facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Vakar vykusiame Šiaulių miesto tarybos posėdyje atsiskaitė lopšelių-darželių direktorės. Vaizdas priminė nebylųjį filmą. Direktorės viena po kitos išeidavo į tribūną, pastovėdavo, kol politikai suspaudydavo balsavimo mygtukus, ir vėl atsisėsdavo. Politikai atkuto tik per dviejų vadovių ataskaitas, kurioms nepritarė. Tačiau Savivaldybės akcinių bendrovių vadovų veikla politikams pasirodė įdomesnė.

„Berželio“ direktorė gali būti atšaukta iš pareigų
Apie įvairius nusiskundimus, pažeidimus, atskleistus lopšelyje-darželyje „Berželis“, dienraštyje rašėme ne kartą. Jo ilgametei direktorei Nijolei Marcišauskienei, vadovaujančiai įstaigai daugiau nei 30 metų, iš visų situacijų pavyksta išsisukti „sausai“.  

Praėjusiais metais miesto Taryba nepritarė jos 2016 m. veiklos ataskaitai. Tada vadovė nustebusi pasiteiravo, ką tai reiškia. Meras atsakė, kad vėliau supras. Matyt, nesuprato, nes pasekmių nebuvo jokių.

Vakar svarstymo metu direktorės paklausus, kokias išvadas padarė, ji atsakė, kad „viskas sutvarkyta iki galo“. Tai miesto Tarybos narių neįtikino. Dauguma politikų balsavo prieš arba susilaikė dėl pritarimo 2017 m. N. Marcišauskienės veiklos ataskaitai. Situacija liko be sprendimo. Kitą miesto Tarybos posėdį politikams bus teikiamas parengtas sprendimas nepritarti minėtai ataskaitai.

„Kas turi reaguoti į tuos nepritarimus? Iki begalybės šitaip negali tęstis“, – piktinosi Danguolė Martinkienė.

Meras Artūras Visockas  pažadėjo „išplaukiantį sprendimą“. Jį pakomentavo mero patarėjas teisės klausimais Arnas Ilgauskas. Anot teisininko, pernai pasikeitus Darbo kodeksui, atsirado galimybė darbdaviui atšaukti juridinio asmens vadovą be motyvų, kaip ir nepatvirtinus ataskaitų. „Kitam Tarybos posėdžiui administracija parengs sprendimą nepritarti „Berželio“ direktorės ataskaitai ir atšaukti ją iš pareigų“, – žadėjo A. Ilgauskas.

Gedeminas Vyšniauskas mero paklausė: „Ar būsite visiems vienodai sąžiningas ir teisingas, jeigu bus ir daugiau ataskaitų, kurias ištiks toks pat likimas?“ A. Visockas pažadėjo, kad tai paaiškės po mėnesio.

Netiko „Kūlverstuko“ direktorės veikla
Panašios situacijos ilgai laukti nereikėjo. Politikai nebalsavo už pritarimą lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ direktorės Reginos Jonikaitės 2017 m. ataskaitai. Direktorės buvo paklausta apie jos teisminius procesus. Ji atsakė trumpai, kad viskas baigėsi, ji laimėjo. Tada politikai ėmė piktintis Savivaldybės administracija, kuri netinkamai parengia sprendimus ir nepateikia visos medžiagos apie probleminius įvykius, teisminius procesus. Nieko apie tai nežinodami gyventojų išrinktieji negali priimti tinkamų sprendimų.

„Šiaulių naujienose“ buvo rašyta, kad po Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito patikrinimo „Kūlverstuke“ dėl nustatytų pažeidimų meras A. Visockas skyrė direktorei drausminę nuobaudą – papeikimą. R. Jonikaitė kreipėsi į teismą ir bylą laimėjo. Teismas panaikino mero potvarkį, motyvuodamas, kad švietimo įstaigos vadovei drausminę nuobaudą gali skirti tik jos darbdavys – miesto Taryba, o ne meras. Be to, iš Savivaldybės priteista sumokėti neteisingai nubaustai direktorei daugiau nei pustrečio tūkstančio (2 551 Eur) patirtų bylinėjimosi išlaidų ir 75 Eur žyminį mokestį valstybei.

„Žiūrėdamas ilgametę  direktorę, prašau visų pakantumo. Mes ją čia dabar susėdę teisiame. Direktorė teismus laimėjo, blogai jaučiasi, dreba tribūnoje stovėdama. Klausimo jai neužduosiu, kad pataupyčiau jos sveikatą“, – gynė vadovę G. Vyšniauskas.

Politikai pastebėjo, kad lopšelių-darželių direktorių ataskaitos parengtos nekokybiškai, visos labai panašios, daugiau kalbama ne apie pačios vadovės, o apie įstaigos veiklą, neaptariamos problemos. Tarybos nariai norėtų, kad atidžiau situaciją panagrinėtų Švietimo skyrius, atsakingas už šių įstaigų veiklą.

„Mes tą darbą jau ketvirtus metus darome dėl paukščiuko“, – pastebėjo Jonas Bartkus.

Jau buvo paskelbti konkursai
Ar bus ir R. Jonikaitė  direktorė šalinama nuo pareigų, paaiškės po mėnesio. Tiek ji, tiek N. Marcišauskienė vadovauja ikimokyklinio ugdymo įstaigoms ilgiau nei po 30 metų. Pernai pasikeitus Švietimo įstatymui, įvestos švietimo įstaigų vadovų kadencijos. Įstatymas įpareigojo į tų įstaigų, kurių vadovai nesikeitė 30 ir daugiau metų, direktorių pareigas konkursus pravesti iki šių metų pabaigos.

Savivaldybė jau metų pradžioje buvo konkursus paskelbusi lopšelių-darželių „Žiogelis“, „Žilvitis“, „Kūlverstukas“, „Berželis“, „Salduvė“ ir Dainų progimnazijos direktorių vietas, tačiau konkursus sustabdė Vyriausybės atstovė Šiaulių apskričiai Asta Jasiūnienė. Ji pastebėjo, kad konkursai buvo paskelbti anksčiau, nei Savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis gavo miesto Tarybos įgaliojimus juos organizuoti.

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas Gytis Skurkis kiek anksčiau informavo, kad sausio mėnesį paskelbti konkursai į 4 lopšelių-darželių direktorių pareigas neįvyko, nes į juos neužsiregistravo nė vienas dalyvis. Atsižvelgus į Vyriausybės atstovės reikalavimą, du konkursai į Dainų progimnazijos direktoriaus ir lopšelio-darželio „Žirniukas“ vadovus atšaukti, nors juose dalyvaujančių buvo.

„Busturo“ vadovas palaikymo nesulaukė
Ne visų šešių Savivaldybės akcinių bendrovių direktorių 2017 m. veikla politikai buvo patenkinti ir turėjo jiems daug klausimų. Tarybos nariai nebalsavo už UAB „Busturas“ generalinio direktoriaus Vaido Seiracko ataskaitą. Politikai akcentavo, kad įmonės darbuotojai jau antrą kartą mitinguoja po Savivaldybės langais, o pakalbėję su vairuotojais, gyventojų išrinkti atstovai sako patikėję, kad įmonėje susikaupė daug vidinių problemų, kurios nėra sėkmingai sprendžiamos. V. Seirackas politikams aiškino, kad su įmonės profesine sąjunga susitarė dėl visų klausimų, „išskyrus vieną“ – dėl vieno iš vadovų atleidimo.

Alfredas Lankauskas kalbėjo, kad Tarybos posėdžio išvakarėse lankėsi „Busture“, kalbėjosi ir su darbuotojais, ir su įmonės vadovu bei pažadėjo perduoti merui, jog jis yra laukiamas įmonėje.
„Pirmasis žingsnis, mere, kurį jums perduodu, – tai nusileisti nuo savo meriškų aukštumų, nuvažiuoti į „Busturą“, o ne kelis žmones pasikviesti pas save į kabinetą. Pasikalbėkite su žmonėmis tiesiai. Tai bus pirmas komunikacijos žingsnis“, – kvietė A. Lankauskas.

Jam pritarė ir kiti politikai, pasiūlę savo kompaniją šiam žingsniui.

„Mere, jūs esate tų žmonių rinktas, tai kodėl bijote nueiti pas juos ir kalbėtis?‘ – klausė J. Bartkus.

Meras atsakė, kad tai nebūtinai padeda įmonei, ir išdėstė jau girdėtus argumentus, kiek daug padaryta dėl „Busturo“ – skirta pinigų algoms kelti, atnaujinami autobusai.

2018 06 07 13

Nors politikai apgailestavo, kad vadovų ataskaitos tik „dėl paukščiuko“, pritarė ne visoms.
Artūro STAPONKAUS nuotr.

Į viršų