facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Jei Šiaulių šilumos ūkio modelis būti pritaikomas ir kitose savivaldybėse, savivalda lengviau užtikrintų įstatymo numatytą prievolę rūpintis centralizuoto šildymo paslaugos teikimu ir turėtų daugiau galimybių reguliuoti šildymo kainų pokyčius ateityje. Šiaulių miesto mero siūlymus įvertinusi Lietuvos savivaldybių asociacija mano, kad garantuoti šildymo paslaugos kokybę ir gyventojams palankiausią kainą įmanoma tik išsaugant savivaldybių šilumos tiekimo įmonių gyvybingumą.

Savivaldybės kontroliuojamas Šiaulių šilimos ūkis galėtų tapti puikiu pavyzdžiu. Bendrovė „Šiaulių energija“ nuolat investuoja į vamzdynų patikimumą, yra optimaliai susitvarkiusi šilumos gamybos procesus, dėl to sugeba gyventojus aprūpinti šilumos energija vienais mažiausių tarifų šalyje.

Pasak Šiaulių miesto mero Artūro Visocko, patvirtinti teisės aktai spaudžia į kampa savivaldybes, kurios valdo šilumos tiekimo įmones, leidžiant stiprėti ir dar labiau pelnytis nepriklausomiems šilumos gamintojams.

„Šilumos ūkio įstatymas nustato pareigą savivaldybėms tvarkyti šilumos ūkį savo teritorijoje, tuo tarpu netrukus įsigaliosianti nauja Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarka palankesnė privatiems šilumos gamintojams. Savivaldybių įmonėms ir nepriklausomiems šilumos gamintojams negalime kelti vienodų reikalavimų, nes tiek teisinis reguliavimas, tiek atsakomybė yra skirtinga. Privatus tiekėjas gali nedirbti, jei jam tai nepelninga, o savivaldybės šilumos tiekėjas yra atsakingas už viso šilumos vartotojų poreikio patenkinimą. Kitas pavyzdys, jei savivaldybės šilumos tiekimo įmonės pelnas kuriuo nors laikotarpiu viršija nustatytą, tai jis grąžinamas vartotojams atitinkamai mažinant šilumos kainą ateityje“, – teigė Šiaulių miesto meras Artūras Visockas.

Kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija siekia sudaryti nelygiavertes savivaldybių valdomų šilumos tiekimo įmonių ir nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) konkurencijos sąlygas įsitikinęs ir AB „Šiaulių energija“ generalinis direktorius Česlovas Kasputis.

„Džiaugiamės, kad miesto valdžia laiku užkirto kelią NŠG atėjimui į Šiaulius, tad neturėjome progos tiesiogiai patirti šios konkurencijos grėsmių. Tačiau neabejojame, jei nepriklausomi gamintojai pradėtų veiklą mūsų mieste, ji nebūtų naudinga vartotojams, nes būtų orientuota tik į pačių NŠG pelną. Tuo tarpu kai savivaldybių valdomos įmonės dalį pelno skiria šilumos tiekimo patikimumui didinimui – įrangos ir šilumos tiekimo tinklų atnaujinimui ir tiesiogiai šilumos kainos vartotojams mažinimui, t.y. šilumos vartotojų labui“, – sakė Česlovas Kasputis.

Pasak Šiaulių mero, įmonės, kurių didžiąją dalį akcijų valdo savivaldybės, pelno dalį dividendų forma atiduoda savivaldybėms, o savivaldybės panaudoja šią pelno dalį bendriems miesto poreikiams tenkinti.

„Savivaldybių kontroliuojamų šilumos tiekėjų pelno dalis gali būti skiriama ir tiesiogiai šilumos kainos mažinimui – Šiaulių mieste tai jau vyksta. Tuo tarpu nepriklausomų šilumos gamintojų veikla nėra taip kontroliuojama, jų pelnai jokia forma negrįžta vartotojams ir atitenka savininkams. Taigi, nauja Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos tvarka nenaudinga nei savivaldybių įmonėms, nei gyventojams, ypač vertinant ilgesnį laikotarpį“, – komentavo Šiaulių miesto meras Artūras Visockas.

Su Šiaulių miesto mero argumentais susipažinusi Lietuvos savivaldybių asociacija pritarė, kad nauji teisės aktai kelia potencialias energetines grėsmes. Asociacijos atstovai įsipareigojo dalyvauti Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo procedūrose, taip pat, bendradarbiauti su Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, kad būtų išsaugotas savivaldybių valdomų šilumos tiekimo įmonių gyvybingumas, užtikrinamas šilumos tiekimo patikimumas ir mažiausios galimos šilumos kainos gyventojams.

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

Į viršų