facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Šią savaitę Šiaulių Trečiojo amžiaus universitetas pradeda 21-uosius mokslo metus. Plečiasi interesų laukas, klausytojų nuolat daugėja, universitetas kviečia studijuoti jau aštuoniuose fakultetuose. Kokius tikslus TAU kelia, kaip keičiasi, papasakojo antrus metus rektoriaus pareigas einantis, anksčiau Sveikatos fakultetui vadovavęs gydytojas infektologas Stanislovas Algimantas Baublys.

Per 20 metų išaugo, bet nesustabarėjo
,,20 metų žmogaus gyvenime – nemažas laiko tarpas. Įstaigos veikloje taip pat tokia sukaktis verta ypatingo paminėjimo, – sakė TAU rektorius S. A. Baublys. – Nuo 1999 spalio 1 d. skaičiuojame metus, kai įsikūrė viešoji įstaiga, kuri padeda šiauliečiams nedepresuoti gyvenime.”  

Rektorius pasakojo, kad pirmiausia Trečiojo amžiaus universitetas atsirado Vilniuje, netrukus jo filialas gydytojos Birutė Marijos Paplauskienės ir inžinieriaus Vaclovo Vingro iniciatyva įkurtas  Šiauliuose. Savarankiška viešąja įstaiga tapo nuo 2006 m. Šiaulių TAU orientuojasi į akademinę kryptį, siekia daugiau naujų žinių suteikti socialinėje, švietimo, mokslo ir kultūros srityse. ,,Kiekvienas fakultetas savo veiklą organizuoja laikydamasis būtinybės kviesti lektorius, turinčius mokslinius vardus, didelę praktinę savo veiklos patirtį, – patikino S. A. Baublys. – Suteikia galimybę pabendrauti tiesiogiai su tuo žmogumi, kuris tik per televiziją matytas ar girdimas per  radiją.“

Universiteto veikla prasidėjo nuo dviejų fakultetų – Humanitarinio ir Sveikatos. Jie išsilaikė iki šiol.  Jų dekanais buvo profesorė Genovaitė Kačiuškienė ir gydytojas Stasys Damaševičius.

,,Pirmaisiais metais dviejų fakultetų užsiėmimus lankė apie 200 klausytojų. Šiuo metu aštuonis fakultetus lanko 960“, – pasidžiaugė rektorius.

Sveikatos fakultetas, kuriam dabar vadovauja gydytoja Danutė Bakštienė, siekia medicinos žinių pagrindu padėti žmonėms išvengti jų amžiui būdingų ligų, būti fiziškai aktyviems ir darbingiems. Sveikatos fakulteto klausytojai labai ištikimi ir motyvuoti. ,,Mūsų studentai niekur neskuba, jie džiaugiasi galėdami pakalbinti lektorių. Kai kurie ne pirmus metus lanko, bet klausimų turi visada. Palyginti su jaunais studentais, jie dar labiau motyvuoti, smalsesni, nes ateina jau apgalvoję, ko lektoriaus paklaus, – dalijosi įspūdžiais S. A. Baublys. – Kartais po paskaitos dar pusvalandį nepaleidžia.“ Dabartinė Humanitarinio fakulteto dekanė dr. Džiuljeta Maskuliūnienė per 9 metus yra subūrusi užkietėjusių humanitarų grupę. Jų nedaug, bet labai propaguoja lietuvybę, domisi ne tik literatūra, bet ir kalbos istorija. Dekanė labai geras programas sudaro.

Prieš 10 metų įkurtas Žmogaus ir socialinės aplinkos pažinimo fakultetas, Nuo 2010 m. šiam fakultetui vadovauja socialinių mokslų daktaras Edvardas Gribačiauskas. Įvairiapuses veiklas organizuoja.

Labai populiarūs, pasak rektoriaus, kiti fakultetai: Kultūros ir meno, Turizmo ir kraštotyros. Juos lanko po 250 klausytojų. Kultūros ir meno fakultetui vadovauja architektė Rūta Černiauskienė. Pakviečiami tokie lektoriai, kurie neleidžia nuobodžiauti. Vyksta susitikimai su aktoriais, kitais garsiais žmonėmis. Ekonomistė Sigita Jakštavičienė sugebėjo tapti tokia puikia turizmo oganizatore, kad sudomina ir nemėgstančius keliauti. Aplanko įvairias Europos Sąjungos šalis, įsitikina, kad ir savo šalyje yra ką pamatyti. Trečiais mokslo metais buvo įsteigtas Dvasinio tobulėjimo fakultetas, kuriam vadovavo šviesaus atminimo gydytojas neurochirurgas Albertas Griganavičius. Dabar šio fakulteto dekanas yra Rimantas Dauginas.             

Populiarus, labai naudingas Teisinių žinių fakultetas, įkurtas prieš 4 metus, jam vadovauja notarė Nijolė Masiliūnienė. Klausytojai praktiškai supažindinami, kaip parengti dokumentus, kokiais klausimais būtina į notarą kreiptis.  

Praktinių veiklų ir saviraiškos fakultetas naujausias. Mėgėjiškos sodininkystės ir daržininkystės programa pasirodė labai populiari, suteikianti ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių. Šiam fakultetui vadovauja jo iniciatorius Vaclovas Vingras. Dažniausiai įdomias paskaitas skaito Irena Urmonienė. „Pats esu sodininkas, bet labai naudingų naujų dalykų sužinojau, buvo ko paklausyti, – tvirtino S. A. Baublys. –  Net tie, kas tik balkone arba ant palangės ką nors augina, gali naudingų dalykų išgirsti.“

Padedant Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktorei Irenai Žilinskienei buvo sudaryta galimybė naudojantis kompiuterinėmis programomis mokytis užsienio kalbų. Užsirašė 100 klausytojų. Nelengvas dalykas, tik atkakliausiems ir gabiausiems pasiekiamas. Vyresniam nelengva įsiminti naujus dalykus. Kalbų mokytis nėra paprasta, reikia tam gyslelę turėti, Saviraiškos poreikius patenkinti prisideda ir maestro Sigitas Vaičiulionis. Maždaug 20 žmonių lanko dainavimo užsiėmimus.

Vienatvei nepasiduoda
Studentams atsiskaitinėti nereikia. Pats jauti, ar darai pažangą, ar naudinga veikla užsiimi. Fiksuojamas tik lankomumas. Kas lankė daugiau nei pusę užsiėmimų, gauna simbolinį diplomą. Pasak rektoriaus, tarp klausytojų pasitaiko ir jaunesnio amžiaus, dar ne pensininkų, todėl  kai kuriais atvejais diplomas gali būti įskaitomas kaip kvalifikacijos kėlimo dokumentas.

Rektorius pastebi, kad didžioji dalis universiteto lankytojų yra intelektualūs žmonės, didžiausias procentas, ko gero, yra pedagogų. Gamta taip sutvarkiusi, kad amžiaus tarpsnyje tarp 70-80 daugumą sudaro moterys. Todėl ir TAU lankytojų vyrų negausu. Santykinai daugiau jų Praktinės veiklos ir saviraiškos fakultete. Humanitariniame – vos vienas kitas. Beje, daugelis vyrų kitais dalykais domisi – žūkle, medžiokle, sportu.

Pastebėta, kad apie 30 proc. klausytojų lanko du fakultetus, 10 proc. – net tris. Sudarinėjant tvarkaraščius atsižvelgiama, kad užsiėmimų laikas būtų skirtingas.

Planuojama, kai atsidarys Kultūros centras, naują grupę steigti, kur brandaus amžiaus žmonės ir vaikai kartu galėtų iš vytelių pinti, kitais rankdarbiais užsiiminėti, pirštukus miklinti.

Rektoriaus teigimu, dabar net maži miesteliai trečiojo amžiaus universitetus turi, Lietuvoje jų gal 60, bet jie labiau orientuoti į bendravimą ir praktinę veiklą.

Brangi dovana miestui
„Mums sunkiau negu rajonų trečiojo amžiaus universitetams, – sakė S. A. Baublys. – Ten yra administruojantis žmogus, kuris viską organizuoja. Antra vertus, dirbti už atlyginimą ne taip malonu. Pas mus administravimo nėra, atlyginimo nesumažinsi, nenubausi,  vienas kitam patardami dirbame savanoriškumo principu.“ Honorarai, beje, labai kuklūs, mokami tik atvykstantiems lektoriams. Universiteto veikla finansuojama iš įvairių  projektų, o klausytojas sumoka tik registracijos mokestį – 10 eurų. Finansavimo problemas galbūt padės išspręsti Trečiojo amžiaus universitetų asociacija, kuri veda derybas su misterijomis. Nemažas iššūkis – patalpos. Glaudžiamasi Šiaulių universiteto arba Pastoracinio centro patalpose. Ne taip paprasta rasti patalpą, kurioje tilptų per 200 klausytojų.

Siekiama, kad paskaitos būtų įdomios, naudingos. Jei nori išlaikyti aukštą lygį, tenka nemažai padirbėti. Rektoriui džiugu, kad daug metų bendraujama su Torunės ir kitų Lietuvos miestų trečiojo amžiaus universitetais, kad neužsidaroma savo rėmuose, dalijamasi patirtimi. Į 20-mečio konferenciją atvyko delegacija iš Torunės, pranešimus skaitė svečiai iš kitų Lietuvos TAU.

„Kai esi vyresnio amžiaus, malonu, kad dar esi reikalingas. Daug metų dirbau gydytoju  ir patirtis, ir įrašas diplome išlieka visam gyvenimui, – teigė S. A. Baublys. – O šita veikla, nors jokiame diplome neįrašyta, neleidžia sustabarėti. Beveik tūkstantis žmonių randa prasmę: vieni dalydamiesi savo žiniomis, kiti – jas priimdami. Teikti džiaugsmą kitam – didelis malonumas.“

Naujų mokslų pradžia
Ketvirtadienį, spalio 3 d., Šiaulių trečiojo amžiaus universitetas „Saulės“ koncertų salėje kviečia į mokslo metų pradžios šventę. Pasak rektoriaus S.A. Baublio, į ją pakviesti visi buvę ir esami TAU rektoriai, dekanai, steigėjai.

 Taip susiklostė, kad nuo pat pradžių universitetui vadovavo gydytojai. Sveikinimo žodį tars pirmasis rektorius, Šiaulių miesto garbės pilietis, medicinos mokslų daktaras gydytojas urologas Alfonsas Stakėnas. Jis TAU vadovavo 9 metus. Jam dabar 94 metai.

Nuo 2008 m. TAU rektorė buvo gydytoja ginekologė Asta Damkuvienė. Šventėje dalyvaus Šiaulių trečiojo amžiaus universiteto iniciatoriai gydytoja Birutė Marija Paplauskienė, inžinierius Vaclovas Vingras, tuometė Šiaulių universiteto humanitarinio fakulteto dekanė Genovaitė Kačiuškienė ir kt.

Šiais metais klausytojų laukia 8 fakultetų atnaujintos programos. Čia galima bus ne tik pasisemti žinių, išgirsti įvairių naujienų, mokytis sveikai gyventi, tačiau ir susirasti draugų, bendraminčių. „Tai gera proga bent porą kartų per savaitę išeiti iš namų, pabendrauti ir turiningai praleisti laisvalaikį, – sakė TAU rektorius S. A. Baublys. – Mūsų didžiausias turtas – būti sveikiems ir neprarasti noro viskuo domėtis.“

2019 09 30 3

Iš Šiaulių TAU konferencijos.
Vitalijaus PAULIUŠČENKOS nuotr.

Į viršų