facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Šiaulių miesto tarybos nariams ir miesto gyventojams pristatytas 2019 m. biudžeto projektas. Projekto pristatymas didelio gyventojų susidomėjimo nesulaukė. Panašu, kad miestiečiai nelabai domisi, kur nueina jų pinigai. Nepaisant to, bent jau žinoti, kam lėšų skiriama daugiausiai, tikrai verta.

Tikėtasi didesnio biudžeto
Šiaulių miesto savivaldybės Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento direktorė Vaida Kalasevičienė informavo, kad šių metų biudžeto galutinė suma – 156,3 mln. eurų. Tiesa, praėjusių metų gruodžio pabaigoje skelbta, kad 2019 m. biudžetas bus didesnis ir sieks 160 mln. eurų.

„Tikėjomės, kad į šiuos metus perkeliamas 2018 metų likutis bus apie 16 mln., bet mes negavome tokio likučio, kokį planavome. Be to, tuomet neturėjome surinkę visų duomenų apie mokinio krepšelius, dotacijas, Europos Sąjungos lėšas“, – paaiškino V. Kalasevičienė.

Kitaip tariant, vietoje planuotų 16 mln. eurų, liko – 14 mln. eurų, todėl sumenko ir pats biudžetas.

Skirti finansavimą iš viso planuojama vienuolikai programų, bet pirmiausia Savivaldybėje buvo aptartos pirmosios iš jų: Miesto urbanistinė plėtra, Aplinkos apsauga, Miesto infrastruktūros objektų priežiūra, modernizavimas ir plėtra, Savivaldybės turto valdymas ir privatizavimas.

Lėšų skirs mažiau
Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vedėjas Valdas Markevičius sakė, kad Miesto urbanistinės plėtros programai planuojama skirti 1 mln. 191 tūkst. eurų, t. y. 11,8 proc. mažiau nei pernai.

Tarybai pritarus, šios lėšos būtų skiriamos tokioms priemonėms: Šiaulių miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimui; detaliųjų ir specialiųjų planų parengimo organizavimui; žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros įgyvendinimui; žemėtvarkos planavimo dokumentų parengimui; žemės sklypų kadastriniams matavimams; miesto teigiamo architektūrinio ir vizualinio įvaizdžio formavimui; architektūrinių, urbanistinių ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų planavimo ar projektavimo architektūrinių konkursų organizavimui, nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo vykdymui; kultūros paveldo apskaitos plėtrai, miesto geografinės informacinės sistemos (GIS) priežiūros organizavimui, programinės įrangos atnaujinimui, techninei priežiūrai; Šiaulių miesto savivaldybės geodezijos ir kartografijos darbų vykdymui; projektinių darbų finansavimo organizavimui.

Tęs pradėtus darbus
Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėja Eglė Bružienė kalbėjo, kad Aplinkos apsaugos programai planuojama skirti šiek tiek daugiau nei pernai – 6 mln. 234 tūkst. eurų.

Priemonės lieka tos pačios, naujų – nėra. Programa susideda iš trejų didesnių dalių. Tai komunalinių atliekų tvarkymui skiriamos lėšos, specialiosios aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos, tęstiniai projektai. Paviršinių nuotekų sistemos inventorizavimą, rekonstravimą ir plėtrą vykdo UAB „Šiaulių vandenys“.

Šiaulių miesto užterštas teritorijas tvarko miesto Savivaldybė. Dėl vienos dalies išvalymo sutartis jau pasirašyta, šiuo metu vyksta pirkimo procedūros dėl likusios dalies – dabartinės laisvosios ekonominės zonos išvalymo. Taip pat nuo 2018 m. vykdomas Šiaulių miesto aplinkos oro kokybės projektas.

Vedėjos teigimu, daugiau lėšų, lyginant su praėjusiais metais, planuojama skirti ir Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programai, t. y. 35 mln. 415 tūkst. eurų.

Priemonės, investiciniai projektai išlieka tokie patys, kaip ir praėjusiais metais.

Į investicijų projektų programą įeina visi didieji miesto projektai. Tai Prisikėlimo aikštės, jos jungčių ir prieigų rekonstrukcija; Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro ir amfiteatro rekonstrukcija; Talkšos ežero pakrantės plėtra; viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimas teritorijoje, besiribojančioje su Draugystės prospektu, Vytauto gatve, P. Višinskio gatve ir Dubijos gatve; P. Višinskio gatvės viešųjų erdvių pritaikymas jaunimo poreikiams. Šiaulių miesto Centrinio ir Didždvario parkų bei jų prieigų sutvarkymas; Aušros alėjos (nuo Žemaitės g. iki Varpo g.) viešųjų pastatų ir viešųjų erdvių prieigų rekonstrukcija; kelio Šiauliai-Panevėžys jungties su Šiaulių industrinio parko teritorija įrengimas; eismo saugumo priemonių Šiaulių mieste įdiegimas; Pakruojo gatvės rekonstrukcija; Tilžės g. dviračių tako rekonstrukcija; Bačiūnų gatvės rekonstrukcija.

Daugiau dėmesio skirs Šiaulių oro uostui
Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja Kristina Šmidtienė sakė, kad Miesto ekonominės plėtros programai planuojama skirti 3 mln. 841 tūkst. eurų.

Programoje numatyta skatinti smulkiojo verslo subjektus. Kaip informavo vedėja, praėjusiais metais buvo įdiegta viena nauja priemonė, kuri pasiteisino, todėl ją planuojama įgyvendinti ir šiemet. Taip pat planuojama įgyvendinti verslo subjektų mokymo programas, įgyvendinti jaunimo verslumo skatinimo programą. Šioms priemonėms numatoma skirti mažiau lėšų, dėl bendro biudžeto finansavimo mažėjimo. Vystyti Šiaulių pramoninio parko ir Šiaulių laisvosios ekonominės zonos infrastruktūrą. Tai yra įrengti jungtį su A9 ir oro uosto teritorija bei sutvarkyti šaligatvius. Ši priemonė praėjusiais metais nebuvo įgyvendinta, nes užtruko pirkimo procedūros.

Parengti ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo ilgalaikę strategiją. 2018 metais, užsitęsus pirkimo procedūroms, priemonė buvo pradėta įgyvendinti tik antrą metų pusę, todėl persikelia į šiuos metus. Plėsti Šiaulių oro uosto infrastruktūrą. Vystyti Šiaulių oro uosto veiklą.

Planuoja tik išlaidas
Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Turto valdymo poskyrio vedėja Irena Krugiškienė informavo, kad Savivaldybės turto valdymo ir privatizavimo programai planuojama skirti 248 tūkst. eurų. Šioje programoje nėra jokio didelio investicinio projekto, numatomos tik išlaidos. Praėjusiais metais lėšų šiai programai skirta daugiau dėl tokių Savivaldybės pastatų kaip Žemaitės g. 71 ir Dainų g. 35 būklės pagerinimo.

Pernai Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų tvarkymui skirtų 55 tūkst. eurų nepakako. Tam lėšų reikėjo skirti papildomai. Gavus papildomų lėšų, buvo sutvarkyta apie 370 miesto gatvių, esančių Savivaldybės apskaitoje. Šiemet šiai priemonei planuojama skirti tokią pačią sumą – 55 tūkst. eurų.
Suma, skiriama privatizavimo išlaidų padengimui, nesikeičia. Pernai buvo parduotos tik trys negyvenamos patalpos ir du butai. Į biudžetą iš patalpų pardavimo surinkta apie 50 tūkst. eurų.

Kaip ir praėjusiais metais, taip ir šiemet Savivaldybei dar teks padengti sukurto materialaus turto apsaugos išlaidas.

Prašo teikti pastabas
Pasak laikinai einančio administracijos direktoriaus pareigas Gintauto Sitniko, pirminė biudžeto projekto versija Savivaldybės interneto svetainėje visuomenei buvo paskelbta dar paskutinėmis praėjusių metų dienomis. Biudžeto projektas paviešintas, kaip ir reikalauja teisės aktai, likus ne mažiau nei 30 dienų iki jo priėmimo. Tarybai svarstyti vieną svarbiausių miesto dokumentų bus teikiama vasario 7 dieną vyksiančiame posėdyje.

„Biudžeto tinkamas subalansavimas ir patvirtinimas dabar yra svarbiausias uždavinys. Prognozuojama, kad šiais metais miesto iždas auga apie dešimtadalį, numatomos biudžeto pajamos turėtų siekti apie 160 milijonų eurų. Kaip ir ankstesniais metais, daugiausia lėšų numatoma skirti miesto švietimo sistemai – daugiau nei 60 milijonų, panaši suma numatoma investicijų projektams, o ketvirtadalis visų išlaidų (41,5 mln. eurų) teks miesto infrastruktūros objektų priežiūrai ir modernizavimui“, – praėjusią savaitę vykusioje spaudos konferencijoje komentavo Gintautas Sitnikas.
Patikslintas 2019 m. savivaldybės biudžeto projektas Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje skelbiamas nuo sausio 11 d.  Gyventojų prašoma teikti pastabas ir pasiūlymus.

Į viršų