facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

„Kalėdos mums visiems primena, kad Kristus neša ramybę, meilę ir gyvenimą“, –  sakė kunigas klebonas teol. lic. Saulius Paliūnas ir laimindamas šventinius pietus Šiaulių labdaros valgykloje pakvietė susikibti rankomis, kad maldoje pajustume bendrystę.

Kaip ir kasmet prieš didžiąsias šventes Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyriaus mokiniai su profesijos mokytojais  aplankė skurstančiuosius, pasidalijo savo rankomis paruoštomis  gėrybėmis ir  šventės džiaugsmu. Socialinės rūpybos centro labdaros valgykloje serviravo stalus, pasipuošę gražiomis uniformomis aptarnavo klientus, dovanojo pačių keptus kalėdaičius ir prėskučius.

Pareiga ir laimė –  dalytis
Profesijos mokytojas Mindaugas Bartkus dienraščiui  sakė, kad projektas „Kalėdos kiekvienam“, kaip jį bepavadintum, tęsiasi jau šeštus metus. Ruošiant aptarnavimo sferos specialistus svarbu ugdyti atjautą, empatiją, todėl apsilankymas tokiose vietose būtinas. Žmogaus pareiga yra atnešti šventę tiems, kam jos trūksta, todėl kartu su socialiniais partneriais kasmet pasirūpina, kad šventė ateitų ir pas tuos žmones, kuriuos gyvenimas nuspyrė į užribį, kur skurdas, neviltis, vienatvė.  „Neseniai mūsų  konditeriai  užfiksavo rekordą – ilgiausią prėskučių juostą – net 460,2 metro. Išmoko kepti kalėdaičius. Todėl šiandien su šiomis dovanomis  esame labdaros valgykloje. Vadovaujami profesijos mokytojų Kristinos Butkuvienės ir Aldonos Kairienės, būsimieji padavėjai pasirūpina, kad stalai būtų šventiški, o valgyklos lankytojai pasijustų oriais klientais“, – pakomentavo M. Bartkus.

Skurstančių nemažėja
„Daugėja prašančių nemokamo maisto ir jaunėja prašytojai, – apgailestavo Asta Lučinskienė, socialinio darbo organizatorė. – Žmonėms sunku išgyventi, o priežasčių pasitaiko visokių. Dažniausiai lankosi benamiai, dalis užaugę vaikų namuose ir  stokoja  socialinių įgūdžių, ateina turintys neįgalumą asmenys, kuriems sunku gamintis maistą. Lankosi iš įkalinimo įstaigų grįžę asmenys, neišgali prasimaitinti kai kurie pensininkai.“

Pasak specialistės, kasdien maitinami 155 žmonės, 80 gauna skurdžiausią davinį – košės, kuri šiandien buvo papildyta gabalėliu silkės, moksleivių dovanėlėmis, o svarbiausia – kunigo palaiminimu.

 A. Lučinskienė dėkojo moksleiviams ne tik už dovanėles –  savanoriška pagalba labai svarbi, nes šventiškai nuotaikai sukurti, taip gražiai, pagarbiai aptarnauti reikia jaunų žmonių pasiaukojimo, geranoriškumo.

Padeda pamiršti vienatvę
Šiaulių socialinės globos namuose Prekybos ir verslo skyriaus mokinių laukė pilna salė senolių. Profesijos mokytoja Kristina Butkuvienė  kartu su  moksleivėmis linkėjo senukams, kad laimė ir viltis lankytų visus metus, ne tik per Kalėdas. Jie maloniai dėkojo ne tik už mokinių iškeptas gėrybes – kalėdaičius ir prėskučius, šiltai priėmė rankų darbo atvirukus, klausėsi sveikinimo posmų. Garsiai plojo mokytojui Mindaugui Bartkui už gražias dainas. Kaip artimą draugą priėmė kalėdaičių palaiminti atėjusį kunigą Donatą  Grabažį.

Šiaulių miesto savivaldybės globos namų direktoriaus pavaduotoja socialiniam skyriui Sandra Valčiukienė teigė, kad seniai bendradarbiauja su Profesinio rengimo centru ir kitomis ugdymo įstaigomis. Globojamus žmones džiugina susitikimai su jaunais žmonėmis, padeda pamiršti ligas ir vienatvę.

2018 12 20 9

2018 12 20 10

Ramūno SNARSKIO nuotr.

 

Į viršų