facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Apie Kurtuvėnų regioniniame parke Bubių seniūnijoje dingusio ežero paieškas mūsų laikraštis rašė pernai rugsėjo 14 d. straipsnyje „Kaip šiaulietis dingusio ežero ieškojo“. Šiaulietis Edmundas Trinkūnas lygiai prieš metus ant pamėgto Pumpurio ežero kranto aptiko įkaltus stulpus su grėsmingomis lentomis, kuriose parašyta, kad tai privati valda, žvejoti, mašinomis pravažiuoti ir net vaikščioti draudžiama.

Vyras kreipėsi į šiauliečius gamtosaugininkus, Kurtuvėnų parko direkciją, Nacionalinę žemės tarnybą, Aplinkos apsaugos agentūrą, Prokuratūrą, Registrų centrą, Šiaulių archyvą. Valdininkai pečiais traukė ir niekaip paaiškinti negalėjo, kokiu būdu ežeras bevardžiu tvenkiniu pavirto. Bet atkaklus žvejys rankų nenuleido, aukštų ponų slenksčius mynė, įvairioms instancijoms raštus rašė, į pagalbą seimūnus ir televiziją kvietėsi. Šiandien vyras plačiai šypsosi ir pergalę švenčia. Jo rankose dokumentai – Pumpurio ežeras yra įregistruotas Lietuvos upių, ežerų, tvenkinių kadastre (UETK) niekam neišnuomotas, neparduotas ir jame mėgėjiška žvejyba leidžiama. Bet…

Nelengvos paieškos
Pirmiausia, Vidmanto Lopetos, Kurtuvėnų regioninio parko vyr. specialisto ekologo, padedamas E. Trinkūnas išsiaiškino, kad galimai žmones klaidina painiava pavadinimuose. „Vikipedijoje“  Pumpuriu pavadintas mažesnysis ežeras, vietinių Miško Pumpuriu vadinamas. Šis seniai privatizuotas, bet šeimininkė žvejoti jame nedraudžia. O didesnysis – Lauko Pumpuris – svetainėje Pumpuriuku pavadintas. Senajame Upių, ežerų ir tvenkinių kadastre (UETK) pavadinimai buvę teisingai surašyti, bet keista – 2017 m. atnaujintame kadastre Lauko Pumpuris kaip ežeras neberodomas.

Skambino vasarą žmogus į Šiaulių rajono aplinkos apsaugos departamentą gyvosios gamtos inspektoriui. Valdininkas pasiūlęs kitos vietos žvejybai pasiieškoti. Nepatikėjo patyręs žvejys, kad galima taip įžūliai valstybinį ežerą užvaldyti, net pensininkams priėjimą uždrausti. Ne kartą grįžo aiškintis, juokais sakęs norintis 2 ha tvenkinį pasidaryti, patarimo klausė. „Ne iš karto valdininkai suprato, kur lenkiu, – prisimena E. Trinkūnas. – Išgirdę, kad apie Kurtuvėnus šneku – tik pasiklausė, pamirksėjo ir – tuščia jų.“

Redakcijos kalbintas UAB „Šventjonis“ generalinis direktorius Bronius Astrauskas tuomet teigė, kad bendrovė valdo žemę, kurioje esąs Lauko Pumpuris, didesnysis vandens telkinys, pagal 2003 m. Vyriausybės nutarimą. Žuvininkystės ūkiui visi šie vandens telkiniai nuo sovietinių laikų priklausę. ,,Ežeras Lauko Pumpuris yra pramoninis tvenkinys, – sakė įmonės vadovas. – jo vanduo naudojamas tvenkinių vandens lygiui pakelti.“ Draudimas lankytis ir žvejoti, vadovo teigimu, teisėtas, nes tai jo išnuomota žemė.

Kurtuvėnų regioninio parko direkciją tąsyk jam pritarė: „Lauko Pumpuris yra priskirtas akvakultūros tvenkiniams ir nuomotojas gali riboti žvejybą ir statyti informacinius stendus, siekiant informuoti piliečius ir apsaugoti žuvies išteklius.“ Esą UETK Lauko Pumpuriui nei vardas, nei kodas nesuteiktas. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyriaus specialistai pagal savo planus taip pat ,,Šventjonio“ nuomojamoje teritorijoje Pumpurio ežero nerado.

Pumpurio ežeras vėl yra
Taigi šiaulietis kryžiaus kelius nuėjo, kol išreikalavo, kad valdininkai savo popieriuose pražuvusį ežerą atkapstytų. Pasak E. Trinkūno, „Šventjonis“ nuomoja valstybinę žemę, ne ežerą. Drausti žvejoti pagal įstatymą negali. Nuosavybę turintys ir tai nedraudžia.

E. Trinkūnas pasiekė, kad Pumpurio ežeras jau įtrauktas į UETK. Aplinkos apsaugos agentūra atsiuntė jam dokumentą, kad mėgėjiška žvejyba tokiuose vandens telkiniuose leidžiama: „Bubių seniūnijoje, Šiaulių rajone esančiame Pumpurio ežere, kurio kodas 14040072 (Lietuvos Respublikos upių ir ežerų ir tvenkinių kadastro (UETK) išrašą prisegame), nėra išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą (vandens telkinys nėra išnuomotas), todėl žvejoti mėgėjų žvejybos įrankiais, laikantis mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų, Jūs galite (…).“

„Kai buvau Nacionalinės žemės tarnybos Šiaulių skyriuje, sakė, kad „Šventjoniui“ išnuomota ūkinės paskirties žemė ūkinei veiklai vykdyti, suvirš 6 šimtai ha, – prisiminė žvejys. – Ežeras jų planuose nefigūravo, niekas juo nesidomėjo. Kai buvo „dingęs“ pavadinimas, galima buvo laikyti bevardžiu tvenkinuku, o dabar jau nebe. Dabar Pumpuris valstybinio ežero statusą atgavo, turi kodą, niekas nebegali jo pasisavinti.“

Ar sugrįš žvejai?
Bet... draudžiančios pravažiuoti, vaikščioti, žuvis gaudyti lentos tebėra iki šiol.

„Ežeras žvejus viliojo ne tik žuvies gausa, bet ir gamtos ramybe. Aš galiu atvažiuoti, turiu dokumentus, žinau, kad galima, bet norėčiau, kad ir kiti be baimės su meškere pasėdėtų, tyla ir vandens paukščių klegesiu pasidžiaugtų, – nežada atsitraukti E. Trinkūnas. – Juokingas tvenkinių vadovo televizijai išsakytas argumentas, kad žvejai jo karpius ligomis apkrės. Užtvenkėlės žuvis neperšoks. Jeigu tai problema, naujas groteles galiu nupirkti, uždėsiu per keliolika minučių. Ne masalas, o vandens paukščiai gali virusų pernešti.“

Kurtuvėnų regioninio parko vyriausiasis specialistas Darius Ramančionis prieš porą mėnesių tvirtino televizijos žurnalistams, kad paprašys „Šventjonio“ draudžiamąsias lentas nuimti, nes prošal turistiniai maršrutai praeina. O šiomis dienomis redakcijai telefonu kalbėjo, kad lentos tebėra, be to, jis dar neturįs informacijos, jog Pumpurio ežero statusas atstatytas ir ten mėgėjams žvejoti negalima drausti.

Bronius Astrauskas, UAB „Šventjonis“ generalinis direktorius, savo įtūžio nė nebandė valdyti:

„Kokios lentos? Nenuimsiu, nematau reikalo. Seniai išsiaiškinome, kad mano išnuomotas plotas. Nežinau, kas tokį kvailą raštą rašė. Neišmano Vilniuje sėdėdami. Jūs Šiauliuose planus pasižiūrėkite, kur mūsų ribos. Kam tokius kvailus klausimus spręsti?“

Nacionalinė žemės tarnybos Šiaulių skyriaus vedėjas Zigmantas Donatas Dranginis redakciją informavo, kad „ežeras Pumpuris patenka į UAB „Šventjonis“ išnuomotą valstybinį žemės sklypą, unikalus Nr. 9128-0001-0016, kuris Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-07-03 nutarimu Nr. 826 „Dėl pramoninių žuvininkystės tvenkinių sąrašo ir plotų patvirtinimo“ buvo įtrauktas į patvirtintą pramoninių žuvininkystės tvenkinių sąrašą, t. y. žemės sklypą su juose esančiais vandens telkiniais UAB „Šventjonis“ naudoja nuomos pagrindais.“ Bent jau ežero vardą pripažįsta.

Skirtingas likimas ištiko, pasak padavimo, kadaise apgautos mergelės priverktus ežerus. Vienas ramiai telkšo miško glėbyje, o kitas, Lauko Pumpuris, atsidūrė nedėkingoje kaimynystėje su jo vandeniu mintančiais tvenkiniais, pelkėjančiuose pakraščiuose dar vis glaudžia šimtus vandens paukščių.

Atkaklaus piliečio E. Trinkūno dėka atgavo savo prarastą vardą, kadastro numerį. Ar čia sugrįš žvejai? E. Trinkūnas tiki, kad šis kampelis bus atrastas iš naujo.

2020 05 22 2

Informaciniai stendai tebejuosia ežerą tarsi bevardį tvenkinį.
Autorės nuotr.

Į viršų