facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Antrą šv. Velykų dieną Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje koncertinė įstaiga „Saulė“ surengė  tradicinę muzikos valandą „Velykų šviesa“. Koncertavo Šiaulių pučiamųjų orkestras (meno vadovas ir dirigentas Sigitas Vaičiulionis, dirigentas Gediminas Brūzga), solistai Viktorija Miškūnaitė (sopranas) ir Juozas Janužas (tenoras). Koncertą vedė aktorė Nomeda Bėčiūtė.

„Žygiuokit per gyvenimą su gerumu ir meile“, – sveikindamas šv.Velykų proga klausytojus ir muzikantus linkėjo parapijos klebonas vicedekanas teol. lic. Saulius Paliūnas ir priminė, kad gegužės 1 d. bus minimas šios bažnyčios dešimtmetis.

Koncerto vedėja aktorė pažėrė įspūdingų J. Erlicko ir kitų poetų eilių pluoštą apie skaudamą pavasario ilgesį, nukaitusias jaunystės strazdanas, skaitė, kaip grįžtantys paukščiai ne plunksnas mums beria, o „po širdį atlapą“. Skaitė aktorė, kaip „saulė gelia lyg širšė į lūpas aklai“, kaip veržias pavasaris iš nukleiptų vyžų, iš margo sijono – ir „netrenkia perkūnas“, nes „viskas praeina, praeisiu ir aš“ – bet „su tavim man gyventi gražu“...

Šiaulių pučiamųjų orkestras, jau gerai pažįstamas šiauliečiams, labai gerbia savo publiką ir kiekviename koncerte pradžiugina jauną bei seną. Skambėjo nuotaikingi, džiaugsmu užkrečiantys bažnytinės ir klasikinės muzikos kūriniai. Maestro S. Vaičiulionis jau 22 metus rengdavo panašius koncertus Šiaulių Šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje, o nuo 2016 metų, kai tapo pučiamųjų orkestro vadovu, kasmet Velykų antrąją dieną dalijasi su miesto visuomene šventine nuotaika.

Viktorija Miškūnaitė, Lietuvos operos ir baleto teatro primadona, kuri dukart buvo pripažinta geriausia Lietuvos operos soliste, o 2016 m. pelnė Auksinį scenos kryžių, su šiuo orkestru pasirodė pirmą kartą. Jos  atliekama „Ave Maria“, B. Dvariono ir L. Stepanausko „Žvaigždutė“ bei kitos dainos suvirpino klausytojų širdis.

Nuoširdžiais plojimais palydėtos Šiauliuose užaugusio, maestro V. Noreikos išugdyto operos solisto, respublikinių ir tarptautinių konkursų laureato Juozo Janužo atliekamos „Kur bakūžė samanota“, „Be my love“ ir kitos dainos.

Koncerto kulminacija – duetu atliekama „Užstalės daina (Pakelkim taurę linksmybių)“ iš D. Verdžio „Traviatos“. Begalinis atlikėjų nuoširdumas išsprogdino net kiečiausių širdžių pašalą – klausytojai ilgai neišleido, plojimais dėkojo už meilės kupiną muzikos valandą.

2019 04 24 1

Aktorė N. Bėčiūtė suintrigavo eilėmis apie pavasario siautulį.
Artūro STAPONKAUS nuotr.

2019 04 24 2

Iš kairės: J. Janužas, V. Miškūnaitė, G. Brūzga, S. Vaičiulionis.
Artūro STAPONKAUS nuotr.

Į viršų