facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas


Šiaulių miesto taryba nusprendė įgyvendinti projektą „Buvusių naftos bazių su aplinkinėmis teritorijomis ir buvusios karinės teritorijos Šiaulių mieste Aviacijos gatvėje sutvarkymas“. Kaip aiškino Projektų valdymo skyriaus atstovai, dėl Sovietų Sąjungos karinės-ūkinės veiklos yra užteršta dabartinė Laisvosios ekonominės zonos (LEZ) teritorija. Didžiausią pavojų gruntui ir gruntiniam vandeniui kelia po žeme esantys naftos produktai. Naftos produktais užterštas gruntinis vanduo yra potencialus gilesnių požeminių vandenų bei aplinkinių ežerų taršos šaltinis. Taip pat kuro likučiais smarkiai užterštas ir dirvožemis.

UAB „Grotai“ 2018 m. sausio mėn. atlikus preliminarius geologinius tyrimus Šiaulių laisvosios ekonominės zonos teritorijoje dėl taršos naftos produktais, buvo nustatyta, kad gruntinis vanduo yra užterštas laisvaisiais naftos produktais, kurių koncentracija atskiruose gręžiniuose viršija leistinas normas. Bendras naftos produktų kiekis viename viršutinio grunto (iki 1 m) mėginyje 5,65 karto viršija ribinę vertę bei keturiolikoje gilesniųjų sluoksnių (giliau nei 1 m) grunto 10 proc. mėginių viršija ribinę vertę iki 5,13 karto. Baiminamasi, kad tokios aukštos naftos produktų koncentracijos buvimas gali trukdyti kokybiškų investicijų pritraukimui į Šiaulių laisvąją ekonominę zoną.

Šį projektą Savivaldybė įgyvendins kartu su Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija ir skirs jam po 2,5 proc. projekto išlaidų. 95 proc. finansavimo bus skirta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Preliminari projekto vertė – 3 mln. eurų, tačiau Projektų valdymo skyriaus vedėja Ieva Džiaugienė politikams aiškino, kad tikslios darbų apimtys ir biudžetas paaiškės parengus detaliuosius ekogeologinius tyrimus ir teritorijos tvarkymo planą.

Tarybos nariams kilo klausimų, kodėl valomas ne gruntas, o paviršiniai vandenys. I. Džiaugienė tikino, kad valymo būdas bus parinktas rengiant tvarkymo planą. Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėja Eglė Bružienė pastebėjo, kad šio projekto tikslas – pirmiausia surinkti ant vandens plona plėvele nusėdusius naftos produktus.

„Mes nekeliame tikslo išvalyti šią teritoriją iki gamtinio lygio, siekiame, kad ji būtų tinkama pramoniniam naudojimui“, – sakė E. Bružienė.

Administracijos direktorius Antanas Bartulis politikams papasakojo, kad miesto įmonė „Naujoji Rūta“, ketinusi statyti fabriką LEZ‘o teritorijoje, savo planus sustabdė dėl to, kad užterštoje teritorijoje stovinčiame fabrike gaminami maisto produktai gali būti netinkami eksportui. Administracijos direktorius priminė, kad Šiaulių oro uosto teritorijoje sklypus išsinuomojusi įmonė „Termicom“ taip pat kėlė reikalavimą atlikti teritorijų tyrimus dėl galimo užterštumo, nes norėjo būti tikra, kad kuriamos naujos darbo vietos bus saugios.

„Ačiū Dievui, minėtoje teritorijoje užterštumas neviršijo normų, bet kol atlikome tyrimus, derybos dėl investicijų prasitęsė dar pusantro mėnesio“, – sakė A. Bartulis.

Politikus tai įtikino ir jie nusprendė, kad projektą verta įgyvendinti.

Į viršų