facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Šiauliuose įvyko tradicinė šventė. Įteiktos kultūros ir meno premijos, apdovanotas geriausias kultūrinės edukacijos projektas, pasveikinti 4 jaunieji menininkai, kuriems paskirtos stipendijos. Tikimasi, kad apdovanotieji toliau dirbs kultūros ir meno labui.

Įvertinti jaunieji menininkai
Jaunojo menininko stipendijos įteikiamos kasmet nuo 2005 m. Konkurso tikslas – skatinti talentingų jaunųjų menininkų aktyvumą, kūrybingumą. Ir ši praktika pasitvirtina – jauni menininkai savo veiklos rezultatais nuolat džiugina šiauliečius.

Šiaulių miesto savivaldybės Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Kultūros skyriaus vedėja Diana Kinčinaitienė informavo, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. vienos stipendijos skiriamos po 1800 Eur, išmokant dalimis kas mėnesį po 150 Eur. 2020 m. stipendijos skiriamos šiems jauniesiems menininkams: Orintai Lukauskaitei, akordeonistei; Jonui Vozbutui, akordeonistui; Živilei Spūdytei-Blėdei, grafikei; Simonai Bagdonaitei-Gubinienei, grafikei.

Išrinktas geriausias edukacinis projektas
Šeštus metus apdovanojamas vienas geriausias edukacinis projektas. Premija kasmet skiriama kultūrinės edukacijos projekto vykdytojui už geriausiai parengtą ir įvykdytą kultūrinės edukacijos projektą. Premijos dydis – 2000 Eur. Šiemet premija skirta Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešajai bibliotekai už Šiaulių miesto 2019 metų geriausią kultūrinės edukacijos projektą „Kultūra ant slenksčio: kultūrinė kiemų intervencija“.

Įteiktos kultūros ir meno premijos
Šiaulių miesto savivaldybė kryptingai siekia puoselėti kultūrą, skatinti menininkus. Premijos jau tryliktus metus skiriamos Šiaulių miesto kultūros ir meno kūrėjams (asmenims, kolektyvams, kūrėjų grupėms) už ilgametę, miestui reikšmingą kultūrinę meninę veiklą ar paskutiniųjų dvejų metų pasiekimus literatūros, muzikos, scenos, kino, vizualiojo meno, etninės kultūros, kultūros paveldo srityse. Kasmet skiriamos 4 premijos. Vienos premijos dydis – 3500 Eur.

Šiaulių miesto 2019 metų kultūros ir meno premijos skirtos Odetai Stripinienei, muziejininkei, kultūros paveldo objektų tyrinėtojai, už mokslinės veiklos ir meilės menui dermę savo menotyrinėje ir muziejinėje veikloje; Vitalijai Morkūnienei, literatei, žurnalistei, už nenuilstančias dvasingumo paieškas kasdienybėje ir krikščioniškų vertybių puoselėjimą; Reginai Marozienei, muzikantei, pedagogei, už visapusišką meilę kanklėms ir gebėjimą ją paskleisti tarp jaunimo; Sigitui Vaičiulioniui, muzikantui, dirigentui, už unikalios klasikinės muzikos aktualizavimą komercinio triukšmo akivaizdoje.

2019 12 07 16

2019 12 07 18

2019 12 07 17

Rasos ŠAUČIŪNAITĖS nuotr.

Į viršų