facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Dėl „Laisvės TV“ puslapyje ir „Youtube“ kanale „laisvės TV“ ir Delfi.lt internetiniame puslapyje patalpinto videoreportažo ir straipsnio „R.I.T.A. Šiaulių milijonierius valstybinę žemę atitvėrė nelegalia tvora: tai bausmė už nepaklusnumą“ (Delfi.lt) pastarosiomis dienomis sukelto ažiotažo gavome UAB „Šiaulių lyra“ administracijos ir Anrido Vinklerio viešą pareiškimą ir paaiškinimus.

Dėl viešo informavimo priemonėse paskelbto tikrovės neatitinkančio ir akivaizdžiai klaidinančio viešos informacijos turinio apie Anridą Vinklerį ir UAB „Šiaulių lyra“
Jūsų patalpintame videoreportaže („Laisvės TV“ puslapyje ir „Youtube“ kanale „laisvės TV“ ir Delfi.lt internetiniame puslapyje (https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/rita-siauliu-milijonierius-valstybine-zeme-atitvere-nelegalia-tvora-tai-bausme-uz-nepaklusnuma.d?id=81940693) ir straipsnyje „R.I.T.A. Šiaulių milijonierius valstybinę žemę atitvėrė nelegalia tvora: tai bausmė už nepaklusnumą“ (Delfi.lt) (toliau – ir Publikacija) skleidžiama tikrovės neatitinkanti, visuomenę klaidinanti, nepagrįstai neigiamą nuomonę formuojanti, teisinės valstybės principus pašiepianti, teismų procesinių sprendimų privalomumo principą neigianti, nepasitikėjimą valstybinėmis institucijomis stiprinanti, neapykantą ir savotišką viešą linčiavimą primenanti informacija bei be privataus asmens sutikimo skelbiami asmens duomenys ir jo atvaizdas.

Apmaudu, kai viešai kritikuojamas fizinis ir/ar juridinis asmuo dėl to, kad jis laikosi įstatymų ir kad juos gerai žino, kad komercinius santykius ir ginčus teisinėje valstybėje privatūs asmenys sprendžia teisme, o ne kaip suprantama „Laisvės TV“ proteguojamais kitokiais metodais, kurie mūsų bendrovei ir susijusiems asmenims nėra ir niekada nebus priimtini. Apmaudu, kai teisininko specialybė yra vertinama kaip yda, o tokį išsilavinimą turintis visuomenės narys vertinamas kaip teisinės valstybės priešas, kurį Jūsų komentatoriai siūlo nulinčiuoti, nupjauti rankas ir kojas, sudaužyti galvą, paversti invalidu ir pan.

Tenka tik apgailestauti, kai visuomenės informavimo priemonės sąmoningai skleidžia tikrovės neatitinkančią informaciją, ją skelbia neįsitikinę skleidžiamos idėjos pagrįstumu ir kai jos tikslas ne objektyvios tikrovės atskleidimas, o žmonių reakcijos gausumas, kuri, puikiai suprantama, pagal publikacijoje vyraujančią formuojamą nuotaiką yra neigiama, o tai sąlygoja žmonių pykčio kurstymą, tariamos neteisybės suvokimo formavimą, netgi siekį susidoroti su aptariamu asmeniu, vykdyti smurtą ir ignoruoti teismų sprendimų vykdymą, sumenkinti kontroliuojančių institucijų vaidmenį ir kompetenciją, siekis kurti sąlyginio netikrumo jausmą, siekis ignoruoti nuosavybės neliečiamumo principą ir kt.

Aukščiau nurodytas išvadas patvirtina tokie faktai:

PIRMA. DĖL NEPAGRĮSTŲ KALTINIMŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ DARYMU
Jūsų Publikacija, „Laisvės TV“ žurnalistės užduodami menami klausimai videoreportaže matomo interviu metu ir video įrašo vienapusiškas komentavimas, tam tikrų iškreiptų faktų, paimtų iš konteksto pateikimas, nepagrįstai formuoja skaitytojų ir žiūrovų neigiamą nuomonę, kad fizinis asmuo Anridas Vinkleris vykdo nusikalstamą veiką, t. y. turto prievartavimą (181 straipsnis. Turto prievartavimas), nesant tam absoliučiai jokio faktinio ir/ar teisinio pagrindo, nesant ir niekada nebuvus jokių inicijuotų ikiteisminių tyrimų ar kokių tai valstybinių kontrolės institucijų ar teismo procesinių sprendimų tokia tematika. Todėl tokia Publikacija nepagrįstai formuoja jos auditorijos nuomonės neigiamą formavimą apie konkretų fizinį asmenį ar jam priklausantį juridinį asmenį ar jo valdymo organus, kas neišvengiamai veikia jų dalykinę reputaciją, daro neigiamą poveikį ir žalą, o taip pat pažeidžia susijusių fizinių asmenų garbę ir orumą. Tokie žurnalistų ir videoreportaže kalbintų kai kurių asmenų veiksmai turi LR Baudžiamojo kodekso 235 str. numatytos nusikalstamos veikos sudėties požymių, t. y. 235 straipsnis. Melagingi skundas, pareiškimas, pranešimas, parodymai, išvados ir vertimas, sudaro sąlygas ginti asmens garbę ir orumą (LR Civilinio kodekso 2.24 straipsnis. Asmens garbės ir orumo gynimas), pažeidžia teisę į atvaizdą („Delfi.lt“ patalpinto straipsnio atveju) (LR CK 2.22 straipsnis. Teisė į atvaizdą) ir kt.

Maloniai prašome vien dėl tos priežasties Publikaciją su demonstruojama A. Vinklerio nuotrauka ir videoreportažą bei visus komentarus nedelsiant pašalinti iš viešosios erdvės ir paneigti Publikacijoje skelbiamus tikrovės neatitinkančius ir nepagrįstus vertinimus A. Vinklerio ir UAB „Šiaulių lyra“ veiksmų atžvilgiu.

ANTRA. DĖL ASMENS PRIVATAUS GYVENIMO PAŽEIDIMO
Pateikiant akivaizdžiai klaidinančią ir neobjektyvią informaciją, kaip matyti iš vaizdo reportaže apklaustų asmenų ir Publikacijas komentuojančių internete asmenų (komentatorių) didžiosios dalies reakcijų – tai „Laisvės TV“ ir „Delfi.lt“ skatina bei toleruoja žmonių neapykantą, kuri Publikacijos skleidėjų, turinčių akivaizdžiai išankstinę nuomonę ir nusistatymą, sąmoningai nukreipiama į konkretų fizinį asmenį, su akivaizdžiai demonstruojamu tikslu jį viešai pašiepti, sukritikuoti, padaryti žalą jam, jo reputacijai, nors jis nėra ir niekada nebuvo viešas, o yra privatus asmuo. Be to, kurstoma rasinė nesantaika tarp lietuvių ir žydų, nors Anridas Vinkleris ir jo šeima neturi ir niekada neturėjo jokių sąsajų ar ryšių su žydų tautybe.

TREČIA. DĖL KLAIDINANČIAI (NEATSKLEIDŽIANT VISO KONTEKSTO IR TURINIO) KOMENTUOJAMOS LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO NAGRINĖTOS CIVILINĖS BYLOS NR. 3K-3-239-403/2018
Reportaže klaidinančiai pateikiama informacija apie Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nagrinėtą civilinę bylą Nr. 3K-3-239-403/2018 (joje buvo nagrinėjamas UAB „Šiaulių lyra“ ir kitų komercines patalpas Lyros g. 13, Šiauliuose, atskirų pastatų komplekse turinčių/naudojančių asmenų (verslo subjektų) ginčas dėl automobilių stovėjimo aikštelės ir dviejų pėsčiųjų takų šalia apšvietimo vakaro/nakties metu, dangos remonto, prieigų, apšvietimo stulpų, trinkelių, laiptų, nuvažiavimo rampų ir kt. priežiūros, šiukšlių valymo ir sniego valymo žiemos metu išlaidų (kurias dengia išimtinai tik UAB „Šiaulių lyra“, o šiais inžineriniais statiniais naudojasi visi) proporcingam asmenų valdomam patalpų plotui dalies kompensavimo).

Taigi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018-06-15 nutartimi c.b. Nr. 3K-3-239-403/2018 (nuoroda internete: https://www.infolex.lt/tp/1603938) nors ir paliko galioti UAB „Šiaulių lyra“ iš esmės nepalankų pirmos instancijos teismo sprendimą, kuriuo teismas atmetė tiek ieškovų (atstovaujamų prieštaringos reputacijos ir dar labiau abejotinos kompetencijos advokato M. Ramanausko) ieškinį dėl įskaitymo pripažinimo neteisėtu, tiek atsakovo UAB „Šiaulių lyra“ priešieškinį dėl skolos už inžinerinių statinių priežiūrą bei apšvietimą priteisimo, tačiau ne dėl to, kad UAB „Šiaulių lyra“ neturėtų teisės į dalies inžinerinių statinių Lyros g. 13, Šiauliuose priežiūros išlaidų kompensavimą (kaip kad tokia idėja eskaluojama ir formuojama Publikacijoje), tačiau kaip matyti iš LAT 2018-06-15 nutarties paragrafo Nr. 45, o tik dėl to, kad remiantis byloje pateiktais duomenimis, ieškovas UAB „Šiaulių lyra“ (citata): neįrodė, kad ieškovai (atsakovai pagal priešieškinį) ir kiti atsakovai naudojosi ir naudojasi UAB „Šiaulių lyra“ kiemo aikštele b1, automobilių stovėjimo aikštelės pėsčiųjų taku b2“. Taigi, teismas reikalavimą dėl skolos priteisimo atmetė tik dėl to, kad teismas vertino, jog šių (t. y. naudojimosi minėtais bendrovei nuosavybės teise priklausančiais, nors ir ant nuomojamos valstybinės žemės dalies  esančiais, tačiau VĮ „Registrų centras“ įregistruotais, ir nuolat pačios bendrovės prižiūrimais inžineriniais statiniais naudojimosi) aplinkybių UAB „Šiaulių lyra“ neįrodė. Dabartiniai šių asmenų skundai visoms kur tik įmanoma valstybinėms institucijoms ir viešos publikacijos, manome, duos pagrindą atnaujinti procesą minėtoje civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių. Taigi, LAT nekonstatavo reikalavimo neteisėtumo ir teisinio pagrindo nebuvimą (kaip tai reportaže mėgina pateikti suinteresuotumą turintis advokatas M. Ramanauskas), o teismas tik vertino, kad nebuvo pateikta pakankamai įrodymų UAB „Šiaulių lyra“ teiginiams, kad kitų patalpų savininkai ir naudotojai iš tiesų naudojasi UAB „Šiaulių lyra“ priklausančiais inžineriniais statiniais adresu Lyros g. 13, Šiauliai (automobilių stovėjimo aikštele ir pėsčiųjų takais), kas yra du absoliučiai skirtingi dalykai.

Tuo tarpu kaip matyti iš paskutinių įvykių, tai UAB „Šiaulių lyra“ įrengus eismo apsauginę tvorelę/atitvarą (plačiau bus pakomentuota kitame šio pareiškimo skyriuje), tai nors minėtoje civilinėje byloje advokato M. Ramanausko atstovaujami asmenys teismui tiek raštu, tiek žodžiu teigė ir net „dievagojosi“, kad jie, jų klientai, nuomininkai, tiekėjai ir partneriai UAB „Šiaulių lyra“ nuosavybės teise priklausančiais ir VĮ „Registrų centras“ UAB „Šiaulių lyra“ vardu įregistruotais inžineriniais statiniais adresu Lyros g. 13, Šiauliai neva tai jokia forma, niekada ir niekaip visiškai nesinaudoja, tačiau kuomet dėl eismo ir turto saugumo užtikrinimo UAB „Šiaulių lyra“ ne ant bendrovės naudojamo žemės sklypo įrengė I-os grupės statinį (apsauginį atitvarą/tvorelę, kuriai statybos leidimas net nereikalingas), tai šie advokato M. Ramanausko minimi asmenys minėtą gaidą kardinaliai pakeitė ir nedelsiant pradėjo reikšti milžinišką nepasitenkinimą ir kreipėsi į Šiaulių apygardos prokuratūrą dėl viešo intereso gynimo, Statybų inspekciją, Nacionalinę žemės tarnybą prie ŽŪM, Vyriausybės atstovą, STT, žiniasklaidos priemones ir kt. motyvuodami, kad tokiu būdu (tik iš dalies atitvėrus, o ne aklai aptvėrus, kas yra du absoliučiai skirtingi dalykai, nes atitvėrimo atveju išsaugoma galimybė naudotis absoliučiai visu nuomojamos valstybinės žemės sklypu visiems toje teritorijoje valstybinę žemės nuomojantiems ir net to nedarantiems bet kokiems pašaliniams asmenims ir miestelėnams, dalį bendrovės jai nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių, kuriais minėti asmenys tariamai nesinaudoja) buvo apribotos jų teisės, neva tai žlugdomas jų verslas ir jie nebegalės naudotis minėta aikštele ir pėsčiųjų tako dalimi. Taigi akivaizdžiai teisminių ginčų provokavimu bei atitinkamai honoraro gavimu suinteresuotas advokatas M. Ramanauskas, kuris save matomai įsivaizduoja Tadu Blinda, ir jo atstovaujami asmenys savo tokiu veikimu ne tik klaidina visuomenės informavimo priemones, skaitytojus/žiūrovus, valstybines institucijas ir kitus asmenis, valstybines institucijas, tačiau dar ir patvirtino, kad jų teisme buvę teikiami parodymai, kad jie neva tai nesinaudoja UAB „Šiaulių lyra“ turtu – buvo akivaizdžiai melagingi ir nesąžiningi, siekiant išvengti civilinės teisinės atsakomybės, išvengti prisidėjimo prie realiai nuolat jų, jų klientų, partnerių, tiekėjų ir nuomininkų naudojamo svetimo turto (inžinerinių statinių – stovėjimo aikštelės ir pėsčiųjų takų) priežiūros, išlaikymo ir išsaugojimo.

To pasėkoje pažymėtina, kad šiuo metu yra bendrovės svarstomos teisinės perspektyvos kreiptis į teismą dėl šiame skyriuje aptariamos c.b. Nr. 3K-3-239-403/2018 proceso atnaujinimo apskritai, šiuo metu paaiškėjus šioms aukščiau aptartoms aplinkybėms, kad Pareiškime minimi ir galimai kiti asmenys visgi nuolat naudojasi UAB „Šiaulių lyra“ turtu ir už tai ne tik, kad niekada nemokėjo, bet net neprisideda prieš šio turto priežiūros išlaidų, o teisme jie teikė akivaizdžiai melagingus parodymus, kas lėmė iš esmės neteisingo teismo sprendimo dėl skolos UAB „Šiaulių lyra“ naudai (ne)priteisimo.

Taigi Publikacijoje rodomi advokato M. Ramanausko atstovaujami asmenys ir jis pats nesąžiningomis priemonėmis, skleisdami iškreiptus ir tikrovės neatitinkančius melagingus kaltinimus, siekia finansinės naudos (honoraro turbūt už kiekvieną parašytą skundą) ir siekia neišleidžiant nė vieno cento - šiomis investicijomis nevaržomai naudotis vystant komercinę veiklą toje pačioje teritorijoje Lyros g. 13, Šiauliuose, kurių patalpų rinkos vertė, esant tokioms ženklioms kitų asmenų investicijoms, prie kurių advokato M. Ramanausko atstovaujami asmenys niekaip neprisideda – akivaizdžiai didėja.

Todėl šiuo atveju ne UAB „Šiaulių lyra“, o advokatas M. Ramanauskas ir jo atstovaujami asmenys, neturėdami jokio teisinio pagrindo, daro savotišką psichologinį spaudimą A. Vinkleriui bei UAB‘ei „Šiaulių lyra“.

KETVIRTA. DĖL KLAIDINANČIOS INFORMACIJOS APIE TEISĖS VYKDYTI STATYBAS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPE TARIAMĄ NETURĖJIMĄ
UAB „Šiaulių lyra“ įrengė inžinerinius statinius (stovėjimo aikštelę ir pėsčiųjų takus ant nuomojamos valstybinės žemės, kadangi UAB „Šiaulių lyra“ ir Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM valstybinės žemės nuomos sutartis tokią teisę numato be jokių atskirų Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM leidimų, taigi Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM tokį sutikimą yra išreiškusi, taigi joks papildomas kreipimasis į šią instituciją vykdant statybos ar kitokius darbus papildomai nėra reikalingas, todėl papildomai UAB „Šiaulių lyra“, įrenginėjant apsauginį atitvarą ir nesikreipė. Tuo tarpu Publikacijoje aptariama apsauginė tvorelė/atitvaras yra įrengta ant būtent šių VĮ „Registrų centras“ kaip bendrovės nuosavybė įregistruotų inžinerinių statinių, kurie įrengti ant valstybinės žemės dalies ir šių veiksmų teisėtumą konstatavo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kitoje tarp tų pačių šalių nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-215-686/2016 (komentuojama žemiau tekste). Taigi iš esmės apsauginės tvorelės/atitvaro statyba adresu Lyros g. 13, Šiauliuose, vykdyta nors ir formaliai ant valstybinės žemės dalies, tačiau iš esmės – ant nuosavo bei trijų instancijų teismo įteisinto turto (ant bendrovės inžinerinių statinių).

Publikacijos autoriai ir reportaže kalbinti asmenys, įskaitant „įspūdingas“ teisininko žinias ir „objektyvumą“ demonstruojantį advokatą M. Ramanauską, deja, bet kukliai nutylėjo faktą, kad tie patys kitų patalpų adresu Lyros g. 13, Šiauliai, savininkai ir naudotojai dar anksčiau nei jų eskaluojama civilinė byla, patys kreipėsi į teismą kitoje civilinėje byloje, prašydami teismo pripažinti UAB „Šiaulių lyra“ inžinerinių statinių (t. y. tos pačios automobilių stovėjimo aikštelės ir pėsčiųjų tako) įregistravimo pripažinimo neteisėtu, teigiant, kad minėtus inžinerinius statinius bendrovė įrengė neteisėtai, kad prie jų įrengimo prisidėjo kiti asmenys ir kad dėl to šių statinių teisinė registracija VĮ „Registrų centras“ neva tai nėra teisėta. Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas c.b. Nr. 3K-3-215-686/2016 2016-03-31 nutartimi (nuoroda internete: https://www.infolex.lt/tp/1234352) konstatavo, kad reportaže emocingai, kandžiai ir šmeižikiškai pasisakiusio advokato M. Ramanausko atstovaujamų asmenų šis ieškinys, kaip ir visi dėstomi jų argumentai ir motyvai, buvo atmestas kaip nepagrįstas, o Lietuvos Aukščiausiasis teismas konstatavo minėtų inžinerinių statinių įregistravimą UAB‘ės „Šiaulių lyra“ nuosavybės teise kaip teisėtą ir pagrįstą, visus tos bylos ieškovų argumentus atmetant. Taigi galutinės instancijos teismas neskundžiama teismo nutartimi jau konstatavo, kad teisėta statyba numojamame valstybinės žemės sklype adresu Lyros g. 13, Šiauliai, yra galima, esant tokios galimybės numatymui valstybinės žemės nuomos sutartyje. Analogišku principu vykdyta ir būtent Publikacijoje aptarto atitvaro įrengimas, kuris atitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo priimtus procesinius sprendimus ir Publikacijoje nekomentuotą c.b. Nr. 3K-3-215-686/2016.

Taigi Publikacijoje pateikiama informacija – neatitinka tikrovės ir yra klaidinanti, todėl prašome ją nedelsiant pašalini ir viešai paneigti.

PENKTA. DAR IKI APSAUGINĖS TVORELĖS/ATITVARO ĮRENGIMO, BENDROVĖ, SIEKIANT ĮSITIKINTI JOS VEIKSMŲ TEISĖTUMU, IŠ ANKSTO KREIPĖSI Į VTPSI IR GAVO TEIGIAMĄ ATSAKYMĄ DĖL STATYBOS TEISĖTUMO

Dėl statybos leidimo nereikalingumo. Nepaisant to, kad tvoros įrengimas vykdomas ant UAB „Šiaulių lyra“ nuosavybės teise ir teisėtai pastatyto inžinerinio statinio, tačiau siekdama išvengti ginčų ar nesusipratimų, dar iki šių tvoros įrengimo darbų UAB „Šiaulių lyra“ 2018-10-11 raštu Nr. 18/03-SL-169 ir 2018-10-12 raštu Nr. 2019-10-12 Nr. 18/03-SL-170 kreipėsi į VTPSI teiraujantis, ar tokios tvoros įrengimas šiuo atveju yra leistina ir ar šių darbų vykdymui nėra reikalingas statybos leidimas. Atitinkamai, buvo gautas centrinės VTPSI 2018-11-07 išaiškinimas Nr. 20-15867-(19.17), kuriame nurodoma, kad tokie statiniai priskiriami I grupės nesudėtingiems statiniams, kurių statybai statybos leidimas neprivalomas.

Dėl kitų asmenų sutikimų (ne)būtinumo. Informuojame, kad UAB „Šiaulių lyra“ dar 2014-04-08 raštu Nr. 14/03-SL-84 kreipėsi į VTPSI dėl informacijos suteikimo ryšium su planuojamu nesudėtingo statinio statyba toje pačioje teritorijoje Lyros g. 13, Šiauliuose, teiraujantis, ar tam reikalingas kitų asmenų, turinčių visai atskiras patalpas (skirtingi unikalūs numeriai) tame pačiame pastatų komplekse ir žemės sklype, sutikimai dėl neypatingos pastato statybos darbų vykdymo. Atitinkamai, bendrovė gavo dar 2014-04-14 VTPSI išaiškinimą Nr. (8.4.-2D-6073), kuriuo išaiškinta, kad pareiškėjas gali įgyvendinti statytojo teisę, jeigu tai numatyta žemės sklypo nuomos sutartyje. Tuo tarpu, kaip matyti iš pridėtos 1998-05-29 Valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. N29/98-0129 6 punkto, tai statybos nuomojamoje žemės sklype yra leidžiamos, jeigu statybos darbai atliekami pagal statybos normas ir taisykles. VTPSI 2014-04-14 rašte taip pat išaiškino, jog tai, kad kiti žemės sklypo bendranuomininkai ar kiti asmenys žemės sklype nuosavybės teise valdo atskirus statinius, neįtakoja vieno iš nuomininkų teisės statyti naujus statinius, t. y. kitų statinių savininkų sutikimų nereikia.

Papildomai pažymėtina, kad žemės naudojimosi tvarka teritorijoje Lyros g. 13, Šiauliuose, iš tikro nėra nustatyta ir advokato M. Ramanausko atstovaujami klientai (verslininkai) niekada neinicijavo tokios naudojimosi tvarkos nustatymo, kadangi jiems naudinga tokia situacija, kuomet vienas verslininkas visą teritoriją prižiūri ir į ją investuoja didžiules lėšas, kelia šios teritorijos rinkos vertę, nuolat atnaujina (vien šiemet aikštelės tvarkymui, linijų braižymui, apšvietimo ir laiptų atnaujinimui UAB „Šiaulių lyra“ išleido jau per 20 000 Eur), o kiti verslininkai tomis infrastruktūromis ir šiais pagerinimais visiškai nemokamai naudojasi, jų pagrindu vysto savo verslus, tačiau jiems palankių aplinkybių atveju viešai teigia, kad jie prisidėti net neketina, nes infrastruktūra bei jos pagerinimais neva tai nesinaudoja ir pan. Taigi kaip UAB „Šiaulių lyra“ negali įtakoti kokius fasado, stogo ar kitus patalpų viduje atliekamus darbus atlieka pavyzdžiui kitas to paties valstybinės žemės sklypo dalies adresu: Lyros g. 13, Šiauliai, bet kuris kitas nuomininkas to asmens vardu įregistruotame pastate (patalpose) (kuris taip pat yra ant tos pačios nuomojamos valstybinės žemės) – taip ir kiti valstybinės žemės sklypo dalies nuomininkai negali įtakoti, kaip UAB „Šiaulių lyra“ naudoja ir siekia apsaugoti jai nuosavybės teise priklausantį inžinerinį statinį/turtą (pėsčiųjų taką ir/ar automobilių stovėjimo aikštelę (kurie lygiai taip pat yra ant tos pačios valstybinės žemės, t. y. tame pačiame valstybinės žemės sklype). UAB „Šiaulių lyra“ juk nesipiktina, kad ji negali nemokamai naudotis kitų asmenų turtu, pavyzdžiui, patalpomis ar kt., todėl kad jos taip pat yra įrengtos ant to paties žemės sklypo.

Nepaisant to, UAB „Šiaulių yra“, veikdama geranoriškai, net ir neturėdama jokios pareigos to daryti, tačiau tik iš solidarumo kitų patalpas adresu: Lyros g. 13, Šiauliai, turinčių asmenų atžvilgiu, 2018-06-26 išsiuntė iš anksto visiems pranešimus apie numatomus tam tikrus bendrovei priklausančių inžinerinių statinių apsaugojimo priemonių galimus taikyti būdus, planuojamas didžiules investicijas į infrastruktūros gerinimą ir kt., tik siūlant (o ne reikalaujant) ir juo labiau ne reketuojant, anot „advokato“ M. Ramanausko teiginių, prisidėti prie bendrovei priklausančių inžinerinių statinių priežiūros, jeigu ta infrastruktūra šie asmenys visgi naudojasi ar ketina naudotis. Taigi akivaizdu, kad UAB „Šiaulių lyra“ dėjo maksimalias pastangas šiai situacijai iš anksto taikiai sureguliuoti, apie ją gerokai iš anksto įspėti, sudaryti realias galimybes ieškoti visoms pusėms priimtinų sprendimų, sudarė realią ir pakankamą galimybę kitiems asmenims iš anksto pasiruošti planuojamų priemonių įrengimui ir kt., tačiau, žinoma, skundą VTPSI pateikę asmenys apie tai, manytina, Inspekcijai net ir žiniasklaidai neužsiminė.

Dėl siūlymo prisidėti prie infrastruktūros atnaujinimo, tai ši informacija Publikacijoje ir reportaže taip pat pateikiama iškreipta, nepagrįstai neigiamame fone, paimant iš konteksto ir komentuojant bei videoreportaže paviešinant ne visą UAB „Šiaulių lyra“ 2019-04-15 el. laiško turinį. Reportažo rengėjai ir Publikacijos skleidėjai akivaizdžiai sąmoningai el. laiško demonstravimo metu dalį jo nukirpo, nors jame buvo dar parašyta, kad: „Dėl savo apsisprendimo ir sutikimo/nesutikimo – prašome informuoti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šio el. laiško gavimo dienos. Atsakymo negavus, bus vertinama, kad UAB „Šiaulių lyra“ inžineriniais statiniais Jūs neketinate naudotis jokia apimtimi.“

Taigi akivaizdu, kad kadangi el. laiško gavėja G. Stepanenkovienės įmonė (šios įmonės vadovė aktyviai pasisako reportaže) buvo civilinės bylos nagrinėjimo metu išreiškusi poziciją, kad bendrovės inžineriniais statiniais ir infrastruktūra nesinaudoja, tai buvo teiraujamasi, ar jais ši verslininkė ketina naudotis ateityje, kadangi yra planuojamos investicijos į šią infrastruktūrą. Taigi tai nėra ir nebuvo joks turto prievartavimas, o pasiūlymas. Beje, kai kurie kiti taip pat patalpų adresu: Lyros g. 13, Šiauliai, naudotojai sutiko prisidėti prie infrastruktūros atnaujinimo ir tai įprasta bei normali verslo praktika, kuomet siekiama investuoti į turimą turtą, skatinti jo modernizavimą, gražinti aplinką, daryti ją patogesnį, gražesnį ir saugesnė. Deja, bet šie aspektai Jūsų Publikacijoje paliesti nebuvo, dėl ko mums kyla pagrįstų abejonių dėl „Laisvės TV“ objektyvumo šioje situacijoje. Atskirai paminėtina, kad minėti „smulkieji“ verslininkai ne kartą grasino ir įžeidinėjo garbaus amžiaus UAB „Šiaulių lyra“ valytoją, kuri nuolat tvarko šią automobilių stovėjimo aikštelę, kuria šie verslininkai nemokamai naudojasi, o darbininkams, įrenginėjantiems aikštelės atitvarus, iškvietė banditiškos išvaizdos boksininkais prisistatančius asmenis, kurių grasinimams išvengti teko išsikviesti ir policijos pareigūnus.

ŠEŠTA. DĖL REPORTAŽE KALBINTOS PROKURORĖS TEIGINIŲ APIE TARIAMO VIEŠO INTERESO PAŽEIDIMĄ NEPAGRĮSTUMĄ SKLEIDIMO IR DĖL SAUGESNIO EISMO TERITORIJOJE REGULIAVIMO
Pirmiausia – UAB „Šiaulių lyra“ nėra gavusi absoliučiai jokio privalomojo nurodymo, nutarimo ar kitokios kontroliuojančių institucijų (prokuratūros, Statybų inspekcijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM ar kt.) procesinio dokumento dėl Lyros g. 13, Šiauliuose, įrengtos apsauginės tvorelės/atitvaro tariamo neteisėtumo, tuo patvirtinant, kad jokių teisės aktų UAB „Šiaulių lyra“ nepažeidė.

Taip pat manome prokurorės deklaratyvus ir gana neobjektyvus bei akivaizdžiai reklaminis ir visiškai teisėtai neraštingas, ir „Jos nuomone“, o ne faktais ir konkrečiais teisės aktais grindžiamas pasisakymas apie STR reikalavimų ir teisės aktų pažeidimus akivaizdžiai neprofesionalus, galimai asmeniškai motyvuotas ankstyvas ir, pagrįstai manytina, dar neįvertinus prokuratūrai pateiktos informacijos, kuri perteikiama ir šiame pareiškime, įskaitant apie statybos techninių reglamentų reikalavimus, kuri nurodoma žemiau.

Taip pat paminėtina dar tai, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracija dar 2017-01-20 raštu Nr. S-227 nurodė UAB „Šiaulių lyra“ (kalbant apie tą pačią automobilių stovėjimo aikštelę ir eismo organizavimą adresu: Lyros g. 13, Šiauliuose), kad sudaryta saugaus eismo komisija negali įtakoti ir neįtakos UAB „Šiaulių lyra“ sprendimų, kaip organizuoti eismą jai nuosavybės teise priklausančioje aikštelėje. Vadinasi, dar ir Šiaulių MSA pripažino, kad  UAB „Šiaulių lyra“ turi teisę savarankiškai reguliuoti automobilių ir pėsčiųjų eismą jai nuosavybės teise priklausančioje automobilių stovėjimo aikštelėje pagal poreikį.

Kalbant apie įrengtos tvorelės/apsauginio atitvaro tikruosius, o ne Publikacijoje nepagrįstai priskiriamus motyvus, tai:

1) Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-146 buvo patvirtintos „INŽINERINIŲ SAUGAUS EISMO PRIEMONIŲ PROJEKTAVIMO IR NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS R ISEP 10“ (toliau – ir Rekomendacijos) (2010-06-17, Nr. 70-0).

Rekomendacijų XIII skirsnyje aptariamos „Apsauginių atitvarų sistemos, apsauginiai ir signaliniai stulpeliai, apsauginės tvorelės“. Atitinkamai, 246 p. numatyta, kad tvoros, apsauginių atitvarų sistemos ir apsauginiai stulpeliai statomi tokiose vietose, kur yra padidintas pavojus eismo dalyviams išeiti ar išvažiuoti iš jiems skirtos eismo zonos.

Rekomendacijų 247 p. numatyta, kad bendrosios nuostatos: <...> 247.3. pavojingose vietose pėsčiųjų saugumui ir jų eismo reguliavimui statomos apsauginės tvorelės.

Rekomendacijų skyriuje „Apsauginės tvorelės“ 259 punkte numatyta, kad pėsčiųjų ir dviračių eismui reguliuoti ir apsaugoti pavojingose vietose statomos 1,0–1,2 m aukščio tvorelės iš metalinių vamzdžių, metalo tinklo ir pan.

Rekomendacijų 261 punkte numatyta, kad apsauginės tvorelės įstatomos gatvėse ties pėsčiųjų perėjomis, siekiant saugiai nukreipti pėsčiuosius į perėją ir suteikiant galimybę stebėti atvažiuojančius automobilius.

Rekomendacijų XVI skirsnyje taip pat aptariamos „Tvorelės pėsčiųjų eismui reguliuoti ir apsaugoti“. Jame nurodoma, kad: 285. Tvorelės skirtos apriboti pėsčiųjų patekimą į gatvės važiuojamąją dalį ir nukreipti pėsčiųjų srautą link perėjos ar traukos objekto (visuomeninio transporto stotelės, išėjimo iš mokyklos ir pan.). 286. Tvoreles rekomenduojama įrengti: 286.7. sankryžose ir pavojingose vietose, kur reikia apriboti chaotišką pėsčiųjų eismą;

292. Pėsčiųjų tvorelės turi būti: 292.4. ne žemesnės kaip 1,0–1,2 m.

293. Pėsčiųjų ir dviračių eismui reguliuoti ir apsaugoti pavojingose vietose įrengiamos tvorelės gali būti projektuojamos įvairių formų.

2) Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-8 patvirtintos „AUTOMOBILIŲ KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ APSAUGINIŲ ATITVARŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMO TAISYKLĖS KPT TAS 09“ (toliau – ir Taisyklės), kurių 7.3. punkte įtvirtinta, kad: pėsčiųjų apsauginių atitvarų sistema (angl. – pedestrian restraint system)eismo zonose, pėsčiųjų takuose, kelio statiniuose naudojama apsauginių įrenginių sistema (dažniausiai turėklai, parapetai arba tvoros), kuri turi sulaikyti arba nukreipti pėsčiuosius ir kitus eksploatuojančius kelią ir jo elementus dalyvius

Taigi šiuo atveju, apsauginės tvorelės/atitvarų įrengimas, be kita ko, remiantis ir cituotomis Rekomendacijomis bei Taisyklėmis, kaip tik ir užtikrins saugesnį automobilių ir pėsčiųjų eismą teritorijoje Lyros g. 13, Šiauliuose, nes šioje teritorijoje ypač dažnai neatsargiai besielgiantys pėstieji sukelia grėsmę saugiam automobilių ir pėsčiųjų eismui automobilių stovėjimo aikštelėje.

Akcentuotina, kad automobiliai automobilių stovėjimo aikštelėje neretai stovėdavo prie pat arba net ant dalies pėsčiųjų tako, taigi nesant įrengtam apsauginiam atitvarui – kyla grėsmė, kad automobilio nesuvaldę vairuotojai gali įvažiuoti į pėsčiųjų taką, sužeisti juo einančius pėsčiuosius, apgadinti pačius automobilius ar net įvažiuoti į greta esančias komercines patalpas (pastatus), taip sukeliant žalą.

Taip pat įrengus tvorelę, pėstieji, kurie ateina nuo Lyros gatvės ar pavyzdžiui Lyros gatvėje įrengtos autobusų stotelės ir kurie pavyzdžiui neketina eiti į PC „LYRA“, o pavyzdžiui per vidinį pastatų komplekso kiemelį ketina eiti į daugiabučius namus ar toliau, tai įrengus apsauginį atitvarą – tokie asmenys turėtų nebeiti per automobilių stovėjimo aikštelę, o savo tikslą pasieks saugesniu būdu, t. y. būtent aplink automobilių stovėjimo aikštelę įrengtais tam skirtais net dviem pėsčiųjų takais, t. y. arba pagal reportaže pasipiktinimą demonstravusių asmenų/verslininkų patalpas pro dešinę pusę žvelgiant nuo Lyros gatvės pusės), arba pėsčiųjų taku b3 (kuris įrengtas ir įregistruotas UAB „Šiaulių lyra“ vardu (pro kairę pusę žvelgiant nuo Lyros gatvės pusės). Pažymėtina, kad pastarasis pėsčiųjų takas b3 bendrovės „Šiaulių lyra“ tvorele atitvertas nebuvo todėl, kad šis pėsčiųjų takas ir komercinės patalpos yra aukščiau, t. y. nuo aikštelėje judančių ir stovinčių automobilių jis atskirtas laiptais ir klombomis su apšvietimo stulpais ir yra įrengti žymiai aukščiau, todėl žmonių ir patalpų saugumui grėsmė toje atkarpoje nekyla.

SEPTINTA. DĖL PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ, PĖSČIŲJŲ IR AUTOMOBILIŲ SAUGUMUI UŽTIKRINTI
Pažymėtina, kad po Publikacijoje eskaluojamos apsauginės tvorelės/atitvaro įrengimo, UAB „Šiaulių lyra“ ėmėsi ir kitų priemonių siekiamam tikslui (pėsčiųjų ir automobilių saugumui) užtikrinti, t. y. atlikto automobilių stovėjimo aikštelės horizontalaus ženklinimo (parkavimo vietų) atnaujinimo darbus, taip pat pėsčiųjų perėjų pažymėjimo dviejose pusėse, nukreipiančių pėsčiųjų eismą link pėsčiųjų takų, o ne per automobilių stovėjimo aikštelę darbus. Paaiškiname, kad jokių pėsčiųjų takų, praėjimų ir „arterijų“ bendrovė neužkirto ir to neketina daryti ateityje.

Pažymėtina, kad analogiški atitvarai įrengti daugybėje miesto vietų, kur intensyvus automobilių ir pėsčiųjų eismas, pavyzdžiui, naujajame automobilių žiede, Gardino ir Lyros gatvių sankirtoje, Prisikėlimo aikštėje ir t. t. UAB „Šiaulių lyra“ šiuo metu pažymėjo pėsčiųjų perėjimą net dviejose vietoje lygiagrečiai stovėjimo aikštelės, t. y. nuo videoreportaže minimo Dainų tako (kuris atsiremia į UAB „Šiaulių lyra“ automobilių stovėjimo aikštelę) arba pagal reportaže pasipiktinimą demonstravusių asmenų/verslininkų patalpas pro dešinę pusę žvelgiant nuo Lyros gatvės pusės), arba pėsčiųjų taku b3 (kuris įrengtas ir įregistruotas UAB „Šiaulių lyra“ vardu (pro kairę pusę žvelgiant nuo Lyros gatvės pusės). Bet kurį pėsčiųjų taką pasirinkę pėstieji, kaip ir anksčiau, esant dviem visiškai neribojamiems praėjimais (vienas jų rodomas reportaže), gali toliau sėkmingai tęsti savo kelionę Dainų taku ir tai padarę ne braudamiesi pro automobilių stovėjimo aikštelėje manevruojančius automobilius, o pėsčiųjų takais, absoliučiai turint vienodas galimybes apsilankyti tiek vienų verslininkų, tiek kitų verslininkų patalpose pagal savo poreikį.

Akcentuotina, kad tokių priemonių ėmimosi, įskaitant apsauginio atitvaro įrengimo, būtinybė kilo dėl to, kad dideliam pėsčiųjų srautui einant skersai automobilių stovėjimo aikštelės, bendrovė gavo daug nusiskundimų iš vietos gyventojų ir klientų, kad sudėtinga pravažiuoti, manevruoti, nes tarp automobilių nesaugiai vaikšto žmonės, jie tyčia ar netyčia apibraižo automobilius, būta ir atsitrenkimo incidentų ir kt., todėl taip pat reaguodami į gyventojų prašymus – ėmėsi priemonių šiai problemai išspręsti. Be to, toks automobilių stovėjimo aikštelės ženklinimas sudarė galimybes įrengti papildomas 8 automobilių stovėjimo vietas visų verslininkų klientams.

AŠTUNTA. DĖL G. STEPANENKOVIENĖS ĮMONĖS PATALPŲ (LOMBARDAS/KOPIJAVIMO PASLAUGOS)
Publikacijoje klaidinančiai pateikiama informacija apie G. Stepanenkovienės įmonės patalpų apribojimą, ryšium su nepatogiai atsidarančiomis durimis. Pažymėtina, kad tokią situaciją sąlygojo ne UAB „Šiaulių lyra“, o pati G. Stepanenkovienė / jos įmonė, kadangi bendrovės turėtais ir turimais duomenimis, tai reportaže matomų patalpų durys buvo įrengtos ne pagal projektinius sprendinius, t. y. patalpų projektinėje dokumentacijoje numatyta, kad durų varčia numatyta kairėje durų angos pusėje (žvelgiant nuo automobilių stovėjimo aikštelės pusės), t. y. įeinant durys atsidaromos ne iš kairės pusės į kairę, o numatyta, kad jos turi atsidaryti kaip įprasta, t. y. iš dešinės į kairę. Tačiau tik dėl G. Stepanenkovienės įmonei žinomų priežasčių buvo pasirinktas būtent tokios neteisėtos durų varčios įrengimas (kas lengvai gali būti ir pakeista, jeigu tai iš tikrųjų patalpų savininkui sukelia kokių tai nepatogumų esant įrengtam apsauginiam atitvarui/tvorelei). Todėl reportaže klaidinančiai pateikiama, kad dėl bendrovės veiksmų apribojamas negalią turinčių ir jos neturinčių asmenų judėjimas. Atskirai pastebėtina, kad akivaizdu, kad rinkoje esant tokioms reakcijoms, panikai, visiems akivaizdu, kas naudojasi lombardų paslaugomis ir, jei tik policija teiktų tam dėmesio, būtų galima tik spėlioti, kad lombarde būtų rasta vogtų arba  iš šeimos namų išneštų asmeninių daiktų.

DEVINTA. DĖL UAB „ŠIAULIŲ LYRA“ EL. LAIŠKO ASAKYMO TIK DALIES (IŠ KONTEKSTO PAIMTO TEKSTO) IŠTRANSLIAVIMO AUDITORIJAI

Pažymėtina, kad žurnalistės R. Miliūtės reportaže girdimas paaiškinimas, kodėl bendrovė nepateikė savo paaiškinimų „Laisvės TV“, akivaizdžiai netikslus ir klaidinantis, nes bendrovės el. laiško turinys ir siekiami tikslai buvo visiškai priešingi, nei tai pateikiama reportaže.

Pažymėtina, kad UAB „Šiaulių lyra“, kaip ir kiekvienas verslo subjektas, savo reputaciją ir su bendrove susijusią informaciją siekia apsaugoti, o pakankamai jautriais klausimais susijusią informaciją dalija ne bet kam į kairę ir į dešinę, tačiau asmenims, kurie turi teisę tokią informaciją gauti arba, kaip pavyzdžiui, žurnalistų atveju, kurie vykdo kokį nors tyrimą ir gilinasi į kokius nors su bendrovės veikla susijusius klausimus. Taigi el. laišku bendrovė tik patvirtino, kad neabejotinai patieks Jums visus prašomus atsakymus, tačiau tik įsitikinusi, kad ši pasieks adresatus, kurie tą informaciją naudos objektyviai ir sąžiningai, nes joks nė darbuotojo pažymėjimas ar kitoks žurnalistą identifikuojantis faktas bendrovei nebuvo pateiktas.

Taigi primename, kad tikrasis el. laiško turinys buvo kur kas platesnis, nes citata:

„Laba diena,
Jums rašo UAB „Šiaulių lyra“ vadovas.
UAB „Vaivorykštė“ persiuntė mūsų įmonei UAB „Šiaulių lyra“ „Laisvės TV žurnalistės Egle Rašimaitės“ vardu prisistačiusio asmens el. laiškus iš pašto dėžutės Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (el. laiškai matomi žemiau).

Mums nėra žinoma tokia viešo informavimo priemonė ar kitokią veiklą vykdantis subjektas, kaip „Laisvės TV“ ir kokią veiklą šis subjektas vykdo, taip pat ar jis turi teisę/licenciją verstis tokia veikla ir kt. ir kas tai reglamentuoja. Taip pat mums kyla abejonių dėl el. laiškų autoriaus tapatybės apskritai, kadangi elektroninio pašto dėžutę sistemoje „gmail.com“ pagal bet kokį pageidaujamą vardą ar pavadinimą gali susikurti iš esmės bet kas ir imituoti veikimą bet kokio subjekto vardu (pavyzdžiui Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.,
egle.prokurore.vilniausapygardos Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ir pan.).
Tuo tarpu Jūsų pateikti gana aštroki bei menami ir klaidingai (su automatiškai įpinamu tikrovės neatitinkančiu teiginiu) klausimai, reikalauja ir tam tikrų faktinių aplinkybių patikrinimo, tam tikro teisinio vertinimo ir vertinimo ar atsakymai į tokius klausimus nėra susiję su konfidencialios įmonės informacijos atskleidimu.

Todėl manome, kad suprantate, jog negalime teikti informacijos apie privataus juridinio asmens veiklą ir informaciją, kuri savaime nėra vieša ir atskleistina net neidentifikuotiems ir bet kuriems asmenims, jeigu to neįpareigoja įstatymas.

Todėl maloniai prašome:
1.    Pateikti įrodymus apie tai, kokią veiklą vykdo „Laisvės TV“ ir kas patvirtina jos veiklos teisėtumą ir kokio leidimo/licencijos pagrindu ji veikia. Taip pat prašome informuoti jeigu tokios informacijos neketinate pateikti.

2.    Įrodymais pagrįsto patvirtinimo, kad Eglė Rašimaitė iš tiesų yra Jūsų minimos „Laisvės TV“ žurnalistė ir turi teisę veikti „Laisvės TV“ vardu, jeigu jos veikla yra sankcionuota. Taip pat prašome informuoti, jeigu tokios informacijos neketinate pateikti.

3.    Gavus minėtus patvirtinimus el. pašto adresu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., UAB „Šiaulių lyra“ skubiai imsis Jūsų klausimuose nurodytų teiginių ir/ar faktinių aplinkybių patikrinimą, ir pateiks Jums išsamius paaiškinimus ir komentarus, leidžiančius Jums objektyviai įvertinti Jus akivaizdžiai savo pareiškimais suklaidinusių asmenų kaltinimus mūsų įmonių grupės atžvilgiu.
Geros dienos.“

DEŠIMTA. DĖL VIDEOREPORTAŽE DEMONSTRUOJAMŲ KONTROLIUOJANČIŲ INSTITUCIJŲ RAŠTŲ
Apgailestaujame, kad bendrovė „Laisvės TV“ sumaišė su „TV pagalba“,  tačiau galbūt tai nebuvo jau toks didelis apsirikimas. Tokia nuomonė formuojasi dėl videoreportaže demonstruotų tam tikrų dokumentų intarpų, kurie nors ir skamba „panašiai į temą“, tačiau yra visiškai neaktualūs aptariamam apsauginės tvorelės/atitvaro įrengimui, jie parengti neaišku kam ir neaišku į kokį paklausimą, kokia tais paklausimais siųsta informacija buvo pateikta, ar jie bent kiek apima nors dalį šiame UAB „Šiaulių lyra“ pareiškime aptariamų faktų, gautų konkrečių išaiškinimų ir kt. Be to, bendrovė niekada neapsitvėrė tvora jokios valstybinės žemės Lyros g. 13, Šiauliuose, o tik dalinai atitvėrė inžinerinį statinį tik pagal vieną jo (iš keturių) kraštinę, paliekant galimybę ir toliau be išimties visiems asmenims eiti gal ir ne pačiu idealiausiai trumpiausiu maršrutu, tačiau lygiai taip pat kaip ir iki šio saugumo atitvaro įrengimo pasiekti absoliučiai visus jų pageidaujamas komercinius taškus ar praeiti šį didžiulį pastatų kompleksą link gyvenamųjų namų.

Todėl bendrovė tik atliko veiksmus savo nuosavybės teisė priklausančiame turte (automobilių stovėjimo aikštelėje ir pėsčiųjų tako dalyje), kai tokių statybos darbų galimybė numatyta valstybinės nuomos sutartyje (kuri greičiausiai užklausos Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM centrinei įstaigai net nebuvo pateikta, o užduotas tik bendro pobūdžio klausimas) ir statybų teisėtumas patvirtintas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (bylą išnagrinėjus trijų instancijų teismams).

PRAŠYMAS
Dėl nurodytų priežasčių, kadangi Publikacijoje gausu tikrovės neatitinkančios arba klaidinančios  informacijos, prašome Publikacijas ir videoreportažus „Laisvės TV“ (susijusius su Anridu Vinkleriu, jo atvaizdu ir informacija apie UAB „Šiaulių lyra“) puslapyje ir „Youtube“ kanale bei puslapyje www.delfi.lt skubiai ir ne vėliau kaip per 1 dieną pašalinti.

UAB „Šiaulių lyra“ administracija ir Anridas Vinkleris

Į viršų