facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Abiturientai mielai studijas renkasi ir Šiauliuose. Šiemet priėmimo rezultatais ypač džiaugiasi Šiaulių universitetas. Panašaus, kaip ir praėjusiais metais, stojančiųjų skaičiaus sulaukė ir Šiaulių valstybinė kolegija. Tai tik įrodo, kad mūsų miestas gali būti patrauklus studijoms.

Paliko tik gerai įvertintas programas
Šiaulių universitetas po pirmojo pagrindinio priėmimo etapo pabaigos studijuoti kviečia 23 proc. daugiau būsimųjų studentų, nei tai galėjo padaryti praėjusiais metais tokiu pat metu.

Šiaulių universiteto studijų prorektorius prof. dr. Remigijus Bubnys „Šiaulių naujienoms“ sako, kad priėmimo rezultatai išliko stabilūs ir tai džiugina.

„Manau, tokių rezultatų pasiekėme, nes po studijų krypčių vertinimo palikome tik gerai įvertintas studijų programas, o tai leido labiau susikoncentruoti ties pageidaujančiais studijuoti. Įtakos tam turėjo ir tai, kad siekiame dalyvauti aukštųjų mokyklų optimizacijos procese, pasirinkome kelią –jungtis su Vilniaus universitetu“, – komentuoja R. Bubnys.

Renkasi pedagogikos studijas
Šiaulių universiteto duomenimis, pirmu pageidavimu studijas universitete šiais metais rinkosi 215 jaunuolių, bet kuriuo prioritetu Šiaulių universiteto studijų programos buvo pasirinktos 737 kartus.

Po liepos 23 d., kai baigėsi pagrindinis prašymų studijuoti aukštosiose mokyklose priėmimas, Šiaulių universitetas mokslo metus pradėti jau kvies 109 naujuosius studentus: keturios dešimtys jų gaus kvietimą studijuoti valstybės finansuojamoje vietoje, septyniasdešimčiai jaunuolių bus siūloma studijuoti už studijas mokant savo lėšomis. Lyginant su praėjusių metų rezultatais, galima stebėti stojančiųjų skaičiaus augimą: 2017 m. vasarą šiuo metu ŠU studijas pradėti buvo kviečiami iš viso tik 89 jaunuoliai.

Daugiausiai stojančiųjų susidomėjimo Šiaulių universitete sulaukė tokios programos kaip anglų filologija, muzikos pedagogika, pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas, kūno kultūra ir sporto pedagogika, specialioji pedagogika ir logopedija, bus formuojamos grupės ir į ekonomikos studijų programą bei verslo administravimą.

Antrajam pagrindinio priėmimo etapui, taip pat papildomam priėmimui bus teikiamos iš viso 9 studijų programos: visos aukščiau minėtos studijų programos, taip pat integruotų gamtos mokslų pedagogika bei socialinė pedagogika. 4 studijų programos, kurios pirmojo etapo metu nesulaukė stojančiųjų susidomėjimo, tolimesniam priėmimui teikiamos nebus. Iš viso 2018 m. priėmimui Šiaulių universitetas teikė 13 bakalauro studijų programų.

Populiarios ir magistrantūros studijos
Šiaulių universiteto bendruomenė džiaugiasi ir gerais priėmimo į magistrantūros studijas rezultatais: į universiteto antrąją studijų pakopą šiuo metu yra priimta jau per 200 būsimųjų magistrantų, užpildytos visos valstybės skirtos ir jos finansuojamos studijų vietos (per 100), dar 100 magistrantų studijas finansuos savo lėšomis. Didžiausios naujųjų magistrantų grupės, kuriose studijuos per 30 ir per 20 studentų, suformuotos į socialinio darbo, edukologijos, viešojo valdymo studijų programas. Po dvi dešimtis studentų studijuos ir tokiose studijų programose kaip ekonomika, specialioji pedagogika, vadyba. Dar 170 naujų studijuojančiųjų pasirinko ir tęstines bei perkvalifikavimo studijas.

Visi vakar kvietimus studijuoti Šiaulių universitete gavę studentai yra kviečiami su universitetu pasirašyti studijų sutartis. Šiauliuose jų laukia svetingai nusiteikusi miesto ir akademinė bendruomenė: naujieji studentai studijų reikmėms gaus po asmeninį planšetinį kompiuterį, galės pretenduoti ir gauti Šiaulių miesto savivaldybės stipendijas (152 Eur/mėn), turės 100 proc. galimybę vieną semestrą ar net visus mokslo metus studijuoti užsienio universitetuose pagal Erasmus programą, lengvai gaus vietą Šiaulių universiteto bendrabutyje, bus įtraukiami į įvairias neakademines veiklas ir, žinoma, studijuos pasirinktas perspektyvias studijų programas.

Dauguma studijuos nuolatine forma
Šiaulių valstybinės kolegijos atstovai taip pat nėra nusivylę priėmimo rezultatais. Kolegijos viešųjų ryšių specialistė Urtė Drąsutytė informavo, kad pirmuoju prioritetu savo prašymuose studijas Šiaulių valstybinėje kolegijoje buvo įrašę 298 asmenys, atitinkantys stojimo reikalavimus, antruoju – 261,  visais prioritetais – 1307 asmenys. Studijuoti pakviesti 436 asmenys, 2 iš jų – šimtukininkai!

Į valstybės finansuojamas vietas 2018 m. pakviesti 243 asmenys, 4 asmenys pakviesti į valstybės nefinansuojamas vietas su studijų stipendija, į valstybės nefinansuojamas – 189. Studijuoti nuolatine forma pakviesti 284, ištęstine – 152 stojantieji.

Daugiausiai stojančiųjų pakviesta į socialinio darbo, bendrosios praktikos slaugos, buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų technologijos ir kosmetologijos studijų programas. Iš viso stojantiesiems kolegija siūlė 17 studijų programų.

Rezultatais nėra nusivylę
Šiaulių valstybinės kolegijos direktorė Natalija Šedžiuvienė dienraščiui komentuoja, kad galbūt šiandien kolegija skaičiuotų didesnį pirmakursių skaičių, jeigu kojos nebūtų pakišusi prastėjanti Šiaulių regiono demografinė situacija.

„Šiemet sulaukėme pakankamai stojančiųjų, nesame nusivylę. Aišku, galėjome dirbti su didesniu studentų skaičiumi, bet demografinė situacija regione, matyt, padarė savo. Pagrindiniu traukos centru vėl išliko Vilnius, Kaunas“, – sako pašnekovė.

Vis dėlto ji tikisi, kad abiturientai išliks aktyvūs ir kitais bendrojo priėmimo etapais bei nuspręs pasirinkti studijas Šiaulių valstybinėje kolegijoje. Direktorės nuomone, Šiauliai – ypatinga vieta studijoms, nes miestas kompaktiškas, patogus gyventi, be to, čia gyvendami studentai gali sutaupyti.

„Mes kiekvienais metais atsižvelgiame į darbo rinkos poreikius ir siūlome naujas studijų programas, reikalingas verslui, pramonei. Šiaulių krašto žmonės turi idealias sąlygas studijuoti Šiauliuose. Tik kiekvienam abiturientui reikia gerai apmąstyti, ką renkasi, kokios galimos to sprendimo pasekmės“, – tvirtina kolegijos direktorė.

Susidomėjo programų sistemomis
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) duomenimis, kvietimus studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose iš viso gavo 21 809 stojantieji. Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose pakviesti 12 473  asmenys: universitetuose – 7 320, kolegijose – 5 153. Į valstybės nefinansuojamas vietas pakviesti 9 336 stojantieji: universitetuose – 3 844, kolegijose – 5 492.

Daugiausia kvietimų studijuoti valstybės finansuojamose studijų vietose sulaukė stojantieji į programų sistemas (319) Kauno technologijos universitete. Ši studijų programa pirmauja ir kolegijų sektoriuje – Vilniaus kolegijoje į šią programą pakviesti 177 stojantieji. Toje pačioje kolegijoje tik vienu kvietimu mažiau sulaukė ir stojantieji į tarptautinį verslą. Vilniaus universitete studijuoti teisę pakviesti 159, politikos mokslus – 157, o mediciną – 143 stojantieji.

Panašus skaičius stojančiųjų gavo kvietimus studijuoti programų inžineriją (140) Vilniaus Gedimino technikos universitete, ekonomiką (138) ir programų sistemas (132) Vilniaus universitete.

Kolegijose panašaus skaičiaus kvietimų sulaukė norintys studijuoti transporto logistiką (88) Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje, bendrosios praktikos slaugą Vilniaus kolegijoje ir multimedijos technologiją Kauno kolegijoje, į kurias pakviesta po 87 asmenis. 85 stojantieji pakviesti studijuoti kompiuterinių tinklų administravimą Kauno kolegijoje. Vilniaus kolegijoje nemažai asmenų pakviesta studijuoti reklamos vadybą (84) ir buhalterinę apskaitą (81).

Iš viso studijuoti valstybės finansuojamoje ar nefinansuojamoje studijų vietoje su studijų stipendija ar be jos daugiausiai pakviesta į programų sistemų studijų programą (344) Kauno technologijos universitete ir mediciną (308) Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Kolegijose daugiausia kvietimų išsiųsta studijuoti estetinę kosmetologiją (270) Socialinių mokslų kolegijoje, tarptautinį verslą (252) ir programų sistemas (232) Vilniaus kolegijoje.

Abiturientai dalyvaus ir kituose etapuose
Sutartys su pakviestaisiais studijuoti aukštosiose mokyklose bus sudaromos nuo liepos 27 d. iki liepos 31 d.

Nuo rugpjūčio 1 d. 12 val. vyks antrasis pagrindinio priėmimo etapas. Šiame etape stojantieji galės atnaujinti savo prašymą iki rugpjūčio 3 d. 16 val. keisdami pirmojo etapo prašyme nurodytų pageidavimų eiliškumą, išbraukdami nereikalingus pageidavimus arba įrašydami naujų, bet tik į valstybės nefinansuojamą vietą. Šio etapo rezultatus stojantieji sužinos rugpjūčio 7 d. iki 12 valandos.

Antrajame etape stojantieji gali pretenduoti: tiek į valstybės finansuojamą, tiek į valstybės nefinansuojamą studijų vietą su studijų stipendija ar be jos, jeigu pirmojo etapo metu sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį su aukštąja mokykla (bet negavo studijų stipendijos); tiek į valstybės finansuojamą, tiek į valstybės nefinansuojamą studijų vietą su studijų stipendija ar be jos, jeigu negavo jokio kvietimo; tik į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, jeigu pirmajame etape sudarė valstybės finansuojamų ar valstybės nefinansuojamų su studijų stipendija studijų sutartį su aukštąja mokykla.

2018 07 26 07

R. Bubnys: „Palikome tik gerai įvertintas programas.“
Artūro STAPONKAUS nuotr.

2018 07 26 04

N. Šedžiuvienė: „Šiemet sulaukėme pakankamai stojančiųjų, nesame nusivylę.“
Artūro STAPONKAUS nuotr.

Į viršų