facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Siekdama tobulinti ugdymo kokybę ir suteikti mokiniams ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių bei Šiaulių darbo rinkai aktualių kompetencijų, Šiaulių Simono Daukanto gimnazija ugdymo turinį papildė inžinerinio ugdymo komponentais. Įsteigus inžinerinę klasę, mokiniams sudarytos visos sąlygos augti ir tobulėti taip, kad būtų pasiruošę studijuoti inžinerines programas, o po studijų įgyvendintų savo tikslus, dirbtų savo miesto bei savo šalies labui.

Įsteigė inžinerinę klasę
S. Daukanto gimnazijos direktorius Vytautas Kantauskas sakė, kad iš pradžių svarstyta įkurti licėjų, kur vaikai galėtų mokytis programuoti. Taip pat mąstyta apie licėjų, kur įvairių inžinerinių dalykų būtų mokomi išskirtinai tik gabūs vaikai, bet galiausiai šių idėjų buvo atsisakyta.

„Šios vizijos nelabai tiko pagal mūsų filosofiją. Manome, kad kiekvienas vaikas turi tam tikrų gabumų, tereikia vaikui padėti juos atskleisti ir realizuoti. Todėl nusprendėme inžinerinių dalykų leisti mokytis visiems vaikams, kurie to nori“, – kalbėjo V. Kantauskas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irma Riukienė antrino, kad siekis susidėlioti bendrąją ugdymo programą taip, kad ją įgyvendinant būtų ugdomos ir inžinerinės kompetencijos, tapo tikru iššūkiu. Teko dar kartą peržiūrėti strateginius dokumentus, ugdymo planus, kryptingo inžinerinio ugdymo programą, diskutuoti tiek su gimnazijos, tiek su miesto bendruomene dėl idėjos realizavimo.

I. Riukienė pasidžiaugė, kad idėja steigti inžinerinę klasę sudomino Šiaulių aukštąsias mokyklas, Šiaulių profesinio rengimo centrą, miesto verslininkus ir pramonininkus: „Tai įrodė, kad pasirinkta ugdymo kryptis yra įdomi ir labai reikalinga.“

Sumanymui steigti inžinerinę klasę pritarė ir mokinių tėvai bei bendradarbiauti, ugdant jaunuosius inžinierius, sutiko Medelyno progimnazija. Jų lūkesčiai sutapo su gimnazijos vizija ir tikslais, t. y. sudaryti moksleiviams sąlygas formuotis kaip kūrybingoms asmenybėms, gebančioms teorines žinias pritaikyti praktikoje. Ugdyti inžinerines kompetencijas, atskleidžiant inžinerinių procesų pažinimą, kūrimą bei valdymą. Padėti mokinimas planuoti savo karjerą, supažindinant su mokymosi galimybėmis bei darbo rinka. Augti ir ugdyti mokinius taip, kad jie būtų pasiruošę studijuoti inžinerines programas, o po studijų įgyvendintų savo tikslus, dirbtų savo miesto bei savo šalies labui.

Direktorės pavaduotoja įsitikinusi, kad programoje numatytos veiklos sudaro puikias sąlygas mokiniams pamokų metu įgytas teorines žinias taikyti praktikoje, susipažinti su įvairių sričių inžineriniais procesais, skatina juos bendradarbiauti tiek tarpusavyje, tiek ir su įvairių sričių specialistais. Robotikos ir programavimo žinios bei įgūdžiai suteikia galimybę moksleiviams konstruoti ir kurti, o tai lavina jų vaizduotę, mąstymą ir kūrybiškumą.

Dalyvavo įvairiuose konkursuose
Anglų kalbos mokytoja, inžinerinės klasės auklėtoja Inga Razanovienė atviravo, kad su šia klase dirbti įdomu, nes mokiniai yra motyvuoti, išradingi, kūrybingi: „Mes esame atsakingi, kultūringi, išradingi, inžinerija besidomintys ir siekiantys lyderiauti įvairiose srityse.“

Mokytoja informavo, kad mokiniai savo pirmąjį inžinerinį projektą kūrė rugsėjo pradžioje vykusioje stovykloje. Ten mokiniai parodė savo kūrybiškumą, išradingumą, aktyvumą. Rudenį mokiniai vykdė projektus, dalyvavo įvairiose edukacinėse programose, būrelių užsiėmimuose.

„Rudenį mes jau turėjome sukūrę tam tikrų produktų. Jau ir robotukas pirmas buvo sukonstruotas, ir moliūgienė išvirta, ir natūralus veido kremas pagamintas, ir stiklo kūriniai sukurti. Tuomet mūsų klasė nusprendė, kad jau gali dalyvauti konkurse „Rytojaus startuolis“, – sakė I. Razanovienė.

Konkurso uždavinys buvo aprašyti, apibūdinti savo klasę, užpildyti anketą ir sukurti plakatą apie ateities verslą. Pagalvota, kad visi mokinių jau sukurti produktai gali būti ateities verslo atspindys, nes žinoma, kad ateityje reikės technologijų, robotų, bus aktualus sveiko, ekologiško maisto klausimas, natūrali kosmetika ir pan.

„Tuos produktus panaudojome ir sukūrėme plakatą. Mūsų darbas buvo įvertintas, už jį laimėjome pažintinę ekskursiją į Vilniuje veikiančias įmones“, – mokinių sėkme pasidžiaugė I. Razanovienė.

Trys klasės komandos po keturis mokinius dalyvavo atrankiniame „Makaronų tiltų“ statymo konkurse. Vienai iš jų pavyko laimėti antrąją vietą. Jų tiltas išlaikė 2 kg svorį.

Šiaulių S. Daukanto gimnazijos inžinerinės klasės mokiniai bendradarbiauja ne tik tarpusavyje, bet ir su vyresniais mokiniais. Kartu su dvyliktokais du inžinerinės klasės mokiniai dalyvavo techninės kūrybos varžybose, kur turėjo sukurti mokykloje pritaikomo prietaiso prototipą. Jie iškėlė idėją, kad reikia sukurti prietaisą, kuris fiksuotų mokinio akių atstumą nuo stalo ir signalu įspėtų apie per mažą atstumą.

Savo įgytas žinias gimnazistai demonstravo ir progimnazijų mokiniams. Jie vyko į Medelyno progimnaziją, Jovaro progimnaziją, kur kartu su aštuntokais atliko įvairias užduotis. Gelbėjo miestą nuo stichinės nelaimės, turėjo ištirti vandens kokybę, bandyti išgauti elektrą ir t. t.

„Per visą šitą inžinerinį ugdymą ugdome ne tik inžinerines žinias ir įgūdžius, bet ir bendrąsias kompetencijas. Mokiniai, vykdydami įvairias veiklas, dalyvaudami projektuose, mokosi bendrauti, bendradarbiauti, kritiškai mąstyti, kelti problemas, analizuoti, daryti išvadas, kurti“, – teigė I. Razanovienė.

Dirbo su sudėtingomis programomis
Dailės mokytoja Elida Ignatavičienė pasakojo inžinerinei klasei dėstanti projektavimą ir technologijas. Projektavimas – tai disciplina ugdanti erdvinį paruošimą, konstravimo ir projektavimo gebėjimus. Mokiniai išmoksta ne tik skaityti brėžinius, bet ir susipažįsta su šiuolaikinio projektavimo pagrindais ir pereina prie kompiuterinio projektavimo.

„Pirmasis darbas, kur pritaikėme koregavimo gebėjimus, buvo išklotinės gamyba – mokiniai gamino dėžutes. Toliau perėjome prie kompiuterinės braižybos. Nors dirbome su sudėtinga programa, turime rezultatą. Vienas mokinys sukūrė realų projektą – dokumentų skirtuką, kuris buvo atspausdintas 3D spausdintuvu“, – kalbėjo E. Ignatavičienė.

Mokiniai dalį inžinerinių kompetencijų įgyja ir per technologijų kursą. Kurso metu mokomasi pažinti aplinką, ją tyrinėti, kelti probleminius klausimus, juos spręsti, daryti tyrimų išvadas, gaminti kažką realaus ir apčiuopiamo.

Įgijo inžinerinių kompetencijų
Robotikos būrelio vadovas Ričardas Gečas juokavo, kad prieš imantis robotukų konstravimo kai kurie mokiniai nebuvo matę, kaip atrodo tam skirti įrankiai, ir tik atsiradus tokiam būreliui pagaliau gavo progą juos išbandyti.

„Ačiū Dievui, niekas pirštų nesusipjaustė per tą laikotarpį. Manau, tokie įgūdžiai visiems praverstų“, – sakė R. Gečas.

Po konstravimo atėjo laikas programuoti. Mokiniai pradėjo nuo mini robotokų, kur jiems reikėjo suprogramuoti, kad robotukai galėtų važiuoti tiesiai ar į kairę.

„Ta dalis gali užtrukti ilgiausiai, nes kuo tą programą ilgesnę, „mandresnę“ pasidarysi, tuo tas tavo robotukas protingiau elgsis“, – kalbėjo būrelio vadovas.

Mokiniai dalyvavo ir keliose robotikos varžybose, kurių metu pavyko pasiekti visai neblogų rezultatų.

Savo įspūdžiais pasidalijo ir gimnazijos mokinys Jonas. Jis kalbėjo, kad būrelio metu buvo mokomasi lituoti, programuoti, konstruoti įvairių tipų robotukus.

„Tai mums buvo visiškai nauja veikla bei nauja patirtis. Daugelis mūsų tam neturėjo įgūdžių. Ne viskas pavykdavo, reikėjo mokytojo pagalbos. Taip po truputį tobulinome savo įgūdžius ir sukonstravome robotuką, su kuriuo galėjome dalyvauti varžybose“, – pasakojo jaunuolis.

Savo patirtimi pasidalijo ir kiti gimnazijos mokiniai. Visi jie džiaugėsi galėdami mokytis naujų inžinerinių dalykų. Sakė, kad įgijo daug naujų įgūdžių ir smagiai praleido laiką.

2019 06 19 2

Šiauliuose aptarta inžinerinių kompetencijų ugdymo svarba.
Autorės nuotr.

2019 06 19 25

Mokiniai jau išmoko konstruoti robotukus.
Autorės nuotr.

2019 06 19 4

Tai vienas iš gimnazistų sukurtų išmanių ekranų.
Autorės nuotr.

Į viršų