facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Šiaulių miesto ir rajono ugdymo įstaigose nuo spalio mėnesio darbuojasi būrelis jaunų savanorių iš Turkijos, Gruzijos, Austrijos ir kitų šalių. Šią savaitę Šiaulių Didždvario gimnazijoje vyko  tarptautinio projekto „Solidarumo ugdymas savanoriška veikla“ („Volunteering for Solidarity Education“) dalyvių  susitikimas. Jame aptartos galimybės užmegzti glaudesnius ryšius su miesto jaunimo organizacijomis, suburti mažesniuose miesteliuose išsisklaidžiusius savanorius, turiningai ir įdomiai bendrauti.

Savanorystė – tai mokymosi ir pažinimo tarnyba
Tarptautinės savanorystės projektais siekiama ugdyti jaunų žmonių  pilietiškumą, solidarumo jausmą, skatinti kitų kultūrų pažinimą, stiprinti tarpusavio supratimą ir toleranciją. Tarnybos metu savanoris išvyksta į kitą šalį, joje gyvena ir dirba vietos bendruomenei naudingą neapmokamą darbą, tačiau visos su tuo susijusios išlaidos savanoriui apmokamos. Savo veiklose savanoriai ugdosi turimus gebėjimus ir įgyja naujų žinių, patirties bei įgūdžių.

Didždvario gimnazija 2007 m. buvo akredituota kaip Europos savanorių tarnybos (šiuo metu – Europos solidarumo korpuso) organizacija, kurios veiklą koordinuoja Sonata Dedūraitė, dirbanti gimnazijos Radijo klube. Koordinuota  per 20 tarptautinių savanorystės projektų, pagal kuriuos savanorišką tarnybą atliko daugiau nei pusė šimto jaunuolių iš 14 Europos ir kitų kaimyninių šalių, išsiųsta kelios dešimtys savanorių į kitas šalis.

Susitikime dalyvavę 14 jaunuolių mielai dalijosi įspūdžiais iš savo veiklos. Ypač šilti atsiliepimai  apie Kužių darželį ,,Vyturėlis“. Jame darbavosi vaikinas iš Austrijos, kelios merginos iš Turkijos. Savanoriai daugiausia laiko praleidžia su vaikais, žaidžia su jais, šoka, kartu dalyvauja veikloje ir renginiuose, padeda auklėtojoms. Jaunuolius nustebino, kad Kurtuvėnų, Bubių, Aukštelkės mokykloms vadovauja vienas žmogus, džiaugėsi draugišku bendravimu su V. Baciu. Įdomu dirbti mažose klasėse, organizuoti grupelių veiklas. Savanoriaudami moko lietuviukus angliškų žodžių ir posakių, padeda mokytojams pasiruošti pamokoms, organizuoti žaismingas pertraukėles. Džiaugiasi, kad per kelis mėnesius jau pramoko šį tą  suprasti ir net pasakyti lietuviškai. Puikiai pokalbio metu nuskambėjo „į sveikatą“. Šiaulių miesto lopšelyje-darželyje „Varpelis“ savanorės padeda organizuoti edukacines išvykas, renginius ir kasdieninėje vaikų veikloje: kai vaikai valgo, žaidžia.  Be galo smagu savanoriams darbuotis Didždvario gimnazijos radijuje, kalbėtis jaunimui aktualiomis temomis.

Savanoriai teigė, kad išvykę toli nuo namų įgyja gyvenimiškos patirties, tenka prisitaikyti prie visai naujų sąlygų, geriau pažįsta save. Vaikinai iš Turkijos prasitarė, kad Lietuvoje šiek tiek šalta, bet smagu, nes čia daug kas mėgsta krepšinį. Šiauliuose savanoriams patinka, patogus susisiekimas, draugiški  žmonės, su kuriais tenka dirbti. Dvi merginos žada pasilikti, studijuoti universitete.

Tikslas – išjudinti Šiaulių jaunimą iš stingulio
Informacijos apie Šiaulius spragą iš dalies užpildo savanorių koordinatorės Sonatos Dedūraitės parengta medžiaga. Ji sulaukia ir išvykusių savanorių atsiliepimų, grįžtamojo ryšio. Pasak koordinatorės, atvyksta jaunuoliai jau žinodami ir apie klimatą, ir apie gyvenimo būdą, kitus svarbius dalykus. Nemažai prie socializacijos prisideda Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Amerikos skaitykla.

Jaunuoliai ištroškę naujų pažinčių, apie visas institucijas, kuriose teko dirbti, atsiliepia labai šiltai. Ypač juos greitai pamilsta, prisiriša vaikai. Sonatos teigimu, ši kompanija labai draugiška, dažnai susirenka, pasikviečia bičiulius net iš Joniškio, Tauragės.

S. Dedūraitė kalbėjo, kad būtų gražu savanorius įtraukti į Europos dienos renginius Šiauliuose. Nors dauguma dabar atvykusių yra iš Turkijos, jaunimui pravartu daugiau sužinoti apie Europos Sąjungą, jaustis europiečiais.

Kol kas Šiauliuose nėra viskas puiku, kiekviena jaunimo organizacija veikia pavieniui, chaotiškai,  trūksta iniciatyvos. Pasak S. Dedūraitės, labai svarbu savivaldybės Jaunimo tarybai  susidėlioti strategiją, kuria kryptimi jaunimo veikla bus vystoma, ko norime pasiekti.

Prioritetas – daugiau tarptautinio bendradarbiavimo
Šiaulių miesto savivaldybės Jaunimo reikalų taryba kaip svarbiausius veiklos prioritetus numatė daugiau tarptautinio bendradarbiavimo: pirma, stiprinti ryšius tarp vietinės studentijos, pagal Erasmus ar kitas mainų programas mieste studijuojančių užsieniečių bei  tarptautinius projektus vykdančių savanorių; antra, pasiekti, kad visos jaunimo organizacijos aktyviau bendradarbiautų ir su pavieniais asmenims ir su ugdymo įstaigomis, ypač mokyklomis. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro jaunimo centras, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“,  Šiaulių universiteto studentų atstovybė turėtų pajudėti iš stingulio, rašyti projektus, teikti pasiūlymus, suburti jaunimą veikloms, kurios įpūstų miestui gyvybę.

Pasak Šiaulių miesto mero patarėjo Justino Švėgždos, idėja atsirado kelionėje išsikalbėjus su dviem savanorėmis, kurios išsakė, jog tarp jaunimo organizacijų per daug uždarumo, pasigendama bendravimo, kai kuriems savanoriams gana nelengva, nes gerai nemokėdami kalbos, menkai pažindami kultūrą atsiduria atskirtyje, ypač jei dirba atokesniame nuo didmiesčio miestelyje.  

Iš tiesų Šiauliuose palyginti nedaug jaunimo, bet sutelkus jėgas galima gyvenimą padaryti žymiai gyvesnį, o miestą patrauklesnį. Užsieniečių nemažai studijuoja Šiaulių universitete, šiek tiek yra Šiaulių kolegijoje. Vienas iš pirmųjų žingsnių, J. Švėgždos teigimu, visus suvienyti bendroje platformoje, kad lengviau būtų susisiekti, palaikyti ryšį. Iš pradžių gal tai bus daroma Facebook'e.

Kita problema, kad Šiauliuose dar per mažai informacijos anglų kalba. Šioje srityje  gelbsti Turizmo informacijos centras, rengiama programėlė, kuri informuos ne tik apie lankytinas vietas, bet leis nesunkiai atrasti patrauklias pramogas.

Susitikime savanoriams pristatyti planai išjudinti miesto jaunimo organizacijas, palaikyti ryšius su savanoriais, kurie dirba Joniškyje, Tauragėje ar Trakuose ir pasigenda bendraamžių draugijos.  „Šiaulių akademinį jaunimą sujungti su tarptautiniu jaunimu būtų naudinga Šiaulių miestui, o atvykusių jaunuolių gyvenimas taptų turiningesnis, įdomesnis. Mūsų jaunimui būtina socializuotis, – teigia J. Šėgžda, – nes paskutiniu metu rimta problema darosi iniciatyvos stoka, stiprėja ketinimai iš Šiaulių išvažiuoti. Tarptautiškumas Šiauliams reikalingas, motyvuoto jaunimo negali būti per daug. Tarpkultūriškumas ir jaunimo organizacijų tarpusavio ryšys gali būti viena iš priemonių, stabdanti vietinio jaunimo entuziazmą išvažiuoti iš Šiaulių.“

Į viršų