facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Iki šiol Šiaulių miesto savivaldybei pavaldžių švietimo, sporto, kultūros ir socialinių paslaugų įstaigų buhalterinė apskaita buvo tvarkoma kiekvienoje įstaigoje savarankiškai. Nuo šių metų sausio 1 d., siekiant optimizuoti įstaigų buhalterinę apskaitą, pereita prie centralizuoto buhalterinės

apskaitos vykdymo. Tai reiškia, kad nuo šiol visos buhalterinės apskaitos ir kitos su buhalterija susijusios operacijos bus vykdomos iš vieno centro.

Įgyvendino pirmąjį etapą
Šiaulių miesto savivaldybės Tarybai priėmus sprendimą dėl biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos centralizacijos procesas padalytas į du etapus. Pirmajame nuspręsta centralizuotai buhalterinę apskaitą (nuo 2020 m.) pradėti vykdyti 37 Šiaulių miesto savivaldybei pavaldžiose įstaigose, kurias sudaro 6 kultūros įstaigos, 3 socialinės paramos įstaigos, 2 sporto įstaigos, Municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija ir 25 švietimo įstaigos (iš jų – 4 gimnazijos, 9 progimnazijos, 6 ikimokyklinio ugdymo įstaigos, 2 pradinės mokyklos ir 4 kitos švietimo įstaigos). Antrajame etape (nuo 2021 m.) – likusias 52 įstaigas, iš viso centralizuojant 89 pavaldžių įstaigų buhalterijas.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis informavo, kad praėjusiais metais pirmajam etapui pasiruošti ir pradėti vykdyti buvo skirta 112,5 tūkst. Eur, kurie panaudoti baldams, kompiuterinei ir programinei įrangai įsigyti, patalpų nuomai ir kitoms su patalpų paruošimu susijusioms išlaidoms. 2020 m. biudžeto projekte numatyta 692,7 tūkst. Eur centralizuotos buhalterijos darbuotojų darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, patalpų nuomai, komunalinėms paslaugoms, kanceliarinėms prekėms, buhalterinės programos priežiūrai, papildomų darbo vietų įrengimui ir antrojo centralizavimo etapo pasirengimui.

Žada reikšmingų pokyčių
2020 m. sausio 2 d. sėkmingai įgyvendinus Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos sprendimus, veiklą pradėjo  centralizuotos buhalterijos padalinys. Centralizuotos buhalterijos padalinys paslaugas teikia 37 įstaigoms, kurios iki centralizavimo turėjo 51,85 etato vyr. buhalterių, apskaitininkų ir kasininkų. Antrajame etape bus centralizuojamos likusios 52 įstaigos, papildomai planuojama centralizuotos buhalterijos padalinyje nuo 2021 m. įdarbinti dar dvidešimt buhalterių. Įvykdžius reformą iš visų 89 Šiaulių miesto savivaldybei pavaldžių įstaigų turėtų 128 buhalterinės apskaitos darbuotojų centralizuotai buhalterinės apskaitos paslaugas teiks 40 buhalterių. Siekiant maksimalaus masto efekto, buhalterinė apskaita įstaigoms tvarkoma funkciniu modeliu pagal funkcines grupes – planavimą, atsiskaitymus ir kontrolę, turto apskaitos, įmokų apskaitos, maisto produktų apskaitos bei darbo užmokesčio.

Administracijos direktorius komentavo, kad iki šiol kiekviena Šiaulių miesto savivaldybei pavaldi įstaiga, vykdydama savo tikslines funkcijas, turimus resursus panaudodavo ne optimaliai, o perėjus prie centralizuotos buhalterinės apskaitos, situacija turėtų pasikeisti.

„Buhalterinės apskaitos centralizavimas leis sumažinti vidinių administracinių, materialiųjų, žmogiškųjų ir finansinių išteklių poreikį įstaigų netiesioginių funkcijų atlikimui. Be to, buhalterinę apskaitą ves kompetentingi specialistai, o tai reiškia geresnę kokybę“, – kalbėjo A. Bartulis.

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterijos padalinio vadovas Aurelijus Juška pasidžiaugė, kad reforma įgyvendinta sėkmingai: „Dirbome petys į petį, kad sėkmingai įgyvendintumėme šią reformą. Dabar tikimės sėkmingo ir antrojo etapo įgyvendinimo, kuris bus pradėtas įgyvendinti 2021 m.“

Į viršų