facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Šiomis dienomis daugelyje šalies mokyklų vyksta brandos atestatų įteikimas, kai kurie abiturientai jau tiksliai žino, kur studijuos, kai kas dar savo ateitį tik planuoja. Nedidelei daliai šventė nelabai  rūpi, nes yra pateikę apeliacijas ir nekantriai laukia atsakymų. Egzaminų rezultatų skaičiavimas, palyginamųjų lentelių sudarymo procesas tebevyksta, bet pasidžiaugti yra kuo.

Džiugina 93 šimtukai
Šiaulių mieste abiturientų skaičiaus svyravimai nedideli, o valstybinių egzaminų rezultatai dažnai būna aukštesni už respublikos vidurkius.

Šiaulių miesto savivaldybės Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Stankuvienė „Šiaulių naujienoms“ teigė, kad rudenį brandos egzaminus registravosi laikyti 1423 kandidatai. Į šį skaičių įeina ir Profesinio rengimo centro moksleiviai, ir ankstesnių metų abiturientai, dėl kokių nors priežasčių negalėję laikyti egzamino ar norintys pagerinti rezultatus. Laikė valstybinius egzaminus 1019 kandidatų.

Anglų kalbos egzaminas tradiciškai populiariausias – jį laikė 920 abiturientų. Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį egzaminą laikė 844, matematikos – 750, istorijos – 400, biologijos – 250 abiturientų. Kitų dalykų egzaminus rinkosi mažesnis skaičius kandidatų. Išlaikiusiųjų procentas aukštesnis už respublikos vidurkius, išskyrus fiziką.

Pasak R. Stankuvienės, gyvenimiška, kad egzaminų rezultatai kasmet svyruoja, jie dar bus lyginami su šalies vidurkiais. Sunku būtų tiksliai įvertinti, juk surinkti balai priklauso nuo daugelio dalykų: paties egzamino sudėtingumo, mokinio pasirengimo, įdirbio, nusiteikimo.

Džiugina nemažas skaičius šimtukų: 73 abiturientai surinko 93 šimtukus. Daugiausia (59) jų surinkta iš anglų kalbos, 13 šimtukų mokiniai gavo iš informacinių technologijų egzamino, 12 – iš matematikos.

Mieste 59 moksleiviai gavo po 1 šimtuką, devyni – po 2, keturi moksleiviai – po 3. Du abiturientai (iš Juliaus Janonio ir „Romuvos“ gimnazijų) surinko po 4 šimtukus.

Sudėtinga būtų tik pagal egzaminų rezultatus reitinguoti miesto gimnazijas, nes jos labai skirtingos. Tarkim, Didždvario gimnazijoje Tarptautinio bakalaureato diplomo programa vertinama visai kitaip. Skirtingas yra ir meno dalykų vertinimas.

Keturi šimtukai dar nereiškia atestato su pagyrimu?
Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje šiandien įteikiami brandos atestatai 140 abiturientų. Vidurinio ugdymo skyriaus vedėja Kristina Gerčaitė teigė, kad metai sėkmingi, mokytojų ir mokinių įdirbis užtikrina puikius rezultatus. Gimnazija skelbiamuose reitinguose yra 10, „gautas kokybės krepšelis“, nes pagal išorinio vertinimo duomenis gimnazija pateko į geriausių mokyklų trisdešimtuką. Jau keleri metai po 1 moksleivį įstoja į Kembridžo universitetą. Trys moksleiviai šiemet gaus atestatus su pagyrimu.

„Romuvos“ gimnazijos XIV laidos abiturientams yra kuo džiaugtis. Smagu, kad visi gimnazistai išlaikė pasirinktus anglų kalbos, biologijos, fizikos, chemijos, rusų kalbos, informacinių technologijų, istorijos, geografijos egzaminus. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą išlaikė 97,14 proc. gimnazijos abiturientų (respublikoje – 90,06 proc.), matematikos – 96,6 proc. abiturientų įveikė sėkmingai (šalyje – 82,2 proc.).

Puikių „Romuvos“ rezultatų kraitelėje – 19 šimtukų. Net keturiolika abiturientų gavo 100 balų iš anglų kalbos egzamino, 1 mergina džiaugiasi šimtuku iš rusų kalbos egzamino, kita – iš lietuvių kalbos ir literatūros. 1 vaikino brandos atestate puikuosis keturi šimtukai: maksimaliai įvertintos jo anglų kalbos, informacinių technologijų, matematikos ir fizikos žinios. Jis ketina studijuoti Kembridžo universitete.

Pasak K. Gerčaitės, keistokai atrodo, kad  moksleivis, gavęs keturis šimtukus, nenusipelno atestato su pagyrimu. Toks atestatas išduodamas mokiniui, turinčiam ne žemesnius kaip 9–10 balų visų individualaus ugdymo plano dalykų metinius ir mokyklinių brandos egzaminų įvertinimus, išlaikiusiam pasirinktus valstybinius egzaminus ne mažiau kaip 86 balų įvertinimu. Jam koją pakišo lietuvių kalba.  

„Dar laukiame palyginimo lentelės, kaip atrodysime šalies ir miesto mastu, manome, kad rezultatai ne prastesni negu pernai. Konsultacijos, individuali pagalba padeda pasiekti aukštesnių įvertinimų, daugelis sėkmingai įstoja į pasirinktas programas“, – dalijosi džiaugsmu K. Gerčaitė.

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija šiemet išleidžia 148 abiturientus, iš jų 7 baigė mokyklą su pagyrimu. 33 moksleiviai gavo 48 šimtukus.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zita Stankevičienė neslėpė besidžiaugianti, kad abiturientai taip gerai išlaikė valstybinius egzaminus. Iš anglų kalbos šimtukus surinko 27mokiniai, vokiečių k.– 1, matematikos ir informacinių technologijų – po 9, fizikos–  2. Be to, 11 moksleivių surinko po 99 balus, taigi beveik šimtukininkai. 100 proc. gimnazistai išlaikė anglų k., informacines technologijas, fiziką, chemiją, istoriją. Valstybinį lietuvių kalbosir literatūros egzaminą išlaikė 98,6 proc. (šalyje – 90,06), matematikos – 97,3 proc. (šalyje – 82,2), biologijos – 98 proc. (šalyje – 97,6). Šiemet 6 gimnazistai gavo po du šimtukus, 3 – po tris, o vienas – net 4 šimtukus (anglų kalba, matematika, informacinės technologijos ir fizika).

„Rezultatai neateina savaime. Visi įdeda daug pastangų. Mokytojams rezultatai labai svarbu, – sakė direktoriaus pavaduotoja Z. Stankevičienė. – Bet nereikia per daug atsakomybės sau prisiimti. Didžioji atsakomybė yra vaiko. O svarbiausia, kad ir baigę mokyklą mūsų mokiniai neužmirštų dvasinio augimo, kad žmogiškumo mūsų visų santykiuose būtų daugiau. Žmoguje viskas turi būti gražu: ir logika, ir protas, ir širdis.“

Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos XIX abiturientų laidai puikiai sekėsi laikyti anglų kalbos, lietuvių kalbos, biologijos, istorijos, informacinių technologijų dalykų brandos egzaminus.

Lieporių gimnazija suskaičiavo, koks procentas mokinių surinko aukštesniojo lygio balus nuo 86 iki 100. Tokio lygio balus gavo 23 proc. laikiusių anglų kalbą, 13 proc. laikiusiųjų lietuvių kalbą ir literatūrą, 50 proc. laikiusių informacinių technologijų egzaminą. Gimnazija džiaugiasi 2 šimtukais iš anglų kalbos.

Susitelkimas ir atsakomybė
Didždvario gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Romualda Pupinytė laikraščiui sakė, kad šiemet gimnaziją baigė 155 abiturientai: 128 baigė nacionalinę programą ir 27 gavo tarptautinio bakalaureato diplomus. „Esame vieninteliai, kurie turi dvi programas. Ir egzaminų rezultatai mus džiugina“, – teigė direktoriaus pavaduotoja.

Nacionalinėje programoje yra 13 šimtukų, juos surinko 12 mokinių: 1 mergina gavo 2 šimtukus – iš lietuvių ir anglų kalbos. Tarptautinio bakalaureato programoje vertinimas kitoks, bet konvertavus išeitų, kad šios programos moksleiviai gavo 6 šimtukus, o 1 moksleivis surinko 3 šimtukus, aukščiausiais balais įvertintos jo žinios iš trijų dalykų: anglų kalbos, ekonomikos ir lietuvių kalbos.

Džiugina, kad gimnazijos moksleivių anglų kalbos žinios bendrai skaičiuojant yra aukšto lygio – 12 šimtukų. Nacionalinės programos gimnazistai dar gavo 100 balų iš matematikos, informacinių technologijų, lietuvių  kalbos.

Direktoriaus pavaduotojos teigimu, aukščiausiu ir pagrindiniu lygmeniu egzaminus išlaikė 80 proc. Didždvario gimnazijos mokinių. Dar negalima palyginti su Lietuvos ir miesto egzaminų rezultatais, bet didždvariečių vidurkiai paprastai būna aukštesni. Ypač išsiskiria anglų kalbos egzamino įvertinimai. Pavyzdžiui, šiemet tik 5 mokiniai išlaikė žemesniu lygiu. Aukšti būna gamtos mokslų egzaminų vidurkiai: chemijos, fizikos, biologijos. Šiemet 3 gimnazistai gaus brandos atestatą su pagyrimu.

„Šiemetinė laida susitelkusi ugdyme ir neformalioje veikloje. Ypač džiaugiamės tėvais, – dalijosi mintimis R. Pupinytė. – Penktadienį „Saulės“ koncertų salėje vyks brandos atestatų įteikimas. Gimnazijos tarybos pirmininkė Einora Lomeikienė subūrė labai aktyvų tėvų klubą. Tėvai ruošia programą, slapčia nuo vaikų repetuoja. Turėtų būti graži šventė.“

Dar vienas Didždvario gimnazijos išskirtinumas, kad jau 10 metų nebėra klasių auklėtojų, dirba kuratorė. Už visą ketvirtokų laidą atsakinga kuratorė Danguolė Kukla. Kuratorius – ypatinga pareigybė, todėl ir atranka labai rimta. Turi pažinti pusantro šimto vaikų, laiku pastebėti, kuriam reikalingas pastiprinimas ar pagalba. Tai žmogus, kuris visą darbo laiką yra mokykloje, tėvai ir mokiniai gali bet kada kreiptis. Tai žmogus, kuris nerašo pažymių už lietuvių kalbą ar matematiką, todėl ir santykis kitoks. Gimnazijoje puikiai veikia pagalbos mokiniui sistema, už kurią atsakinga pavaduotoja Daiva Trijonienė. „Negalime girtis, kad nebūna lankomumo problemų ar kitų bėdų. Atsitinka nepavydėtinų situacijų, kartais tenka padėti jaunam žmogui susivokti. Nelaukiame, kalbamės, ieškome geriausio būdo. Visos problemos sprendžiamos čia ir dabar, pasitelkus tėvus, psichologą, socialinį pedagogą, karjeros specialistą. Džiugu, kai pavyksta“, – atviravo pedagogė.

Pasak direktoriaus pavaduotojos, per daugiametę patirtį stebima, kad asmeninių savybių ugdymas, savitumo pastiprinimas, gebėjimų raiška ne mažiau svarbu už akademinius rezultatus. Tam sudaromos sąlygos būreliuose, klubuose, savanorystės veikloje.

„Mūsų abiturientai plačiai pasklidę Lietuvoje ir užsienyje, renkasi įvairias aukštąsias mokyklas. Džiugu, kad esame atpažįstami, žinomi“, – kalbėjo R. Pupinytė. Pasak jos, gimnaziją vertina ir miesto visuomenė. Populiarios yra paruošiamosios TBDP klasės. Tarptautinio bakalaureato diplomo programą renkasi ne vien tie, kas nori studijuoti užsienyje. Dažnas renkasi dėl to, kad nori save išbandyti mokydamasis kitaip, renkasi dėl mažesnio dalykų skaičiaus, kitokios atsiskaitymo sistemos. Pasitaiko, kad mokytis atvyksta net iš Rygos.

„Nuo rugsėjo Didždvario, J. Janonio ir „Romuvos“ gimnazijoms leista formuoti 6 klases. Mes tai padarėme, – teigė R. Pupinytė. – Aukšti  rezultatai ir geras vardas neateina per vienus metus. Tai ilgalaikio atsakingo visų trijų grandžių – mokinių, mokytojų, tėvų – bendradarbiavimo subrandintas vaisius. Pasirinkimo galimybės stiprina paties mokinio motyvaciją, atsakomybę. Kai šeima kartu su mokykla, džiaugiamės išleisdami į gyvenimą brandžias, pasiruošusias gyvenimo iššūkiams asmenybes.“

Į viršų