facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Siekiant, kad miesto gyventojai būtų sveikesni, labai svarbu gerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą. Šiaulių gydymo įstaigų 2019 metų veiklos ataskaitose teigiama, kad saugios, veiksmingos, prieinamos, į pacientą orientuotos paslaugos yra jų prioritetas. Tik ar tai atsispindi realybę?

Šiaulių centro poliklinika
Šiaulių miesto savivaldybės taryba svarstė, ar pritarti visų Savivaldybėje veikiančių gydymo įstaigų 2019 metų veiklos ataskaitoms. Minėtos ataskaitos yra prieinamos ir viešoje erdvėje.

Štai Šiaulių centro poliklinikos ataskaitoje teigiama, kad praėjusiais metais poliklinikoje prisirašiusiųjų skaičius sumažėjo 421 gyventoju. Bendras apsilankymų skaičius pas I lygio gydytojus sumažėjo 3,88 proc. Skiepų kabinete suteikta 29,31 proc. daugiau paslaugų. Praėjusiais metais vienam pacientui teko 20,81 ambulatorinės slaugos paslaugų namuose. Pacientų suinteresuotumas burnos higienos paslauga padidėjo 2,30 proc. Prevencinių programų atlikta 11,62 proc. daugiau nei 2018 m. Poliklinikoje taip pat 10,96 proc. padidėjo teikiamų antrojo lygio paslaugų apimtys.

Ataskaitoje pažymima, kad siekiant savalaikės ir skaidrios registracijos bei eilių valdymo užtikrinimo bus tęsiamas ir plečiamas skaitmeninį bendradarbiavimas tarp poliklinikos informacinių sistemų ir Registrų centro. Planuojama atnaujinti 5 šeimos gydytojų kabinetus, pakeisti šiluminio mazgo bei pagrindinio pastato laiptinėse langus. Plečiant teikiamų paslaugų spektrą poliklinika planuoja atlikti kolonoskopinius ir ginekologinius kolposkopinius tyrimus. Tęsti pradėtas projektines veiklas, siekiant geresnių kiekybinių ir kokybinių rodiklių.

Svarstydami, ar pritarti šiai ataskaitai, politikai Šiaulių centro poliklinikos direktoriui Mindaugui Maželiui dar uždavė keletą klausimų. Denis Michalenko pasiteiravo, dėl kokių priežasčių mažėja prisirašiusiųjų skaičius. Paprašė paaiškinti, kas yra tos skatinamosios paslaugos.

„Šiemet yra mažiausias prisirašiusiųjų mažėjimas, jeigu kiekvienais metais dėl išvykstančių pacientų būdavo 1 tūkst. mažėjimas. Skatinamosios paslaugos – papildomi darbai šalia šeimos daktaro priėmimo (skiepijimas, vaiko prižiūrėjimas, siuntimas profilaktinei programai), jau yra 40–50 pozicijų įvairių paslaugų, kainuojančių po 1–3 eurus, tai šių paslaugų teikimas yra mūsų papildomų pajamų šaltinis“, – atsakė M. Maželis.

Edvardas Žakaris paklausė, ar poliklinika turi problemų, kurių pati negali išspręsti. „Mūsų laiptinių langai baisoki, tai prašysime pagalbos šioje vietoje, jeigu bus kažkokia galimybė“, – kalbėjo poliklinikos vadovas.

Paskelbus balsavimą 28 Tarybos nariai pasisakė už – Šiaulių centro poliklinikos 2019 metų veiklos ataskaita buvo patvirtinta.

Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras
Kitu klausimu pereita prie VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro pateiktos ataskaitos nagrinėjimo. Ataskaitoje teigiama, kad mažėjant gyventojų skaičiui Šiaulių mieste, mažėja ir Dainų PSPC prisirašiusiųjų pacientų skaičius. 2019 m. bendras apsilankymų skaičius pas I lygio gydytojus užaugo nežymiai – 2,5 proc., bet 24,6 proc. padidėjo apsilankymų pas psichiatrus, 3,3 proc. pas odontologus, 1,9 proc. pas chirurgus. Nors prevencinių programų vykdymo apimtys didėja nežymiai, bet gerėja prevencinių programų vykdymo kokybė. Palyginus 2019 m. ir 2018 m. skiepijimų apimtys padidėjo 30,73 proc., ypač padaugėjo skiepijimų nuo erkinio encefalito.  

Pirmojo lygio paslaugų atlikta 20,7 proc. daugiau. Slaugos paslaugų namuose gavėjų skaičius nesumažėjo, nors sumažėjo prisirašiusiųjų soc. draustų asmenų skaičius, paslaugų atlikta dvigubai daugiau. Prevencinių programų paslaugų taip pat atlikta daugiau nei 2018 m. Vidutiniškai vienam asmeniui atliktų skatinamųjų paslaugų padidėjo 18,8 proc.

Atkreiptas dėmesys, kad materialinės bazės gerinimui ir tinkamos aplinkos pacientams ir personalui užtikrinimui, įstaigos lėšomis buvo atlikti atnaujinimo darbai: suremontuotas cokolinio aukšto neveikiantis tualetas, suremontuota darbuotojų poilsiui skirta patalpa, naujai įrengta darbuotojų rūbinė su patogiomis persirengimo spintelėmis. Pakeistos II įėjimo į pastatą laiptinių durys. Einamuosius remonto darbus atliko Dainų PSPC darbuotojas, buvo perkamos tik medžiagos. Taip pat įstaiga savo lėšomis atliko pastato stogo parapeto remontą, įvairius sudėtingesnius santechnikos ir elektros instaliacijos remonto darbus. Šiais metais numatyta įrengti vėdinimo ir kondicionavimo sistemą, paruoštas techninis projektas.

Tarybos nariai posėdžio metu jokių klausimų Dainų PSPC direktorei Aurikai Koncienei neuždavė. Paskelbus balsavimą 26 Tarybos nariai balsavo už, 1 susilaikė. VšĮ Dainų PSPC 2019 metų veiklos ataskaita buvo patvirtinta.

Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis
Didesnio politikų susidomėjimo sulaukė VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties 2019 metų veiklos ataskaita. Mieste pagalbą teikė 8 pažangaus gyvybės palaikymo brigados ir 2 brigados Kuršėnuose, o nuo 2019 m. rugsėjo mėn. įkurtos 2 klasterinės brigados – po vieną  Kuršėnuose ir Plungėje.

Praėjusiais metais į įstaigą kreipėsi 35 934 Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono gyventojai. Be rezultatų užregistruoti 1 727 kvietimai (tai melagingi kvietimai, arba kai nuvykus, ligonio nerasta kvietimo vietoje ir pan.). Iš viso medicinos pagalba teikta 34 206 Šiaulių miesto ir rajono pacientams.

2019 m. suteikta būtinosios medicinos pagalbos dėl ūmių susirgimų – 79,4 proc., dėl nelaimingų atsitikimų – 13,2 proc., dėl pacientų pervežimų, kuriems pervežimo metu reikia teikti būtinąją medicinos pagalbą – 6,9 proc. Pacienčių transportavimas dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo ir laikotarpio po gimdymo patologijos sudarė 0,43 proc. visų atliktų kvietimų.

Lyginant 2019 m. ir 2018 m. diagnozuotų sveikatos sutrikimų absoliučius skaičius, matyti, jog 0,5 proc. padidėjo ūmių susirgimų skaičius, traumų ir nelaimingų atsitikimų skaičius sumažėjo 1,3 proc. Gimdyvių ir ligonių dėl pogimdyvinio laikotarpio patologijos pervežimų skaičius 2019 m. sumažėjo 0,09 proc. 2019 m. užregistruoti 26 smurto prieš vaikus iškvietimų atvejai, 2018 m. – 18 atvejų. Tai susiję su sugriežtintais smurto prieš vaikus teisės aktais.

Teigiamą dinamiką išlaikantis bei augančią teikiamos paslaugos kokybę parodantis rodiklis –atgaivintų per metus pacientų skaičius. Praėjusiais metais atgaivinta 26 asmenų. Iš viso reanimacinės priemonės pradėtos taikyti ir gaivinimo veiksmai atlikti 135 kvietimuose. Iš jų sėkmingai reanimuoti 19,3 proc.

Denis Michalenko pasidomėjo, ar normalu, kad įstaigos brigados aptarnauja pacientus Kuršėnuose ir Plungėje.

Įstaigos vadovė vyriausioji gydytoja Eugenija Kukaitienė atsakė, kad šie miestai priklauso Šiaulių dispečerinei: „Šiaulių kasa valdo visą apskritį, kuriai priklauso ir Plungė, ir Telšiai, ir Mažeikiai, todėl brigados išdėstytos kiek galima arčiau gyventojų. Ligoniai atvežami į Šiaulius ir dėl to jokio nuostolio nėra nei pačiai įstaigai, nei Šiaulių savivaldybei, už tai gaunami atskiri pinigai.“

Martynas Šiurkus teigė sulaukęs gyventojų skundų, kad šie naktį ar anksti ryte priversti prabusti dėl aplinkui skleidžiamų garsų. Klausė, ar įstaigai sudėtinga įsigyti racijas, kad naktį nereikėtų šūkauti: „Penktas. Su sanitaru. Važiuojam.“

Gydytoja atsakė, kad pati yra pasirašiusi įsakymą, jog nuo 20 val. vakaro iki 7 val. ryto dispečerinė kalbėtų per racijas. Teigė neįsivaizduojanti, iš kur sklinda tas gyventojus erzinantis garsas. Sakė, kad įstaiga pati dėl to negavo nė vieno gyventojo skundo.

Gintautui Lukošaičiui buvo įdomu sužinoti, kaip sekasi vykdyti pasienio projektą su Latvija. E. Kukaitienė kalbėjo, kad pasirašius tarptautinį susitarimą, Šiaulių brigados jau ne kartą vyko į Latvijos pusę, jog padėtų pacientams. Tą patį daro ir kitos mūsų šalies brigados.

Paskelbus balsavimą 26 Tarybos nariai balsavo už – VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties 2019 metų veiklos ataskaita buvo patvirtinta.

Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras
VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro 2019 metų veiklos ataskaitoje teigiama, kad praėjusiais metais centre hospitalizuota 1110 pacientų. Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų per metus suteikta – 81 270 lovadieniai.

Stacionarinės paliatyviosios pagalbos paslaugų – 5 601 lovadienis. Iš viso 86 871 lovadienis. Per 2019 metus pacientams atlikta 10 100 fizioterapijos procedūrų, 5 630 masažo procedūrų, 24 149 kineziterapijos procedūrų. Socialinio darbuotojo paslaugos teiktos 7 449 kartus.

Daugiausia pacientų buvo stacionarizuota dėl kraujotakos ir nervų sistemos ligų, navikų, po įvairių sužalojimų ir traumų. Lovos funkcionavimo rodiklis 356 dienos. Stacionaro lovos fondo panaudojimas 97,54 proc. Vidutinė paciento gydymosi trukmė – 81,56 dienos.

Centro direktorei Ingai Tamosinaitei vykusiame Tarybos posėdyje teko atlaikyti bene daugiausiai kritikos strėlių. Zakiras Medžidovas pasiteiravo, kokios priežastys lėmė didelę centro darbuotojų kaitą. Klausė, kokius mokymus praeina nauji darbuotojai, ar jie supranta, kad socialiniu požiūriu dirba vienoje iš jautriausių įstaigų mieste. Teigė girdėjęs, kad centro darbuotojai apšaukia ar tyčiojasi iš bejėgių pacientų.

„Priimami darbuotojai apmokomi pagal visas vidaus tvarkos taisykles, supažindami su mūsų vizija, strategija, tikslais. Tų istorijų gali būti visokių, vertiname kiekvieną konkretų atvejį ir juos stengiamės išnagrinėti. Dažniausiai keičiasi slaugytojų padėjėjų grandis. Jų darbas sunkus, reikalavimai didžiuliai, tai, matyt, dėl to ir renkasi kitą darbą“, – atsakė I. Tamosinaitė.

Z. Medžidovas taip pat prisiminė, kad viena centro darbuotoja buvo nuteista už tai, kad su bendrininkais, panaudojusi smurtą ar nuodus, apvogdavo senukus. Klausė, kaip dabar centras saugo pacientų turtą, kokių imasi prevencinių veiksmų, kad tokie atvejai nepasikartotų.

„Mes visiems pacientams rekomenduojame neturėti vietoje pas mus pinigų, siūlome pasidėti pinigus, kitas vertybes į mūsų seifą, saugoti mūsų žinioje. Dėl darbuotojų turbūt visi suprantame, kad neįmanoma įlįsti į žmogų ir visus jo ketinimus žinoti, tikiuosi, kad tokie atvejai nesikartos, tiesiog sąmoningumo tereikia tiek iš pacientų, tiek iš artimųjų, tiek iš mūsų pusės“, – kalbėjo centro direktorė.

Martynus Šiurkus domėjosi, ar ilga eilė yra laukiančiųjų. Klausė, ar nebūtų tikslinga laukiančiųjų sąrašą skelbti viešai.

„Yra vieša registracija padaryta, bet daug „spamo“ krenta, tad laukiame bendros pacientų registravimo sistemos. Eilėje per 350 žmonių, nes nuo kovo mėnesio nepaguldėme nė vieno paciento iš namų“, – teigė I. Tamosinaitė.

Paskelbus balsavimą 26 tarybos nariai balsavo už, 1 susilaikė. VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro 2019 metų veiklos ataskaita buvo patvirtinta.

Šiaulių reabilitacijos centras
VšĮ Šiaulių reabilitacijos centro 2019 metų veiklos ataskaitoje rašoma, kad praėjusiais metais įstaiga gavo lėšų iš PSDF bei už suteiktas mokamas gydomąsias ir sveikatinimo paslaugas. Ataskaitiniu laikotarpiu suteikta per sutartinių paslaugų vertė yra 27 571,92 Eur.

Įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu atnaujino ilgalaikio materialiojo turto bazę. 2019 metais buvo įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 323 987 Eur (iš jų medicininės įrangos už 311 750 Eur). Iki 2019 m. nebaigtoje statyboje sukaupti pastato apšiltinimo ir pagrindinio įėjimo laiptų su tambūru statybos darbai (228 705 Eur), finansuoti įstaigos lėšomis. 2019 metais statybos darbų vertė perduota turto savininkui.

2019 m. įstaigoje dirbo 73 darbuotojai, užimantys 68,364 etato. Darbuotojų kaitą sąlygojo  objektyvios priežastys (įstaigos darbuotojų užsitęsęs nedarbingumo laikotarpis, dėl ko terminuotam laikotarpiui buvo įdarbinti nauji darbuotojai, darbuotojų išėjimas vaiko priežiūros atostogų).

Pagrindiniai veiklos tikslai ir prognozės 2020 metams: siekti, kad finansinis įstaigos veiklos rezultatas būtų teigiamas; užtikrinti grįžtamąjį ryšį iš pacientų, atliekant teikiamų paslaugų kokybės vertinimą, ir siekti ne mažesnio nei 90 proc. pacientų bendro pasitenkinimo teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygio; išlaikyti skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą; tobulinti teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę (didinti jų asortimentą ir apimtis, atnaujinti reabilitacijos įrangą, išnaudoti testavimo įrangos galimybes; atlikti įstaigoje teikiamų paslaugų efektyvumo įvertinimą; teikti aukštos kokybės paslaugas, pastoviai atnaujinant medicinos priemones, keliant  personalo kvalifikaciją, specialistams stebint vienas kito atliekamą darbą;

plėsti teikiamų paslaugų asortimentą, rengti slaugos/gydymo protokolus; vystyti informacines technologijas; suprojektuoti ir pradėti rengti pastato vėdinimo – kondicionavimo sistemą;

organizuoti kokybės vadybos sistemos ISO 9001:2015 priežiūros auditą; organizuoti mokymus korupcijos ir prevencijos sveikatos apsaugos sektoriuje klausimais; organizuoti praktines ir teorines konferencijas, seminarus įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimui.

Paskelbus balsavimą 28 Tarybos nariai balsavo už – VšĮ Šiaulių reabilitacijos centro 2019 metų veiklos ataskaita buvo patvirtinta.

Į viršų