facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Miesto valdžios, švietimo ir verslo bendruomenių atstovai prabilo apie galimą atviros prieigos centro (STEAM) įsteigimą buvusiose Šiaulių universiteto Kvalifikacijos instituto patalpose. Toks centras atsirastų susivienijus Šiaulių jaunųjų technikų centro mokytojams ir Šiaulių universiteto mokslininkams. Tuomet Šiaulių regiono moksleiviai galėtų daugiau sužinoti apie įvairių mokslų dėsnius, naujus išradimus, patys eksperimentuoti ir kurti.

Nori sukurti ką nors naudingo
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis sakė, kad apie šios idėjos galimą įgyvendinimą pradėta galvoti svarstant klausimą, ką daryti su Šiaulių jaunųjų technikų centru.

„Jaunųjų technikų centras toli gražu nėra pajėgus susidoroti su iššūkiais, kuriuos diktuoja gyvenimas. Galbūt todėl taip lengvai priėmėme idėją atskirame pastate įkurti STEAM centrą, kurio naudą pajaustų tiek Šiaulių universitetas, tiek Jaunųjų technikų centras“, – vykusioje spaudos konferencijoje kalbėjo A. Bartulis.

Šiaulių universitetas šiandien taip pat eina optimizavimo keliu, tad sujungus šiuos du skirtingus, bet bendrus sąlyčio taškus turinčius projektus, atsirastų galimybė Šiauliams sukurti kažką iš tiesų naudingo.

„Tenka pripažinti, kad Jaunųjų technikų centro pastatas daug metų buvo neprižiūrėtas. Jeigu imsimės naujo projekto ir centrą perkelsime į kitas patalpas, žymiai sumažinsime išlaidas, kurios būtų reikalingos dabartinių auditorijų adaptavimui prie atitinkamo būrelio“, – dar vieną priežastį, kodėl reikėtų kurti STEAM centrą, įvardijo A. Bartulis.

Tiki šviesa centro ateitimi
Šiaulių universiteto mokslo ir meno prorektorė Ingrida Šaulienė sakė, kad naujajame STEAM centre moksleiviai galėtų praktiškai susipažinti su gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija, menais bei matematika.

„Mes kalbame apie kelių mokymosi dalykų sujungimą į vieną filosofiją, kad jaunas žmogus pažintų pasaulį per asmeninę patirtį. Lankytų ne tik puikius dramos, muzikos, šokių būrelius, bet atrastų savyje ambicijos tapti inžinieriais“, – pagrindinį centro tikslą įvardijo I. Šaulienė.

Jos nuomone, Šiauliai tikrai gali užauginti naują kūrybingų inžinierių kartą, dėl mieste susiformavusių tradicijų. Juk ne veltui geri atsiliepimai apie buvusius Šiaulių inžinierių namus sklando iki šiol.

Profesorė priminė, kad prieš dvejus metus LR švietimo ir mokslo ministerijai išreiškus ketinimą Lietuvoje pradėti steigti atviros prieigos centrus, Šiaulių universitetas labai aktyviai įsijungė į šią veiklą. Universiteto mokslininkai jau tada žinojo, ką reikia daryti toliau, nes turėjo patirties šioje srityje.

„Kartu su Šiaulių miesto ir regiono savivaldybių pagalba tapome pirmuoju regionu Lietuvoje, ministerijai pateikusiu siūlymą įsteigti atviros prieigos centrą, kad Šiaulių regiono vaikai galėtų gauti pastiprinimą tiek formaliajame ugdyme, tiek popamokinėje veikloje“, – priešistorę priminė I. Šaulienė.

Dar tuomet universiteto atstovai buvo išreiškę mintį, kad prie STEAM veiklos galėtų prisijungti Jaunųjų technikų centre dirbantys mokytojai, vesti rytines pamokas ir padėti iš regiono atvykstantiems mokytojams ugdyti vaikus atliekant praktinius darbus. Deja, tuomet valstybė tam lėšų taip ir neskyrė, tačiau nepaisant to, Šiaulių universitetas pradėjo vykdyti STEAM ir INOSTART programas, finansuojamas Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšomis. Taip vaikams iš mokyklų atsirado galimybė apsilankyti ir padirbėti universiteto laboratorijose.

„Vystantis STEAM idėjai pagalvojome, kad atskirame pastate galėtų atsirasti atviros prieigos centras. Mūsų turimas pastatas šiam centrui per didelis, tad pagalvojome, kad čia pamokas galėtų vesti ir Jaunųjų technikų centro mokytojai“, – pasakojo profesorė.

Teiktų aukštos kokybės paslaugas
Laikinai einantis Šiaulių jaunųjų technikų centro direktoriaus pareigas Romualdas Pelenis patikino, kad šį projektą centro darbuotojai vertina palankiai. Anot jo, pritarus siūlomai STEAM koncepcijai, universitetas sujungtų 7–12 klasių moksleivius. Būtų įkurtos keturios laboratorijos: biologijos ir chemijos, fizikos ir inžinerijos, robotikos ir informacinių technologijų, taip pat specializuota, atitinkanti konkrečius Šiaulių miesto ypatumus.

„Čia su savo patirtimi galėtų labai gražiai įsipaišyti Šiaulių jaunųjų technikų centras. Sujungus neformaliojo švietimo sritį, moksleiviams būtų suteiktas pradinis techninis pažinimas. Atsirastų įvairios modeliavimo, konstravimo, techninės kūrybos, informacinių technologijų, radijo techninės krypties veiklos“, – kalbėjo R. Pelenis.

Jo nuomone, Jaunųjų technikų centro pastatas jau nugyveno savo amžių ir tam, kad jis iš naujo atgimtų, reikalingos didelės investicijos: „Visos technologijos nuėjo į priekį. Manau, tik sujungę jėgas ir gavę valstybės bei Savivaldybės pritarimą, galėtumėme pasiūlyti aukštesnę kokybę. Tikiu, kad šis projektas būtų naudingas ne tik mūsų centrui, bet ir Šiaulių miestui, Šiaulių regiono moksleiviams.“

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorė Asta Lesauskienė taip pat patikino, kad Šiaulių miestas turi puikias galimybes idėją įgyvendinti: „Šiauliuose tikrai galėtų atsirasti atviros prieigos STEAM centras, patenkinantis visus Šiaulių regiono moksleivių poreikius. Be to, tai puiki galimybė Jaunųjų technikų centrui įgauti naują kokybę ir eiti švietimo pažangos keliu.“

Ugdytų ateities lyderius
Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Vidmantas Japertas taip pat pasidžiaugė, kad pagaliau pradėta kalbėti apie šiam laikmečiui reikalingų specialistų ruošimą.

„Verslo bendruomenė palaiko iniciatyvą padėti jauniems žmonėms atrasti savo vietą Šiaulių mieste. Pasisako už tai, kad neformalusis ugdymas padėtų ugdyti kūrybiškumą ir verslui reikalingas kompetencijas bei taptų laipteliu į sėkmingą karjerą“, – STEAM centro atsiradimui pritarė V. Japertas.

Anot jo, verslo, savivaldos bendruomenės negali leisti, kad vaikai atsidurtų ten, kur laikas sustojęs. Jau vaikų darželių auklėtiniai turėtų susipažinti su inžinerijos sritimi, kad žinotų, kas iš ko susideda, yra sukonstruota. Naudotis pačiais moderniais ištekliais ir naujausiomis žiniomis. Priešingu atveju – neturėsime kūrybingų asmenybių, lyderių, galinčių kurti ateitį.

Verslininkų atstovo nuomone, dabartinę padėtį reikia keisti iš esmės. Ieškoti naujų sąlyčio taškų ir kooperavimosi galimybių. Nesiimant kardinalių revoliucijų, padėti moksleiviams teorines žinias pritaikyti praktiškai.

„Džiugu, kad mes į neformalų ugdymą pradedame žiūrėti kaip į būdą moksleiviams papildyti formaliajame ugdyme įgytas žinias ir galimybę ugdyti kūrybingą asmenybę, kuri rastų savo ateitį Šiauliuose ar bent jau Lietuvoje“, – kalbėjo V. Japertas.

Į diskusiją įtrauks bendruomenes
Vykusioje spaudos konferencijoje pasigirdo ir ne tokių optimistinių minčių. Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos narys Gedeminas Vyšniauskas išsakė savo nuomonę, esą prieš imantis kurti ateities planus, pirmiausia būtina atlikti kaštų ir naudos analizę.

„Apžiūrėję universiteto patalpas pamatėme, kad ten reikės investuoti mažiausiai 300 tūkst. eurų. Tuo tarpu Jaunųjų technikų centre užtektų pakeisti langus ir nupirkti naujos įrangos. Tam reikėtų 50 tūkst. eurų. Tokia investicija būtų geresnė. Apskritai, manau, kad šis pastatas kažkam labai reikalingas. Kažkokios stiprios jėgos už nugaros stumia, jog šis Jaunųjų technikų centras iš ten būtų iškeldintas bet kokia kaina“, – į kitą situacijos pusę paragino pažvelgti G. Vyšniauskas.

Į kritiką sureagavęs A. Bartulis iš karto suskubo patikinti, kad tokie kaltinimai neturi jokių argumentų: „Jeigu pastatas būtų buvęs kam nors įdomus, tai iš jo jau seniai būtų kažkas padaryta. Neturime mes jokių slaptų tikslų, mums rūpi ne pastato būklė, bet kokybė. Be to, mieste pastatų ir taip yra sočiai bei įvairių.“

Šiaulių miesto mero pavaduotojas Justinas Sartauskas taip pat nepabijojo pripažinti, kad Jaunųjų technikų centras iš tiesų ilgą laiką buvo tarsi podukros vaidmenyje.

„Pagrindinė problema yra ta, kad mes neturime nusistatę kokybės modelio, todėl kabinamės į pastatą. Juk visai neseniai dar buvo planų centrą iškeldinti į „Saulėtekį“. Džiaugiuosi, kad šiandien atsirado nauja idėja kurti STEAM centrą, o kokiame pastate jis bus – visai nesvarbu. Mums tiesiog reikia susitarti dėl turinio, viską gerai apsvarstyti ir išdiskutuoti“, – kilusią intrigą paskandino J. Sartauskas.

Susirinkę miesto valdžios, švietimo ir verslo atstovai sutiko su pastarąja mintimi ir dar kartą patikino, kad Šiauliams atviros prieigos centras itin reikalingas. Anot jų, gavus Švietimo ir mokslo ministerijos sutikimą ir pritarimą, tokio centro įkūrimo darbai galėtų būti pradėti dar šių metų rudenį.

2018 06 06 23

V. Japertas pritarė, kad toks centras padėtų paruošti verslui reikalingus specialistus.
Artūro STAPONKAUS nuotr.

2018 06 06 22

A. Lesauskienė įsitikinusi, kad būtina eiti švietimo pažangos keliu.
Artūro STAPONKAUS nuotr.

2018 06 06 21

Miesto valdžios, švietimo ir verslo atstovai tiki STEAM centro nauda.
Artūro STAPONKAUS nuotr.

Į viršų