facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Vakar Stasio Šalkauskio gimnazijoje vyko kasmetinė švietimo bendruomenės konferencija. Bendrojo ir neformaliojo švietimo įstaigų mokytojams, vadovams buvo pristatytos naujausios  gairės mokymo programų tobulinimo, mokytojo, vaiko ir jo tėvų vaidmens didinimo, siekiant maksimalių mokymo(si) rezultatų, klausimais.

Raginimas visiems kartu kurti ateitį
Dar prieš konferenciją Šiaulių miesto savivaldybės l. e. Švietimo skyriaus vedėjos pareigas Edita Minkuvienė sakė, kad ši kasmet švietimo bendruomenę sutelkianti konferencija suteikia galimybę aptarti bendro darbo rezultatus, pasiekimus, sunkumus, su kuriais teko susidurti, ir jų sprendimo būdus.

„Kiekviena konferencija turi savo kryptį, todėl šios konferencijos pavadinimas – „Ateitį kuriame kartu“. Konferencija yra orientuota į bendruomeniškumo stiprinimą, į bendruomenės telkimą, kiekvieno vaiko poreikių išsiaiškinimą, jo ugdymosi sąlygas. Šiandienos pranešimai – apie mokytojo prestižą ir kaip jį stiprinti, kokios yra reikalingos šio laikmečio mokytojo savybės ir kompetencijos. Didelis dėmesys skirtas mokyklos ir šeimos partnerystės klausimui – pastaruoju metu susiduriame su problemomis, jog tėvai sunkiai įsitraukia į mokyklos gyvenimą, todėl sieksime, kad tas santykis būtų glaudesnis“, – sakė E. Minkuvienė.

Ji pristatė gana džiuginančią statistiką – šiemet Šiauliuose naujus mokslo metus pradės apie 5 570 ikimokyklinio amžiaus vaikų, 13 100 mokinių ir 2200 mokytojų.

Tačiau kita statistika mažiau džiugi: Šiaulių miesto ugdymo įstaigose beveik pusės (47 proc.) pamokų metu mokytojai vis dar dominuoja ir mažai leidžia pasireikšti mokiniams ir tik apie 19 proc. pamokų vyksta aktyviai į pamokas įsitraukiant ir mokiniams.

L. e. Švietimo skyriaus vedėjos pareigas E. Minkuvienė teigė, kad todėl praėjusiais mokslo metais mieste ir vyko psichologiniai teoriniai-praktiniai užsiėmimai, kaip pažinti vaiko individualumą, kaip ugdyti socialines kompetencijas.

Tad prasidėsiančiais mokslo metais Šiaulių ugdymo mokyklos sieks šių tikslų: pagerinti mokinių siekius, teikti sistemingą ir veiksmingą pagalbą kiekvienam mokiniui bei užtikrinti neformaliojo švietimo paslaugų įvairovę.

Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorė Asta Lesauskienė papildė, kad praėjusiais mokslo metais miesto mokyklose buvo vykdyta daugybė inovatyvių projektų, kurie Šiaulius garsina ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu mastu. Ji minėjo lyderystės programas, pailgintos dienos grupes, elektroninę biblioteką „Vyturys“, renginį „PIN kodas“, IKT mokymus mokytojams, sveikąjį ikimokyklinukų maitinimą ir kt.

Kaip teigia A. Lesauskienė, šiems projektams įgyvendinti buvo skirti 6,2 ml. iš Savivaldybės biudžeto ir 4 mln. – iš kitų finansinių šaltinių.

Svarbiausia – šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas
Konferencijoje Šiaulių valstybinės kolegijos docentė dr. Rasa Pocevičienė savo pranešimu „Kitoks požiūris į šeimos ir mokyklos partnerystę“ teigė, kad siekiant mokinio gerovės pirmiausia turėtų būtų ugdomas lygiateisiškas, pasitikėjimo kupinas ir intensyvus tėvų, mokinių ir mokytojų bendradarbiavimas – šiuolaikiniame pasaulyje turėtų būti skatinama pasitikėjimo kultūra, šeimas ir mokyklas vedanti į bendrą tikslą.

Tėvų atstovas Romas Zakaras pranešime „Vaikas-šeima-darželis“ itin akcentavo tėvų įsitraukimą į vaiko lavinimo procesą. Jis teigė, kad dėl sėkmingo vaikų ugdymo tėvai privalo neatsiriboti nei nuo ugdymo įstaigos, nei nuo savo vaikų. Juk tiek pedagogai, tiek tėvai siekia vieno tikslo – ugdyti dorus, išsilavinusius piliečius, todėl tėvai neturėtų visko palikti mokytojų rankose. Remdamasis savo patirtimi vyras pasakojo, kad į darželį išleistas vaikas ima bendrauti jau ne pagal šeimoje, o darželyje nustatytas taisykles, todėl norėdami palaikyti puikius santykius su vaikais, tėvai turėtų būti aktyvūs ir bendrauti ne tik su savo atžalomis, bet ir su ugdymo įstaigų darbuotojais.

Lietuvos metų mokytojas dr. Simonas Šabanovas sakė, kad kiekvienas mokytojas pirmiausia privalo kritiškai įvertinti ne švietimo sistemą, ne mokinį, bet pats save ir savo darbus. Norėdamas išmokyti mokinį pedagogas privalo jį sudominti, o tai – ištisas procesas: sužadinus pažinimo norą, bus sužadintas ir mokinio noras mokytis, o galiausiai mokinys ims mokytis savarankiškai ir patirs pažinimo džiaugsmą.

2018 08 30 17

E. Minkuvienė sakė, kad ši kasmet švietimo bendruomenę sutelkianti konferencija suteikia galimybę aptarti bendro darbo rezultatus, pasiekimus, sunkumus, su kuriais teko susidurti, ir jų sprendimo būdus.
Artūro STAPONKAUS nuotr.

Į viršų