facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Pabalių turgaus prekybininkai prarado visas viltis išlaikyti savo darbo vietas Šiaulių miesto savivaldybei priklausančioje turgavietėje. Miesto tarybai priėmus prekybininkams nepalankų sprendimą, baiminamasi, kad atėjus naujiems turgaus šeimininkams išaugs bedarbių skaičius.

Nesuprato, už ką turės balsuoti
Dar svarstant Tarybos posėdžio darbotvarkę miesto meras Artūras Visockas informavo, kad bus balsuojama ne dėl Pabalių turgaus įtraukimo į privatizavimo objektų sąrašą, o už nominalių akcijų vertės patikslinimą. Pasirodo, dar 2002 metais Taryba buvo priėmusi sprendimą privatizuoti turgaus akcijas. Ši Taryba esą tik tęsia pradėtą darbą po 17 metų.
Toks pareiškimas dalį politikų išmušė iš vėžių. Susidarė įspūdis, kas ne visi iš jų suprato, už ką turės balsuoti.

„Ar sąžininga pristatant darbotvarkę, klausimą formuluoti visiškai kitaip?“ – piktinosi Juozas Pabrėža. „Už ką mes šiandien balsuosime?“ – klausė Danguolė Martinkienė.

Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento direktorė Vaida Kalasevičienė atsakė paprastai – balsuojama bus už bendrovės akcijų įtraukimą į privatizuojamų objektų sąrašą.

„Galiu patikslinti: 2002 metais Pabalių turgaus akcijos buvo įtrauktos į privatizuojamų objektų sąrašą. Ten litais buvo 410 000. 2003 metais buvo sustabdytas septintas aukcionas ir jis neįvyko. Visa ši procedūra buvo sustabdyta ir tokia buvo iki šio laiko. Dabar mes teikiame sprendimo projektą būtent įtraukti į privatizuojamų objektų sąrašą Pabalių turgaus akcijas. Tokia formuluotė dėl to, kad tikrai būtų įtraukta į sąrašą ir tikslinama nominali akcijų vertė, nes šiai dienai ji yra kitokia, nei buvo Vyriausybės nutarime, nes buvo prijungtas Šiaulių turgus ir pasikeitė akcijų nominali vertė“, – aiškino V. Kalasevičienė.

Anot jos, įtraukimo formuluotė buvo pasirinkta tam, kad būtų visiems aišku, jog įtraukimas nebuvo sustabdytas ar nutrauktas.

Laukė konkrečių atsakymų
Meras pabrėžė, kad priėmus šį sprendimą tik Privatizavimo komisija spręs dėl privatizavimo sąlygų.

„Šiandien viso labo yra keičiamas tik skaičius. Direktorius ir administracija galėjo vadovautis 2002 metais priimtu sprendimu, nekviesti ir nepriimti šio Tarybos sprendimo, jūs nieko nebūtumėte sužinoję. Mes norime, kad tai būtų vieša ir skaidru“, – pridūrė A. Visockas.

Anot jo, turgaus prekeiviai dar gali būti ramūs maždaug ketverius metus. O šio Tarybos sprendimo esmė – vykdyti galiojantį 2002 metų nutarimą arba jį atšaukti. Pasirinktas kelias – vykdyti.

„Tai dabar 2002 metų Tarybos sprendimas galios lygiai taip pat, kaip ir šis sprendimas, kurį siūlote priimti. Tai bus du sprendimai vienu metu galiojantys?“ – klausė Denis Michalenko.

Šiaulių miesto savivaldybės direktorius Antanas Bartulis atsakė, kad teisininkams tai neužkliuvo, o iš dviejų vienodos galios teisenų galioja ta, kuri buvo anksčiau priimta. Tačiau esant reikalui panaikinimas ankstesnio sprendimo yra įmanomas. Tačiau keisis ne pats sprendimo projektas, o tik akcijų suma, kuri keičiama sprendimo projektu.

Zakiras Medžidovas paprašė konkrečiai atsakyti, ar Pabalių turgus yra įtrauktas į privatizuojamų objektų sąrašą. Taip pat klausė, kokia formuluotė pakeistų šio sprendimo esmę.  A. Bartulis atsakė, kad jei keistųsi Tarybos sprendimo formuluotė, jo esmė nepakistų. „Nepriėmus sprendimo Pabalių turgaus akcijos nors ir rytoj gali būti parduotos aukcione už 2002 metų vertę“, – antrino miesto meras.

Siūlė nustoti veidmainiauti
„Klausimas tikrai jautrus, nes Pabalių turguje dirba daug žmonių. Natūralu, jeigu įvyksta pirkimas, atsiranda naujas savininkas, aišku, visada iškyla potenciali grėsmė neturėti tokių sąlygų, kurias turi. Jos gali būti geresnės, jos gali būti blogesnės. Niekas šiandien negali atsakyti, kas būtų, jeigu būtų, jeigu įvyktų privatizavimas, nes kaip istorija rodo, turgų buvo bandyta privatizuoti daug kartų, tačiau pirkėjas neatsirado. Žmonių rūpestis dėl privatizavimo yra puikiai suvokiamas, suprantamas, nes, ko dažniausiai bijoma? Bijoma nežinomybės. Todėl, ką ir meras patikino, manau, kad svarbiausias uždavinys – Privatizavimo komisijai nustatyti aiškias privatizavimo taisykles, kokiu atveju būtų privatizuojamos akcijos, galbūt numatyti sprendinius, galbūt metus, dvejus, trejus ar ketverius pirkėjas nekeistų veiklos pobūdžio. Tai čia ateities klausimas. Bet žmonės įsivaizduoja, kad jei dabar šis klausimas bus užkirstas, tai niekas neįvyks. Įsivaizduokime, kad mes nepriimame šio sprendimo. Jis vis tiek gali būti įgyvendinamas ir niekas nuo to nepabėgs“, – pasisakė vicemeras Domas Griškevičius.

„Akivaizdu, kad tokių įmonių turėjimas Savivaldybei yra politinių spekuliacijų laukas, kai vienos ar kitos partijos atstovai esą labai gina kažkieno interesus, bet iš tiesų gina tik tada, kai įmonės priklauso Savivaldybei. Kažkodėl jų visiškai nesigirdi, kai reikia tą patį daryti įmonėse, kai yra privatūs valdytojai. Tai nežinau, ko tie prekiautojai skiriasi nuo šitų, ir galiu pasakyti tik tiek, kad po truputį visoje valstybėje, tame tarpe ir Šiaulių savivaldybėje, atsisakome politinių lesyklėlių, kur buvo labai lengva prisilesti balsų, pavaidinti gerą, teisingą ir esą ginantį žmonių interesą, o iš tiesų siekti kitų tikslų. Tai šitas atvejis yra būtent toks, kai mes apsimetame, kad nesuprantame, apie ką diskutuojame, kad jau dabar kalbame apie privatizavimo sąlygas, nors niekas apie tai dar nešneka ir dėl to neapgaudinėkite žmonių“, – savo nuomonę išsakė ir Eduardas Bivainis.

Perspėjo apie išaugsiantį bedarbių skaičių
Po dar kelių politikų samprotavimų Pabalių turgaus prekeivių vardu pasisakyti buvo leista ir smulkiajam verslininkui Martynui Rešeliauskui.

Jis pasakojo, kad prekeiviai rugsėjo 3 d. buvo susitikę su Šiaulių miesto mero pavaduotoju ir vienu iš Tarybos narių. Pokalbio metu išdėstė savo argumentus dėl privatizacijos.

Anot M. Rešeliausko, Šiaulių miesto Pabalių turgus yra ne tik prekiautojų ir jų šeimos narių verslas, bet ir labai svarbus traukos centras daugeliui sričių. Viena iš jų – pritraukiami pirkėjai iš Latvijos, kurių pinigai lieka Šiauliuose. Atvykę Latvijos piliečiai naudojasi įvairių įmonių paslaugomis, perka prekes, maitinasi, pila kurą ir lankosi prekybos centruose. Kai kurių verslininkų vienos dienos pajamos atstoja visos savaitės, susidaro milijoninės sumos. Dar vienas naujas nežinomas dalykas – Ukrainos, Baltarusijos piliečiai, dirbantys pas Šiaulių verslininkus, apsiperkantys turguje, kuriems kiekvienas euras yra gyvybiškai svarbus. Trečia grupė pirkėjų – tai Šiaulių miesto gyventojai, kurie uždarius turgų yra stumiami į prekybos centrus, nepaliekant teisės rinktis ir verčiant pirkti prekes brangesnes.

Dar viena labai svarbi problema  ta, kad turgus yra gelbėjimosi ratas daugeliui šalia įsikūrusių įmonių. Dingus turgui, dingtų ir jos, taip pat būtų užkirstas kelias verslo startui. Daugelis savo verslus pradeda nuo turgaus, nes čia reikalingos minimalios investicijos, ko nepadarysi kitur. „Nemažai įmonių Šiauliuose dabar gyvuoja startavusios turguje. Turgus pritraukia daug pirkėjų iš rajono ir kaimų. Kaip žinia, šie žmonės yra labiau konservatyvūs ir mažiau drąsūs, tad mieliau renkasi turgų ir jiems ši galimybė būtų apribota. Mero A.Visocko noras suvienodinti verslo sąlygas nėra teisingas, tai iškreiptų nuomos plotų kainas prekybos centruose ar vadinamosiose dengtuose turguose. Visiškai utopinės mintys sutalpinti 400 ar daugiau prekeivių tuose prekybos plotuose, o atsiradus tokiai nuomos paklausai, nuomos kainos šoktų dvigubai. Tokiu būdu būtų palaikomas stambus verslas“, – kalbėjo M. Rešeliauskas.

Taip pat jis kėlė klausimą, į kokius prekybos plotus turėtų eiti sendaikčių, autodetalių, padangų, įrankių ir kitų specifinio pobūdžio prekių prekeivių. Dėl to dalis smulkiųjų verslininkų gali iš viso nutraukti savo veiklą, taigi atsiras nauja socialinės pagalbos prašytojų grupė. Taip pat šiaulietis perspėjo, kad didelė dalis žmonių bus priversta emigruoti ir klausė ar to miestui tikrai reikia.

Deja, bet tokie išsamūs argumentai, didžiosios dalies Tarybos narių nepaveikė. Už Pabalių turgaus akcijų pardavimą 17 pasisakė „už“, 5 buvo „prieš“,  6 susilaikė.

2019 09 09 15

Miesto taryba pritarė Pabalių turgaus akcijų pardavimui.
Autorės nuotr.

2019 09 09 16

Miesto valdžia prekybininkų argumentų neišgirdo.
Autorės nuotr.

Į viršų