facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Šiaulių miesto tarybos nariams ir miesto gyventojams pristatytas 2020 m. biudžeto projektas. Prognozuojama, kad biudžeto vertė gali siekti apie 154 milijonus eurų ir tai yra keliais milijonais mažiau nei pernai (156 milijonai). Kol kas šios pajamos įskaičiuotos į bendrą sumą tik apytiksliai, tad minėta suma dar gali pasikeisti.

Įgyvendins Vyriausybės priimtus sprendimus
Kaip žinia, Šiaulių miesto savivaldybės biudžetą sudaro ne tik pačios Savivaldybės surinktos lėšos, bet ir valstybės dotacijos.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis informavo, kad Lietuvos Respublikos Seimo ar Vyriausybės priimtiems sprendimams įgyvendinti numatyta: darbo užmokesčiui padidinti 1 390 tūkst. eurų, iš jų: Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti – 312 tūkst. eurų; minimaliai mėnesinei algai padidinti – 315 tūkst. eurų; pareiginės algos baziniam dydžiui padidinti 494 tūkst. eurų; mažiausiems koeficientams padidinti pagal darbo sutartis – 269 tūkst. eurų. Perduotoms įstaigoms išlaikyti – 370 tūkst. eurų.

„Taip susidaro daugiau nei vienas milijonas eurų, kurie ateina į mūsų Savivaldybės gyvenimą, padidina perkamąją galią ir gaunamus atlyginimus“, – komentavo A. Bartulis.

Tęs pradėtus darbus
Pristatymo metu kalbėta, kad Savivaldybės administracija žada tęsti anksčiau politikų palaimintus tęstinius projektus. 2020 m. prioritetai: Prisikėlimo aikštės ir jos prieigų rekonstrukcija; Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro ir amfiteatro rekonstrukcija; Talkšos ežero pakrantės plėtra; viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimas teritorijoje, besiribojančioje su Draugystės prospektu, Vytauto gatve, P. Višinskio gatve ir Dubijos gatve; P. Višinskio gatvės pritaikymas jaunimo poreikiams; Centrinio ir Didždvario parkų bei jų prieigų sutvarkymas; Aušros alėjos (nuo Žemaitės gatvės iki Varpo gatvės) viešųjų pastatų ir viešųjų erdvių prieigų rekonstrukcija; Bačiūnų gatvės rekonstrukcija. Iš viso tęstinių infrastruktūros projektų įgyvendinimui planuojama skirti 14 168,4 tūkst. eurų.

Taip pat planuojama tęsti šiuos projektus: Didždvario gimnazijos ir „Juventos“ progimnazijos ugdymo aplinkos modernizavimas; lopšelio-darželio „Kregždutė“ modernizavimas; Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos ir dainavimo mokyklos „Dagilėlis“ edukacinės aplinkos modernizavimas. Tam bus skiriama apie 1 894,6 tūkst. eurų.

Išskyrė pagrindinius projektus
Žinoma, Savivaldybės administracija pagalvojo ir apie tokių priemonių, kaip investicijų pritraukimas, įstaigų finansinės apskaitos optimizavimas, socialinių paslaugų efektyvinimas, švietimo inovacijos, institucinės globos pertvarkos, įgyvendinimą.

Administracijos direktoriaus aiškinimu, siekiant pritraukti daugiau investicijų, Šiaulių oro uosto infrastruktūros plėtrai šiais metais planuojama skirti 5 620 tūkst. eurų. Priminė, kad nuo šių metų sausio 1 d., siekiant optimizuoti įstaigų buhalterinę apskaitą, pereita prie centralizuoto buhalterinės apskaitos vykdymo. Tai reiškia, kad dabar visos buhalterinės apskaitos ir kitos su buhalterija susijusios operacijos yra vykdomos iš vieno centro. Praėjusiais metais pirmajam etapui pasiruošti ir pradėti vykdyti buvo skirta 112,5 tūkst. eurų, kurie panaudoti baldams, kompiuterinei ir programinei įrangai įsigyti, patalpų nuomai ir kitoms su patalpų paruošimu susijusioms išlaidoms. 2020 m. biudžeto projekte numatyta 692,7 tūkst. eurų centralizuotos buhalterijos darbuotojų darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, patalpų nuomai, komunalinėms paslaugoms, kanceliarinėms prekėms, buhalterinės programos priežiūrai, papildomų darbo vietų įrengimui ir antrojo centralizavimo etapo pasirengimui.

Tam tikrų rezultatų pasiekta ir kalbant apie socialinių paslaugų efektyvinimą. Nuspręsta, kur perkelti Socialinių paslaugų centro Laikinojo apgyvendinimo tarnybą. Tai Savivaldybei atsieis 1 245 tūkst. eurų.

Toliau bus finansuojamos tokios programos, kaip STEAM, STEAM JUNIOR, INOSTART, pagalvota ir apie studijų paramą, skaitmeninį turinį, tam planuojama skirti 536, 6 tūkst. eurų.

Kalbant apie institucinės globos pertvarką, taip pat matyti tam tikrų pokyčių. Užbaigtas Šiaulių vaikų globos namų „Šaltinis“ bei Šiaulių miesto savivaldybės Sutrikusio vystymosi kūdikių namų reorganizacijos procesas. Nors kompleksinių paslaugų namai „Alka“ savo struktūra jau veikia, dar reikia suformuoti įstaigos turinį, išplėsti paslaugas ir t. t. Tam šių metų biudžeto projekte numatyta skirti 891 tūkst. eurų.

„Štai taip administracija sureagavo ir suplanavo Tarybos priimtų sprendimų įgyvendinimą. Tai yra didieji projektai, bet, žinoma, bus ir mažesnių“, – sakė A. Bartulis.

Atskleidė biudžeto ypatybes
Kalbėdamas apie kitas 2020 m. biudžeto projekto ypatybes, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius atskleidė, kad šių metų biudžeto pajamų prognozė – 154 074,60 tūkst. eurų. Tą sumą sudaro  surinkti mokesčiai 41 proc., dotacijos 39 proc., metų pradžios likutis 10 proc., kitos pajamos 10 proc.

Šiais metais į biudžetą iš mokesčių planuojama surinkti 63 520 tūkst. eurų. Asignavimų suma gali siekti 154 074,60 tūkst. eurų. Iš jų biudžetinėms įstaigoms planuojama skirti 80 450,2 tūkst. eurų; investiciniams projektams 42 097,0 tūkst. eurų, veiklai 31 527,4 tūkst. eurų.

2020 m. prognozuojami asignavimai pagal šaltinius: Savivaldybės biudžeto lėšos 49 proc., valstybės biudžeto lėšos 29 proc., Europos Sąjungos lėšos 10 proc.; praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis 10 proc., skolintos lėšos 2 proc.

Šiais metais, pagal programas, miesto urbanistinei veiklai planuojama skirti 601,30 tūkst. eurų, kultūros plėtrai 6 760,90 tūkst. eurų, aplinkos apsaugai 382,20 tūkst. eurų, miesto infrastruktūros objektų priežiūrai 28 090, 00 tūkst. eurų, miesto ekonominei plėtrai 6 870,80 tūkst. eurų, Savivaldybės turto valdymui ir privatizavimui 209,00 tūkst. eurų, kūno kultūros ir sporto plėtrai 6 735,40 tūkst. eurų, švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimui 67 004,40 tūkst. eurų, bendruomenės sveikatinimui 2 284,50 tūkst. eurų, socialinės paramos įgyvendinimui 16 580,10 tūkst. eurų, Savivaldybės veiklai 12 556,00 tūkst. eurų.

Aptarė gyventojų pasiūlymus
Savo pasiūlymus, kaip panaudoti Savivaldybės biudžeto lėšas, galėjo pateikti ir miesto gyventojai. Administracijos atstovo teigimu, šiuo atžvilgiu šiauliečiai buvo pakankamai aktyvūs. Gyventojų pasiūlymai skamba šitaip: įrengti gatvių apšvietimą, suremontuoti gatves, šaligatvius, įrengti dviračių takus; suprojektuoti, nutiesti, išasfaltuoti ar rekonstruoti žvyruotas gatves individualių namų kvartaluose; įrengti pėsčiųjų perėją; įrengti autobusų stotelę prie poliklinikos; įrengti žiedą Vilniaus-Serbentų-Radviliškio gatvių sankirtoje.

„Gyventojų pageidavimai yra suprantami. Džiugu, kad kai kurie jų prioritetai sutampa su mūsų. Aišku, šiemet planuojame atlikti ne tik rangos, bet ir pasirengimo, projektavimo darbus. Tai reiškia, kad šiemet įgyvendinsime ne visus gyventojų prašymus ir kai kuriuos paliksime ateičiai“, – komentavo A. Bartulis.

Tam tikrus pasiūlymus pateikė ir Tarybos frakcijos. Frakcija „Dirbame miestui“ pasiūlė paskatinti abiturientus – už valstybinį egzaminą gavus aukščiausią įvertinimą skirti 100 eurų premiją.

„Manome, kad tai gali būti tikslinga priemonė ir tai galėtų būti įgyvendinta. Tam biudžete jau numatėme 12 tūkst. eurų“, – informavo A. Bartulis.

Komentavo frakcijų idėjas
Frakcija „TS-LKD“ pateikė šias idėjas: infrastruktūros palaikymas neįgaliesiems; sukurti socialinio taksi paslaugą; parengti socialinę atskirtį patiriančių žmonių integracijos strategiją; užtikrinti nemokamą maitinimą 1–2 klasių vaikams iki 17.30 val. visose mokyklose; įveiklinti miesto centrinę aikštę; užbaigti centrinės aikštės remontą ir pastatyti paminklą „Tautos laisvei“; gyventojams apmokėti išlaikytus internetinius kursus portaluose „Cousera“, „EDX“, „Udemy“ ir pan.; Pakruojo gatvėje, esančiuose nakvynės namuose kiekviename kambaryje nupirkti televizorius ir įrengti internetą; atlikti pastatų, rekonstruojamose URBAN programos teritorijose, fasadų remontus; skirti reikiamas lėšas Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategijoje numatytoms priemonėms įgyvendinti; sukurti galimybę gyventojams gauti informaciją esamu laiku.

„Neįgaliųjų integracijos į miestą klausimai dar galbūt nėra tokio lygio, kokio norėtųsi, todėl tenka pripažinti, kad ši pastaba yra teisinga. Ši priemonė verta išdiskutavimo ir į tai atkreipsime dėmesį. Nemokamo maitinimo idėją jau esame pradėję įgyvendinti ir šią paslaugą tikrai būtų galima išplėsti“, – komentavo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Kitų gautų pasiūlymų dėl laiko stokos jis nepanoro komentuoti. Apibendrindamas pasakė tik tiek, kad iš 16 pasiūlytų priemonių, administracija mato galimybę diskutuoti apie 13 iš jų, todėl prie miesto infrastruktūros įgyvendinimo programos įrašė papildomą 100 tūkst. eurų sumą, kuri gali būti skirta pateiktų siūlymų įgyvendinimui.

2020 01 18 2

Šiauliečiams pristatytas 2020 m. biudžeto projektas.
Autorės nuotr.

2020 01 18 5

Atskleista, kaip gali būti panaudotos biudžeto lėšos.
Autorės nuotr.

Į viršų