininkai buvo informuoti apie tarybos priimtą sprendimą. Tačiau UAB „Nemuno vaistinė“ nepateikė dokumentų, pagrindžiančių pajamų sumažėjimą, ir siūlomo nuomos mokesčio atidėjimo grafiko.

2020-04-01 UAB „Nemuno vaistinė“ pateiktame rašte informuoja, kad nuo 2020-04-02 iki karantino pabaigos stabdo vaistinės darbą ir nuomos mokesčio už minėtą laikotarpį nemokės. Tačiau įmonė nepateikė prašymo dėl nuomos mokesčio atleidimo ar jo sumažinimo, tik deklaratyviai pareiškė, kad nuomos mokesčio už patalpas nemokės. Sudarytoje negyvenamųjų patalpų nuomos sutartyje nėra numatyta aplinkybių, dėl kurių nuomininkas galėtų būti atleistas nuo nuomos mokesčio.“

Be to, Savivaldybė  atleidusi nuo nuomos mokesčio netektų apie 75 tūkst. eurų pajamų ir informuoja apie galimybę atidėti mokėjimo terminus bei pasinaudoti Valstybės pagalba verslui.

Į viršų