facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Sapnai suteikia informaciją, ką gyvenime verta daryti, ką galima spėti pakeisti – tereikia tinkamai juos iššifruoti. Svarbu sapne matyto reginio nesuvokti tiesiogiai, kiekvieną detalę išanalizuoti. Tam labai padeda sapnininkai, mitai, religija.

Sapnų analizė yra menas
Šiaulių universiteto alumnų asociacijos organizuotoje viešojoje paskaitoje Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikos Psichosocialinės reabilitacijos skyriaus vedėja Andžela Rybakovienė kalbėjo, kad sapnų analizė yra menas.

Norint interpretuoti, analizuoti sapnus, reikia įgyti daug patirties, domėtis grožine literatūra, mitologija, religija, taip pat geriau pažinti pagrindines psichikos struktūros dalis.

Karlas Gustavas Jungas kalbėdamas apie psichiką yra išskyręs pagrindines struktūros dalis: sąmonę, asmeninę pasąmonę ir kolektyvinę pasąmonę.

Sąmonė, tai mums žinoma psichikos dalis (suvokimai, mintys, vaizdiniai, jausmai). Sąmoningas žinojimas galimas dėl gebėjimo jausti, mąstyti. Svarbiausias sąmonės darinys yra ego struktūra, kuri atsakinga už tai, kaip suvokiame, jaučiame aplinką, kuriame santykius su kitais žmonėmis.

Pagrindiniai asmeninės pasąmonės komponentai yra kompleksai. Komplekso branduolys yra emocijos, o komplekso turinį gali sudaryti vaizdiniai, reakcijos ir tam tikros mintys. Gyvenime kartais atsitinka taip, kad žmonės kažką padaro, patys nežinodami kodėl. Dažniausiai tai yra komplekso poveikis ir analizės, ypač sapnų, gali padėti susipažinti su savo kompleksais, rasti su jais ryšį ir geriau juos kontroliuoti.

Kolektyvinė pasąmonė, tai ta psichikos dalis, kuri nebepriklauso nuo asmeninio patyrimo. Pagrindiniai struktūriniai elementai yra archetipai, tai tipinės reakcijos tipiškose situacijos. Gimdami mes tarsi atsinešame paveldėtą potencialą dėl kurio žinome, kaip elgtis tam tikrose situacijose, pavyzdžiui, įsimylėjus, kažkam gimus ar mirus. Todėl labai svarbu suprasti archetipinę struktūrą, kad būtų galima veikti savo elgesį, jausmus, reakcijas.

Archetipai sapnuose labai svarbūs
Svarbiausi archetipai: Ego, Persona, Šešėlis, Anima ir Animus, Savastis. Ego, tai pagrindinis struktūrinis sąmoningas elementas. Persona – psichikos dalis, atliekanti tarpininko su išoriniu pasauliu vaidmenį. Visos rolės, kurias atliekame, yra mūsų Persona.

Šešėlis – ta psichikos dalis, kurios Ego nepripažįsta. Tai yra tai, kuo aš nenoriu būti arba kas aš nesu. Šešėlis reiškia, kad psichikoje yra tam tikrų dalių, kurios dėl tam tikrų priežasčių buvo nevystomos ar neišvystytos. Sapnuose labai svarbu pamatyti tuos dalykus, nes tai gali padėti žmogui atsiskleisti, pažadinti tam tikrą savybę ir pan.

Anima ir Animus – vaizdiniai, egzistuojantys vyrų ir moterų psichikoje. Vyrų psichikoje Animus archetipas yra atsakingas už jausmus, fantazijas, vaizdinius. Tie vaizdiniai nulemia vyro santykius su priešinga lytimi, atskleidžia lūkesčius moterų atžvilgiu, žinojimą, kaip moterys turėtų elgtis. Animus archetipas moters psichikoje yra susijęs su žinojimu, ateinančiu iš vidaus, tai moters racionalios mintys, veiklumas, atsakomybė ir ryšys su dvasiniu idėjų pasauliu.
Savasties archetipas organizuoja visą psichikos veiklą ir paprastai yra apibūdinamas, kaip Dievo vaizdinys žmogaus psichikoje, kurį galima pamatyti sapnuose, vizijose ir fantazijose.

Specialistės teigimu sapnai gali padėti pažinti savo kompleksus, užmegzti glaudesnį dialogą tarp sąmonės ir pasąmonės. Užmegzti tą dialogą galima tik per simbolius, todėl sapnų niekada nebus galima interpretuoti tiesiogiai.

„Sapnai yra būdas tyrinėti pasąmonę, kurioje visada sutiksime pažįstamų ir nepažįstamų elementų, sąmoningos ir nesąmoningos medžiagos. Sapnai visada yra objektyvūs ir atspindintys vidinę tikrovę tokią, kokia ji yra, o ne tokia, kokią mes norime matyti“, – akcentavo A. Rybakovienė. Anot jos, sapnuose visada atsispindi sąmoninga pozicija, kompleksai, problemų šaknys, galintys padėti pamatyti kūrybišką sprendimo kelią. Viskas, kas yra žmogaus psichikoje, buvo aprašyta jau prieš šimtus tūkstančių metų. Tie patyrimai yra užfiksuoti mituose, pasakose, religijos šaltiniuose, tereikia atidžiau juos patyrinėti.

Sapnus interpretuoti galima pasitelkiant asociacijas ir amplifikacijas, t. y. ieškant simbolių reikšmių, naudojantis kultūriniais, istoriniais ar religiniais šaltiniais. Išsiaiškinus simbolių reikšmes, galima pamatyti problemų šaknis ir nuspręsti, kaip viską išspręsti.

Sapnai gali būti paprasti, aiškiai suprantami arba itin sudėtingi, po kurių atsibudus, jaučiamasi tarsi atsitiko kažkas negero. Psichosocialinės reabilitacijos skyriaus vedėja sakė, kad atliekant analizę, svarbu atkreipti dėmesį tiek į paprastus, tiek į sudėtingus sapnus. Tiesa, sudėtingi sapnai turi stipresnį energetinį krūvį, dėl kurio žmogus gali prabusti tarsi patyręs nuostabą ar siaubą. Tokiuose sapnuose dažniausiai iškyla keistos, nepažįstamos struktūros ir kuo labiau nepažįstamos, tuo gilesnį pasąmonės lobį atspindinčios.

Analizei reikia skirti pakankamai laiko
Svarbiausi archetipai, atsispindintys sapnuose, yra Šešėlio sapnai. Labai svarbu Šešėlį pažinti ir kiek įmanoma labiau reaguoti į savo psichikos struktūrą. Pažinus Šešėlį, galima praplėsti savo galimybių ribas ir geriau save pažinti, žinoma, tai padaryti ne taip paprasta. Šešėlio branduolyje slypi gynybinis priešo archetipas, o priešo archetipą yra linkstama kreipti į išorę, nes labai sunku atsisukti į save ir pamatyti, kad tas priešas yra viduje.

„Nenusisukite nuo savo vidinių baubų sapnuose, bet pradėkite juos pažinti. Suprantu, kad tai tikra kančia, mes linkę save vertinti geriau ir pozityviau, o kai tu pamatai kažkokius dalykus, pavyzdžiui, iš tavęs kylančią agresiją, aplanko nemalonus jausmas, bet be to, mes negalėsime jaustis esą pilnavertiški“, – patarė A. Rybakovienė.

Kuo labiau bėgama nuo Šešėlio, tuo daugiau energijos skiriama Personos kūrimui. Tuomet investuojama į prestižo kūrimą, karjerą, investuojama į tai, kas aplinkiniams sudarytų patrauklesnį, gražesnį vaizdą. Nors taip elgtis neteisinga, investuojant energiją į Personą, nutolstama nuo savęs.

Kartais sapnuose galima pamatyti tokius personažus kaip dvigubą agentą, dvigubas situacijas, kuriose norima pasislėpti, sapne išgyvenamas tam tikras kaltės jausmas ir baimė būti demaskuotais. Anot specialistės, tokie sapnai, tai tiesioginis ženklas, skatinantis susimąstyti, ar ne per daug energijos investuojama į Personą, ar ne per mažai dėmesio skiriama Šešėlio aspektams.

Sapnuose taip pat galima sutikti priešingos lyties atstovus, tai Anima ir Animus archetipai. Tokie sapnai paprastai išgyvenami kaip turintys emocinę jėgą ir paslaptį. Priešingos figūros sapne yra mažiausiai prieinami psichikos elementai. Jų neįsisąmoninus, santykiai paprastai būna keliantys sunkumus ir problematiški. Juos įsisąmoninus, vyro psichikoje išvystomi intymumo gebėjimai, tampa lengviau išreikšti savo jausmus, išgyventi intymumo akimirkas. Moterys, atpažinusios Anima ir Animus, gali pažadinti savo racionaliąją, intelektualinę pusę.

Savasties archetipas sapnuose pasireiškia standartizuota, formalia išraiška. Sapnuose savasties archetipą atspindi visybiškos figūros: kryžius, kvadratas, neįkainojama brangenybė ir pan. Tokie sapnai paprastai sukelia stiprius išgyvenimus, dėl kurių gali pasirodyti, jog tuoj bus susidurta su kažkuo nauju ir dar nepatirtu.

Apskirtai sapnai dažnai siunčia tam tikrą informaciją, signalą apie tai, kas galėtų privesti prie pokyčių, bet iš tiesų viskas ne taip paprasta. Pasąmonė savyje neturi moralės, laiko, erdvės, labai dažnai gali siųsti vystymosi signalus ir į realų gyvenimą įnešti griūtį. Sapne pamačius galimybę pokyčiui, kai kurie gali pasiduoti kažkokiam impulsui, pavyzdžiui, leistis į meilės nuotykį, palikti šeimą ir t. t., todėl labai svarbu tiesiogiai neinterpretuoti siunčiamų signalų.

„Interpretuodami sapnus, visada pirmiausiai prisiminkite, kad patys esate atsakingi už tai, ką įsileidžiate į savo psichiką. Kažką priimdami, prisiminkite, kad tampate atsakingi už tai“, – reziumavo A. Rybakovienė.

Į viršų