facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Kovo 11-oji Šiaulių mieste buvo švenčiama iškilmingai ir vieningai. Istorinė diena paminėta Lietuvos laisvės kovų dalyvių pagerbimo ceremonija prie Nepriklausomybės paminklo Sukilėlių kalnelyje, šeštąjį kartą organizuotu Trispalvės žygiu „Lietuva mūsų širdyse“ bei šventiniu minėjimu ir iškilminga Lietuvos valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija.

Minimos 1863–1864 m. sukilimo 155 metinės
Paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną šiauliečiai ir miesto svečiai rinkosi į Sukilėlių kalnelį prie Nepriklausomybės paminklo, kur vyko Lietuvos laisvės kovų dalyvių pagerbimo ceremonija. Šventinę atmosferą susirinkusiems žmonėms kūrė Šiaulių pučiamųjų instrumentų orkestro (meno vadovas S. Vaičiulionis, dirigentas G. Brūzga) atliekami kūriniai.

Narsių sukilėlių atminimui pagerbti prie Nepriklausomybės paminklo padėtos gėlės, Krašto apsaugos savanorių pajėgų atstovai uždegė atminimo aukurus, o Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro gynybos bataliono kariai iššovė tris garbės salves. Pirmoji salvė buvo skirta už sukilėlius ir visus laisvės kovos dalyvius. Antroji – už karius, žuvusius už mūsų laisvę. Trečioji – už Lietuvos kariuomenę.

Renginys prasidėjo šūkiu „Už mūsų ir jūsų laisvę“, kuris skambėjo 1863–1864 m. sukilimo dalyvių balsuose ir širdyse. Tūkstantis jaunų lietuvių su laisvės ugnimi širdyse sukilo ir ėjo kovoti prieš carinę Rusiją dėl Lietuvos laisvės. Neatsitiktinai Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos šventė buvo pradėta Sukilėlių kalnelyje, minint 155 sukilimo metines.

Istorinėmis įžvalgomis pasidalijo Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius Raimundas Balza, kuris teigė, jog istorija jau nuvilnijusi ir reikėtų prisiminti, kad 1863 m. lietuviai, lenkai ir dabartiniai baltarusiai kilo į kovą prieš carinę valdžią, siekdami atkurti Lietuvos ir Lenkijos valstybes.

„Kova buvo be galo sunki. Į miškus ir sukilėlių būrius pasitraukė apie 30 tūkst. Lietuvos vyrų ir moterų. Rusijos kariuomenės pulkų kariai ėmė kovoti prieš sukilėlius. Kova buvo nelygi. Šiuose įvykiuose aktyviai dalyvavo ir šiauliečiai. Jie pradėjo galvoti, kad reikia įprasminti, įamžinti čia žuvusius šiauliečius sukilėlius, kurie aršiai kovojo prieš carinę administraciją. Norėčiau priminti šiurpų pasakojimą apie sukilėlius, kuriuos suėmusi carinė administracija pakardavo, o palaikus sukapodavo ir užkasdavo. Tai buvo vykdoma matant vietos gyventojams ir grojant kariniam Rusijos kariuomenės orkestrui. Mes turime vieną labai reikšmingą vietą, skirtą Lietuvos valstybingumui atminti. Tai Nepriklausomybės paminklas, kuriuo mes galime didžiuotis. Labai prasminga, kad minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, renkamės čia ir prisimename sukilėlių aukas, kurie žuvo kovodami už Lietuvos laisvę“, – pasakojo R. Balza.

Visus susirinkusius pasveikino ir Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės vadas pulkininkas leitenantas Antanas Matutis: „Šiandien švenčiame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 28 metines. Mūsų valstybė sustiprėjo ekonomiškai, turime gražių pasiekimų sporte ir kitose gyvenimo srityse. Išgyvenome įvairius  gyvenimo periodus, kai turėjome blokadą, netekčių, todėl visuomet turėtume prisiminti ir tuos, kurie paaukojo savo gyvybę, kad būtume laisvi.“

Trispalvę iškėlė Lietuvos skautų atstovai
Tradicinis, šimtus patriotiškai nusiteikusių šiauliečių sukvietęs žygis „Lietuva mūsų širdyse“, šįkart vėl stebino šiauliečių vieningumu ir bendra darna. Rankose laikydami Trispalves, pasipuošę tautine simbolika, šiauliečiai išdidžiai žygiavo miesto gatvėmis. Dalyvavo gausus būrys Šiaulių miesto mokyklų, Šiaulių universiteto, Krašto apsaugos savanorių pajėgų, Oro gynybos bataliono, skautų, Šiaulių užkardos, „Misija – pilietis“ atstovų.

Prisikėlimo aikštėje vyko visuotinė akcija „Ateitis mūsų rankose“, kurioje jaunuoliai, rankose laikantys šūkį sudarančias raides, iškėlė jas į viršų, o šventėje dalyvavę miestiečiai, pakeldami savo rankas į viršų, įrodė, kad ateitis priklauso patiems žmonėms – gyvenantiems, kuriantiems, dirbantiems.

Lietuvos Respublikos himną giedojo Šiaulių universiteto Vizualinių menų ir muzikos pedagogikos katedros ketvirtojo kurso studentė Ainė Bertašiūtė, o Lietuvos valstybės vėliavą kėlė Lietuvos skautijos Šiaulių krašto seniūnė Janina Žvirblytė-Paslavičienė ir Šiaulių tunto tuntininkas Remigijus Pozniakovas. Šiais metais švenčiamas ne tik Lietuvos šimtmetis. 100 m. sukanka, kai Lietuvoje buvo įkurta pirmoji skautų organizacija. Todėl Trispalvė ir buvo iškelta būtent skautų atstovų.  

Renginio metu išautos trys salvės iš Krašto apsaugos savanorių pajėgų istorinės patrankos. Pirmoji salvė buvo už Lietuvą, antroji – už Lietuvos žmones, o trečioji – už šviesią bei prasmingą Lietuvos ateitį. Valstybės gimtadienio proga šiauliečius pasveikino Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, teigdamas, jog ši šventė yra apie tautos norą būti laisvai, kurti savo kultūrą, drąsiai gyventi ir atvirai kalbėti bei džiaugtis. Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis minėjo, kad Kovo 11-ąją turėtume visi džiaugtis, nes jau 28 m., kai atkurta Lietuvos laisvė.

Renginio pabaigoje pasirodė ir tikrą gimtadienio šventę sukūrė išskirtinis grupės „Hiperbolė“ legendos Igorio Berino su grupe „Huge Soul“ koncertas.

Šiaulių „Aušros“ muziejus švenčia 95-ąsias įkūrimo metines
Lietuvai švenčiant Kovo 11-ąją Šiaulių „Aušros“ muziejus mini 95-ąsias įkūrimo metines. Išvakarėse Chaimo Frenkelio viloje vyko muziejaus jubiliejinės sukakties renginys, kurio metu buvo įteikta 2018 m. Pelikso Bugailiškio premija, skambėjo kolegų ir muziejaus bičiulių sveikinimai. Renginį užbaigė istoriko, politologo prof. Raimundo Lopatos paskaita „Kovo 11-oji: Laisvės prieštaravimai“.

2018 m. P. Bugailiškio premija už indėlį tyrinėjant ir populiarinant Šiaurės Lietuvos archeologijos paveldą, kūrybišką archeologijos mokslo pritaikymą „Aušros“ muziejaus ekspozicijose, parodose, edukacinėse programose ir gyvosios archeologijos šventėse paskirta archeologei Audronei Šapaitei (po mirties), premiją įteikiant A. Šapaitės artimiesiems.
Po P. Bugailiškio premijos įteikimo Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius R. Balza susirinkusiems plačiau papasakojo apie muziejaus įkūrimą ir raidą, apžvelgė nuveiktus darbus ir ateities planus.

Nebuvo pamiršti iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus darbuotojai – jiems įteiktos padėkos už įgyvendintus darbus, ne kartą skambėjo padėkos žodžiai.

Muzikinius kūrinius susirinkusiems dovanojo mokytojos ekspertės Nijolės Prascevičienės smuiko klasės mokiniai. Renginį vainikavo šventinis muziejaus gimtadienio tortas.

2018 03 12 10

Tikrą šventę sukūrė išskirtinis grupės „Hiperbolė“ legendos I. Berino su grupe „Huge Soul“ koncertas.
Ramūno SNARSKIO nuotr.

2018 03 12 12

Trispalvę kėlė Lietuvos skautijos Šiaulių krašto seniūnė J. Žvirblytė-Paslavičienė ir Šiaulių tunto tuntininkas R. Pozniakovas.
Ramūno SNARSKIO nuotr.

2018 03 12 04

Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius R. Balza: „Labai prasminga, kad minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, renkamės čia ir prisimename sukilėlių aukas, kurie žuvo kovodami už Lietuvos laisvę.“
Ramūno SNARSKIO nuotr.

2018 03 12 06

Šiaulių universiteto atstovai dalyvavo žygyje „Lietuva mūsų širdyse“.
Ramūno SNARSKIO nuotr.

2018 03 12 07

Visuotinėje akcijoje „Ateitis mūsų rankose“ dalyvavo ir Šiaulių miesto krepšinio klubo „Šiauliai“ vyriausiasis treneris A. Sireika ir Šiaulių miesto krepšinio klubo „Šiauliai“ direktorius M. Žukauskas.
Ramūno SNARSKIO nuotr.

2018 03 12 05

Žygis „Lietuva mūsų širdyse“ prasidėjo nuo Sukilėlių kalnelio ir tęsėsi iki Prisikėlimo aikštės.
Ramūno SNARSKIO nuotr.

Į viršų