facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Taryba patvirtino 2020 metų Šiaulių miesto biudžetą. Nors biudžeto projektas buvo aptartas komitetuose, pristatytas visuomenei, tačiau politikai vis tiek turėjo klausimų. Žinoma, buvo ir tokių, kurie gyrė Šiaulių miesto savivaldybės administraciją bei Ekonomikos skyrių už sunkų ir gerą darbą planuojant šių metų biudžetą.

Sulaukė Tarybos pritarimo
Savivaldybės 2020 metų biudžeto projekto planuojami finansiniai šaltiniai sudarys šiek tiek daugiau nei 154 mln. eurų. Planuojamas pajamas sudarys: mokesčiai – 63,250 mln. eurų, dotacijos, įskaitant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas – 60,493 mln. eurų ir kitos pajamos, įskaitant materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamas, – 11,008 mln. eurų.

Kiti šaltiniai: įplaukos iš parduotų akcijų – 175 tūkst. eurų, lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 15,647 mln. eurų ir planuojama paskola – 3,5 mln. eurų.

Kaip ir ankstesniais metais, daugiausia lėšų numatoma skirti miesto švietimo sistemai – daugiau nei 67 mln. eurų, miesto infrastruktūros objektų priežiūrai ir modernizavimui numatoma skirti 28 mln. eurų.

Už biudžeto patvirtinimą balsavo 23 Tarybos nariai, šeši susilaikė, prieš projektą balsuojančių nebuvo. Tokie balsavimo rezultatai palydėti plojimais.

Domėjosi Prisikėlimo aikštės ateitimi
Prieš Tarybai palaiminant šių metų biudžetą, politikai dar pasitikslino kelis neaiškumus.  

Tarybos nariai domėjosi pajamų šaltiniais, investicijomis į oro uostą ir kitais klausimais.  

Biudžeto projekto pristatymo metu į Tarybos narių klausimus atsakinėjo Savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis ir Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento vadovė Vaida Kalasevičienė.

Denis Michalenko atkreipė dėmesį, kad iš dividendų Savivaldybė planuoja gauti tik 100 tūkst. eurų. Klausė, kodėl tokia maža suma lyginant su ankstesniu laikotarpiu. Atsakyta, kad nenumatyta dividendų gauti iš „Šiaulių vandenų“ ir „Šiaulių energijos“.

Martynas Šiurkus dėkojo, jog administracija atsižvelgė į jo frakcijos pasiūlymus, ir teiravosi, ar bus skiriama pinigų aikštės įveiklinimui – vasaros kino seansams ir kitoms veikloms. Klausiantysis patikintas, jog klausimas įtrauktas į strategiją, tad minimas objektas įveiklintas tikrai bus.

Susirūpino dėl Šiaulių oro uosto
„Visai neseniai, praėjusių metų pabaigoje, atėmėte varganas Stasio Šalkauskio mokyklos premijas, sakykite, o kaip ketinate susigrąžinti Šiaulių oro uosto nuostolį, kuris šiais metais aštuonis kartus didesnis nei pernai?“ – klausė Juozas Pabrėža.

Administracijos direktorius paaiškino, jog nuostolio susigrąžinimas – nekeliamas klausimas: „Tai – ūkiniai metai, kurie oro uostui buvo nesėkmingi, nes paskutinis komercinis projektas, kur oro uostas dalyvavo logistinėje grandinėje, iš esmės dėl partnerių nutrūko. Valdydami situaciją metų eigoje mes išsprendėme darbuotojų mažinimo klausimą, teko išeitines suskaičiuoti ir visą kitą. Tiesiog 2019 m. buvo transformacijos metai, prisitaikymo prie pakitusių rinkos sąlygų ir, deja, jie fiksuoti tam tikru nuostoliu, o šie metai, mes jau matome, kad šituo aspektu turėtų būti žymiai palankesni.“
Šiaulių oro klausimu aktyviai domėjosi ir Marijus Velička: „Peržiūrėdamas biudžetą, neradau eilutės, kurioje numatyti pinigai infrastruktūrai gerinti. Norėjau pasiteirauti, kokia suma numatyta įsavinimui šiais metais?“ Atsakyta, kad oro uosto infrastruktūrai numatyta skirti 5,6 mln. eurų.

Jis taip pat pasidomėjo, ar yra išspręsta problema su Krašto apsaugos ministerija dėl takų naudojimo. „Šito klausimo sprendimas yra „procese“. Dabar einama dviem keliais: yra Vyriausybės nutarimas, kuriuo bus suteikiama teisė Šiaulių oro uostui nuomoti, o Krašto apsaugos ministerija eina kitu – aviacijos įstatymo pakeitimo keliu. Ministerija dabar dirba ties tuo klausimu“, – aiškino A. Bartulis.

„Ateityje ši problema iš esmės išsispręs pritraukiant privatų investuotoją. Privatus investuotojas investuos 20 ir daugiau milijonų eurų, o Savivaldybė kartu su valstybe – 10 mln. Sutartis bus pasirašyta, o tai reiškia, kad bet kokiu atveju visi kiti klausimai taip pat bus išspręsti“, – antrino Šiaulių miesto meras Artūras Visockas.

Atrado įdomybių
Edvardas Žakaris pastebėjo, kad biudžete iš baudų planuojama surinkti 25 procentais daugiau nei praėjusiais metais. „Kaip jūs prognozuojate, kad šiauliečiai nusiženginės net ketvirtadaliu daugiau kartų? Labai norėtųsi, kad nusižengimų kiekis būtų ketvirtadaliu mažesnis“, – paaiškinimo paprašė jis.

V. Kalasevičienės teigimu, yra tam numatytos priemonės, atsiradę „trikojai“, kurie užtikrina saugumą mieste ir baudų surinkimą, tačiau miesto meras A. Visockas dėl tokių skaičiavimų paprieštaravo pranešėjai.

„Jei turite omenyje trikojų baudas, tai šios lėšos nukeliaus į Valstybės biudžetą“, – patikslino meras.

Sulaukė pagyrimų
Perėjus prie pasisakymo fazės, „audros“ išvengta. Opozicijos atstovai netgi padėkojo už tai, kad buvo konstruktyviai atsižvelgta į jų teiktus pasiūlymus ir pastabas.

„Linkiu administracijai sėkmingai įgyvendinti šį biudžetą, pasiekti numatytus tikslus, ačiū ir sėkmės“, – linkėjo J. Bartkus.

„Biudžetas ambicingas, darbų ir projektų apimtys didelės, nebuvo lengva subalansuoti skaičius. Prie jo rengimo buvo darbuojamasi tikrai atsakingai ir nuoširdžiai. Administracija atliko puikų darbą“, – komentavo Domas Griškevičius.   

Gintautas Lukošaitis kalbėjo, kad tvarus biudžetas leis nuosekliai įgyvendinti suplanuotus darbus.

Administracijai padėkojo ir miesto meras: „Iškeltos užduotys buvo beveik utopinės, bet administracija turėjo saugią darbinę aplinką ir susitvarkė su tuo, kas iš pirmo žvilgsnio atrodė neįmanoma. Kalbant apie biudžetą, mes turime puikią situaciją. Jei biudžeto pajamas pavyks rinkti taip, kaip valstybė yra suplanavusi, Šiauliai per 2020 metus stipriai pasistūmės į priekį.“

Į viršų