facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

2018 m. vasario 1 d. baigėsi darbų priėmimas tarptautiniam ekslibrisų konkursui „Ex libris. Atkurtai Lietuvai – 100“. Konkursas pavyko. Gauta 371 knygos ženklas, kuriuos sukūrė 203 autoriai iš 34 pasaulio šalių: Pietų Afrikos Respublikos (1 autorius ir 1 darbas), Argentinos (3 ir 3), Austrijos (1 ir 1), Baltarusijos (3 ir 6), Belgijos (1 ir 1), Brazilijos (2 ir 2), Bulgarijos (1 ir 3), Čekijos (2 ir 2), Indijos (3 ir 5), Ispanijos (1 ir 1), Italijos (7 ir 8), Izraelio (1 ir 1), Japonijos (6 ir 17), JAV (2 ir 4), Kazachstano (4 ir 4), Kinijos (1 ir 2), Kroatijos (1 ir 2), Latvijos (2 ir 7), Lenkijos (20 ir 39), Lietuvos (72 ir 139), Meksikos (2 ir 4), Moldovos (1 ir 1), Norvegijos (1 ir 4), Prancūzijos (1 ir 2), Rumunijos (2 ir 5), Rusijos (7 ir 9), Serbijos (2 ir 8), Slovakijos (1 ir 3), Slovėnijos (1 ir 4), Švedijos (1 ir 1), Turkijos (49 ir 54), Ukrainos (13 ir 20), Vengrijos (1 ir 3), Vokietijos (1 ir 3). Šiam konkursui darbus pateikė dailininkai iš Šiaulių V. Janulis, R. T. Buivydas, L. Braza, D. Leliukienė, S. Sakarevičiūtė, J. Šlivinskienė, V. Kovieraitė-Trumpė, S. Zakienė ir V. Daugėlaitė iš Šiaulių r. Vinkšnėnų k. ir kt.

Konkurso dalyvių darbai pažymėti įrašu „Ex libris. Atkurtai Lietuvai – 100“ ir dedikuoti Lietuvos respublikos Prezidentams K. Griniui, A. Stulginskiui, A. Smetonai, A. Brazauskui, V. Adamkui, D. Grybauskaitei, 1918 m. Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signatarams S. Banaičiui, J. Basanavičiui, M. Biržiškai, K. Bizauskui, P. Dovydaičiui, S. Kairiui, P. Klimui, V. Mironui, S. Narutavičiui, A. Petruliui, J. Smilgevičiui, J. Staugaičiui, J. Šauliui, K. S. Šauliui, J. Šernui, J. Vailokaičiui, J. Vileišiui ir kt.

Taip pat sukurti knygos ženklai, kurie adresuoti Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjams Vaclovui Biržiškai, Vytautui Landsbergiui, Liudui Mažyliui, Martynui Mažvydui, L. Ruokytei-Jonsson, Marijai ir Jurgiui Šlapeliams, A. Šliogeriui, E. Vilkui, Lietuvos partizanų vadui  J. Žemaičiui, rašytojams  V. Kudirkai, S. Lipskiui, V. Mačerniui, Maironiui, B. Sruogai, A. Škėmai, P. Višinskiui, menininkams M. K. Čiurlioniui, S. Kuzmai, J. Mačiūnui, K. Varneliui ir kitiems.

Nemažai darbų sukurta įvairioms Lietuvos valstybės institucijoms, meno ir mokslo įstaigoms, draugijoms ir sąjungoms: Lietuvos Respublikos Prezidentūrai, Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos sąjūdžiui, Lietuvos nacionalinei UNESCO komisijai, Lietuvos muzikos ir teatro akademijai, Lietuvos nacionaliniam orkestrui, Lietuvos architektų sąjungai, M. K. Čiurlionio draugijai, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešajai bibliotekai, Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondui ir kt.

2018 m. vasario 15 – kovo 12 dienomis Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos galerijoje veiks tarptautinio ekslibrisų konkurso „Ex libris. Atkurtai Lietuvai – 100“ paroda. Parodos pristatymas galerijoje įvyks 2018 m. vasario 15 d. 16.00 val. Kviečiame visuomenę, dailininkus, visus, besidominčius menu, ekslibrisais, aktyviai dalyvauti parodos pristatyme ir išsakyti savo nuomonę apie konkursinius darbus.

Iki kovo mėnesio tarptautinis žiuri įvertins visus konkurso nuostatus atitinkančius ekslibrisus, išrinks nugalėtojus ir prizininkus. Konkurso laureatams ir prizininkams atitinkamai gali būti paskirtas Didysis prizas (Grand Prix), pirma, antra ir trečiosios premijos. Kitų meniškų ekslibrisų autoriai žiuri sprendimu gali būti apdovanoti organizatorių ir rėmėjų įsteigtais prizais, vertingomis dovanomis ir diplomais.

Šių metų lapkričio mėnesį Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje Knygų mugės metu, bus paskelbti ir apdovanoti tarptautinio ekslibrisų konkurso „Ex libris. Atkurtai Lietuvai – 100“ nugalėtojai ir prizininkai, parodos dalyviai gaus katalogą.

2018 02 12 24

Dailininkė Ugnė Žilytė. Ex libris. Atkurtai Lietuvai – 100. Liudo Mažylio.

Į viršų