facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Likvidavus „Žiburio“ knygyną, nuostolius skaičiuoja tik viena Šiaulių miesto savivaldybės įmonė – Šiaulių oro uostas. Kitos įmonės 2018 m. dirbo pelningai.

Sekėsi ne visoms įmonėms
Tiesa, kaip informavo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis, dėl sumažėjusio pelno, praėjusieji metai nebuvo itin sėkmingi AB „Šiaulių energijai“. Tokiam pokyčiui esminės įtakos turėjo 8,6 proc. didesnė dėl padidėjusios kuro kainos vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina, lyginant su 2017 m. 2018 m. mažinant šilumos kainą vartotojams grąžinta 1764,6 tūkst. Eur praėjusiu laikotarpiu papildomai gautų pajamų dėl šilumos kainoje įskaitytų sąnaudų kurui įsigyti neatitikimo faktiškai patirtoms sąnaudoms. Per 2018 m. susidarė 223,04 tūkst. Eur nepadengtų sąnaudų dėl faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti neatitikimo įskaitytoms šilumos kainoje. Bendrovės pelno sąskaita šilumos kainos mažinimui buvo panaudota 122,6 tūkst. Eur. Kuro sąnaudos išaugo 2 755,7 tūkst. Papildomai patirta 428,32 tūkst. Eur einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudų, tame skaičiuje 340,5 tūkst. Eur dėl neeksploatuojamų šilumos tinklų demontavimo.

UAB „Šiaulių vandenys“ praėjusiais metais taip pat sugeneravo mažesnį pelną. Tai lėmė ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų išaugimas 87,9 tūkst. Eur dėl naujai įsigyto turto ir atliktų remonto bei rekonstrukcijos darbų. 121,1 tūkst. Eur didesnės darbo apmokėjimo ir socialinio draudimo sąnaudos, nes nuo 2018 m. sausio mėnesio darbuotojams vidutiniškai 4 proc. buvo padidinti atlyginimai. 75,3 tūkst. Eur didesnės dujų sąnaudos dėl padidėjusio šilumos, reikalingos dumblo pūdymo technologiniame procese, poreikio, bei siekiant pasigaminti daugiau savo elektros energijos nei 2017 m. Kita priežastis, lėmusi dujų sąnaudų augimą, lyginant su praėjusiais metais, yra 9,5 proc. didesnė vidutinė dujų kaina. Taip pat bendrovė patyrė 45,5 tūkst. Eur didesnes technologinių medžiagų sąnaudas ir 51,1 tūkst. Eur didesnes kuro sąnaudas.

Tikisi sumažinti nuostolius
UAB „Saulės dominija“ 2018 m. pelną padidino pusantro karto. UAB „Busturui“ praėję metai buvo ypač sėkmingi. Bendrovė sugeneravo 276 tūkst. pelną. Administracijos direktorius gyrė, kad bendrovė ne tik įsigijo naujų autobusų, bet ir pagerino darbuotojų darbo sąlygas bei įgyvendino daug kitų projektų.

UAB Pabalių turgus taip pat skaičiuoja pelną, bet kaip sakė A. Bartulis, bendrovė nebegali tikėtis didelio prekybininkų ir vartotojų srauto dėl besikeičiančių vartotojų apsipirkimo tradicijų. Vieša paslaptis, kad šiandien vartotojai dažniau apsiperka prekybos centruose, nes taip patogiau ir greičiau.

UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“, teikdama paslaugas, numatytas sutartyje ir sėkmingai dalyvaudama kituose viešuosiuose konkursuose, sugeneravo 38 tūkst. Eur padidėjimą, lyginant su 2017 m.

VšĮ Šiaulių verslo inkubatorius praėjusiais metais taip pat sėkmingai vykdė savo funkcijas. Išaugo finansavimo pajamos 37,3 proc., kadangi labai aktyviai buvo įgyvendinami įvairūs projektai ir programos, kuriems buvo skiriami finansavimai. Pajamos augo didesniu tempu nei sąnaudos.

Jautriausia Šiaulių oro uosto situacija. Nors nuostolį pavyko sumažinti nuo 21 tūkst. Eur iki 17 tūkst. Eur, administracijos direktorius apgailestavo, kad Šiaulių oro uostas nepradėjo įgyvendinti komercinės veiklos plėtros, kurios buvo tikėtasi. Sakė, kad viena to priežasčių – turtinių santykių su kariuomene neišsprendimas. Užsiminė, kad jeigu ir toliau Šiaulių oro uostas generuos tik nuostolius, ateityje gali tekti atleisti kelis ten dirbančius darbuotojus.

Į viršų