facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Nerimo kirminėlis kiekvieną pavasarį įsimeta į mokytojų, moksleivių ir jų tėvų  širdis, kol sulaukiama Valstybinių egzaminų rezultatų. Kas kad psichologai ramina, jog ne egzamino balas nulemia sėkmę gyvenime, o tas skaičiukas vertinimo lape svarbus mokiniui, nes nuo jo priklauso, ar  įstos į norimą studijų programą universitete, pagal juos vertinamas mokytojas – ne(tinkamai) paruošė, pagal juos reitinguojamos mokyklos, jais giriasi prieš draugus (arba kukliai nutyli) tėvai.Nerimo kirminėlis kiekvieną pavasarį įsimeta į mokytojų, moksleivių ir jų tėvų  širdis, kol sulaukiama Valstybinių egzaminų rezultatų. Kas kad psichologai ramina, jog ne egzamino balas nulemia sėkmę gyvenime, o tas skaičiukas vertinimo lape svarbus mokiniui, nes nuo jo priklauso, ar  įstos į norimą studijų programą universitete, pagal juos vertinamas mokytojas – ne(tinkamai) paruošė, pagal juos reitinguojamos mokyklos, jais giriasi prieš draugus (arba kukliai nutyli) tėvai.

Šiauliečiams paklūsta  informacinės technologijos ir užsienio kalbos
Šiauliuose valstybinius egzaminus buvo pasirinkę 1400 kandidatų.

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Edita Minkuvienė informavo, kad gana sudėtingo informacinių technologijų egzamino šimtaprocentinis išlaikymas yra puikus pasiekimas: iš 99 laikiusiųjų 25 gavo  šimtukus.  Šalyje šį egzaminą išlaikė 97 proc. kandidatų, o šimtukais įvertinta 13,6 proc.

Paskutiniu metu mažėja moksleivių, pasirenkančių rusų, vokiečių, prancūzų kalbas. Prancūzų kalbą laikyti buvo pasirinkęs vienas kandidatas, bet egzamino nelaikė. O rusų kalbos ir vokiečių kalbos egzaminus išlaikė visi kandidatai. 14 moksleivių laikė rusų kalbos egzaminą, iš jų 3 įvertinti šimtukais. Vokiečių kalbą laikė 3, iš jų du kandidatai surinko po 100 balų.

Kaip ir visoje Lietuvoje, didėja anglų kalbos populiarumas ir gerėja egzamino rezultatai. Iš 928 laikiusiųjų šį egzaminą neišlaikė tik 1 kandidatas. Skaičiuojant procentais išlaikymas 99,89. Pasak E. Minkuvienės, galima teigti, kad ir anglų kalbos išlaikymas šimtaprocentinis. Iš šio dalyko – 69 šimtukai. Šalyje šimtukus gavo 5,9 proc. visų laikiusiųjų.

Tai reikštų, kad mūsų jaunimas neblogai pasirengęs komunikuoti daugiakalbėje kultūroje, tolesnėse studijose ir gyvenime užsienio kalba jiems neturėtų būti kliūtis, o informacinių technologijų įvaldymas gerokai išplečia karjeros galimybes.

Matematika – juodoji skylė?
Daugelį šokiravo matematikos egzamino rezultatai. Jau mūsų dienraštyje buvo rašyta, kad priežastys gali būti įvairios: iš vienos pusės, diskutuotinos užduotys bei jų vertinimas, iš kitos pusės, egzaminą rinkosi didelė dalis mokinių, turinčių labai žemus metinius dalyko įvertinimus. Galima sakyti, gaudė sėkmę – ne visi pagavo. Pasak vedėjos E. Minkuvienės, matematikos egzamino neišlaikė 12 proc. kandidatų.  Pernai neišlaikiusių buvo 4 proc. Šiemet 12 šimtukų, pernai – 38. Rezultatai suprastėjo visoje šalyje.

Pasidžiaugti galima biologijos egzaminu. Išlaikymas 98,91 (pernai 97,98) proc. Rezultatas geresnis negu šalies vidurkis, 6 įvertinti 100 balų.

Neblogai sekėsi fizika. Išlaikymo procentas 97,35, gautas 1 šimtukas. Pernai šimtukų buvo 2. Išlaikymo procentas šiek tiek žemiau šalies vidurkio, bet dar nėra prastas.

Lietuvių kalba ir literatūra – vis dar kietas riešutėlis. Nepaisant to, kad palengvinta galimybė rinktis norimą autorių, leista naudotis suskaitmenintais kūriniais, beveik 10 proc. kandidatų neišlaikė egzamino iš pirmo karto. Šiauliečių rezultatai šiek tiek žemiau šalies vidurkio: Šiauliuose išlaikė 90,4, o šalyje – 91, 25. Tačiau padaugėjo šimtukininkų: pernai buvo 7, šiemet – 9.

Švietimo skyriuje jau suskaičiuotas šimtukų derlius – 127. Dar laukiama istorijos, chemijos, geografijos rezultatų, kurie galbūt kraitelę papildys.

Tarptautinio bakalaureato diplomo programa – sėkminga
Tarptautinio bakalaureato organizacijai (IBO) šiuo metu priklauso 2580 mokyklų 134 pasaulio šalyse. Lietuvoje yra 5 mokyklos, vykdančios  bakalaureato  diplomo programas: Vilniuje, Kaune, Tauragėje ir Šiauliuose. Tinklas ateityje plėsis, ypač šių mokyklų plėtrą remia Klaipėdos ir Kauno savivaldybės. Tarptautinio bakalaureato diplomą pripažįsta ir vertina geriausi pasaulio universitetai.

Tai dvejų vidurinės mokyklos metų ugdymo programa, skirta 16–19 metų mokiniams. IBO mokyklų veiklą koordinuoja Mokymo programų ir egzaminų centrai Jungtinėje Karalystėje. Užduotis, vienodas visų šalių mokykloms, rengia Egzaminų ir vertinimo centras, egzaminų darbus vertina išoriniai vertintojai, galutiniai pažymiai patvirtinami Egzaminų ir vertinimo centre Kardife.  Mokomasi anglų kalba visų dalykų, išskyrus gimtąją kalbą. Moksleivių darbai vertinami septynbale sistema. Standartizuotas vertinimas, paremtas aiškiai aprašytais kriterijais, tuos pačius vertinimo kriterijus taiko tiek TB mokyklų mokytojai ugdymo procese, tiek egzaminų vertintojai. Kiekvieno dalyko baigiamąjį egzaminą sudaro dvi arba trys dalys. Dalyko baigiamojo egzamino pažymį sudaro atskirų egzamino dalių pažymiai bei vidinio vertinimo darbo (per mokslo metus atlikto savarankiško darbo, kurį vertina dalyko mokytojas) pažymys. Kiekvienas komponentas turi atitinkamą procentinę vertę, todėl galutinis pažymys nėra atskirų egzamino dalių įvertinimų aritmetinis vidurkis. Diplomui gauti reikia surinkti 24 balus, maksimumas yra 45.

Didždvario gimnazijoje – 31 bakalauro diplomas
Šiaulių Didždvario gimnazijoje bakalaureato programą baigė 31 absolventas. Rima Tamošiūnienė, Tarptautinio bakalaureato diplomo programos vadovė, paaiškino, kad jų programos rezultatai nesumuojami su miesto gimnazijų pasiekimais, nes programa ir vertinimas konstruojami pagal kitokius principus. Aukštesniuoju lygiu 7 atitinka nacionalinės programos valstybinių egzaminų 100 balų, 6 atitinka 95. Standartiniu lygiu besimokančiam 7 atitinka 95 balus, 6 – 86 valstybinio egzamino balus. Išplėstinis esė, kurio temą mokinys gali pasirinkti, rašomas metus ir atitinka brandos darbą, vertinamas A, B, C, D. Yra nemažai moksleivių, kurie net iš kelių dalykų gebėjo gauti 6 ar 7 aukštesniojo lygio balus. Nemažos grupės moksleivių išplėstinis esė įvertintas A arba B. Ypač stiprios anglų kalbos kompetencijos. Studijuodami programos absolventai gebės laisvai naudotis anglakalbiais šaltiniais.

TB programos žinių ir gebėjimų vertinimo maksimumas yra 7, o gimnazijos bakalaureatų šių metų vidutinis  balas yra 4. R. Tamošiūnienės teigimu, tai puikus rezultatas. Nėra įvertinimų 1 ar 2.  Surinktas vidutinis balų skaičius yra 28. Visiems 31 moksleiviui bus įteikti Tarptautinio bakalaureato (IB) diplomai, suteikiantys teisę studijuoti bet kuriame Lietuvos ar užsienio universitete.

Didždvario bakalaureatų anglų kalbos žinios, pasak R. Tamošiūnienės, viršijo pasaulinį vidurkį, geriau už kitus didždvariečiai išmano psichologiją, chemiją, kompiuterių mokslus. Fizikos įvertinimas labai aukštas – 6, bet jos mokėsi tik 1 mokinys, todėl, pasak programos vadovės, mokyklai kaip vidurkiu juo girtis būtų neetiška. Kitų dalykų įvertinimai sutampa arba labai artimi pasauliniam vidurkiui. Taigi Didždvario gimnazijos bakalaureatai niekuo neprastesni už kitų šalių moksleivius, priešingai, kai kuriose srityse gerokai pralenkia bendraamžius.

Nuoseklaus darbo rezultatas – be streso
TB programoje žinių tikrinimas nėra vieno egzamino reikalas. Moksleiviai, pasak R. Tamošiūnienės, sėkmę „kala“ per dvejus studijų metus. Mokomasi kūrybiškai, daug diskutuojama, gvildenamos pačių moksleivių iškeltos problemos.

Kad gautų galutinį įvertinimą, ne egzamino pažymį, o galutinį, turi atlikti vidinio vertinimo darbus. Jie sudaro 30 proc. bendro vertinimo. Tai holistinis požiūris į mokymąsi: mokausi sau su kompetentingų specialistų, šiuo atveju mokytojų, pagalba.

„Tik dangus tau riba, – prisipažino kartais taip pajuokaujanti pedagogė, – nes mokinys gali domėtis, gilintis, o vertinimo tikslas – suteikti mokiniui galimybę rinktis bei duoti progą rodyti tai, ką jis žino, užuot ieškojus to, ko mokinys nežino. Kas neužsisklendžia vadovėlio medžiaga ir tik pamokų darbu, kas skaito, kelia klausimus, ieško atsakymų kartu su mokytojais ir bendramoksliais, galutinį pažymį turi labai aukštą.“

Vidinio vertinimo dauguma  moksleivių turi aukščiausius įvertinimus 6 ar 7. Prieš sesiją kiekviena mokykla centrui turi pateikti prognozinį pažymį. Dažnai galutinis išorinių vertintojų pažymys būna aukštesnis už prognozinį. Tai rodo, kad mokytojai gerai pažįsta mokinių galimybes, bet yra objektyvūs, griežti, reiklūs.

R. Tamošiūnienė pabrėžė, kad ugdant pagal TB programą nekyla nereikalingų stresų, kadangi vertinama pagal iš anksto žinomus kriterijus. Apie numatomus programų ar vertinimo pasikeitimus informuojama iš anksto, prieš dvejus metus. Egzamino sėkmė ar nesėkmė negali nulemti moksleivio gyvenimo, nes galutinis pažymys susideda iš kelių komponentų.

„Labai svarbu, kad per mūsų darbo praktiką nėra buvę, jog egzamine atsirastų užduočių iš tų temų, kurių nesimokyta. Kiek giliai išstudijuota, – kitas klausimas, – sakė R. Tamošiūnienė. – Per visus metus mokytojai pateikia praėjusių metų egzamino užduočių, turime bandomųjų egzaminų sesiją, kad mokinys atsakingai pasirengtų ir nepatirtų streso.“

Į viršų