facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

„Neturėjo boba vargo – nusipirko paršelį“, – byloja liaudies išmintis. Šią taisyklę sugalvojo išbandyti Šiaulių miesto savivaldybė. Tik va nusipirkti nespėjo. Ne paršelį, žinoma, o vakuuminį gatvių valymo automobilį. Administracijos direktorius Antanas Bartulis paprašė savo pavaldinių pasiaiškinti, gal šio pirkinio pavyktų išvengti. Pasirodo, nelabai kam tas automobilis ir reikalingas.

Sumanymas – sumažinti mieste dulkių
Šiauliuose kasmet susiduriama su ekologine bėda – prasidėjus šaltajam metų sezonui ore padidėja kietųjų dalelių koncentracija, viršydama leistinas normas ir keldama grėsmę gyventojų sveikatai. Šiaulių miesto savivaldybės administracija nusprendė šią problemą spręsti įgyvendindama Europos Sąjungos finansuojamą aplinkosauginį projektą.

Suplanuota 428 tūkst. Eur (iš kurių – per 60 tūkst. Eur iš miesto biudžeto) vertės projekto metu parengti aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planą, įvykdyti visuomenės informavimo kampaniją apie galimybes kiekvienam asmeniškai prisidėti prie oro taršos aplinkoje sumažinimo ir galimas neatsakingo gyventojų elgesio pasekmes.

Šalia šių „minkštųjų“ veiklų sumanytas ir labai konkretus rezultatas – įsigyti gatvių priežiūros ir valymo automobilį.

Savivaldybės tinklalapyje projekto pristatyme gražiai rašoma: „Projekto veiklomis bus siekiama mažinti oro taršą, pagerinti oro kokybės valdymą, didinti visuomenės sąmoningumą ir švietimą apie oro taršos keliamų grėsmių poveikį aplinkai, žmonių sveikatai ir gyvybei, informuoti apie galimybes patiems gyventojams prisidėti prie taršos mažinimo, paskatinti imtis savarankiškų veiksmų. Taip pat – įgyvendinti oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimo priemones, leisiančias sumažinti aplinkos oro taršą, kylančią dėl tinkamai neišvalytos kelių (gatvių) dangos.“

Vietoje „merso“ – „zaporožietis“
Savivaldybės administracija pagal šį projektą paskelbė konkursą moderniam vakuuminio gatvių valymo automobiliui įsigyti. Administracijos direktorius A. Bartulis informavo, kad potencialūs konkurso dalyviai apskundė sąlygas teismui.

Teismas traktavo, kad konkurso sąlygos pritaikytos konkretaus tipo mašinai, nors vadovas mano, kad vakuuminis valymas – vertybinis pirkinio požymis, tiesiog norint pasiekti projekte keliamus ekologinius reikalavimus gatvės turi būti valomos būtent vakuuminiu būdu – dulkes susiurbiant.

„Teismas pareikalavo ir daugiau vertybinių dalykų išbraukti. Mes teismo sprendimą vykdėme – išbraukėme, išbraukėme, išbraukėme ir mums iš „merso“ pasidarė „zaparožietis“. Taip, mašina – keturi ratai, durys, neliko specifikos. Teismo negalime negerbti. Jis įvertino Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimą dėl draudimo pritaikyti konkurso sąlygas tiksliniam pirkimui, jis įžvelgė tokius požymius. Mums pasakė: nu, nu, nu, negalima“, – komentavo A. Bartulis, atėjęs dirbti į Savivaldybę, kai projektas jau buvo įsibėgėjęs.

Niekam nereikalingas pirkinys
Dar projekto pradžioje nebuvo konkrečių atsakymų į klausimą, kam nupirktas automobilis bus perduotas. Atsirado spėliojančių, gal vasarą žolę pjaunantys Savivaldybės vairuotojai ir gatves valys su naująja mašina. Administracijos direktorius tokius ketinimus paneigė.

„Aš įsigilinau į situaciją. Pamodeliavau, kas po to, kai mašiną nuperkame. Tai nieko nėra po to. Dabar turime konkurso nugalėtoją gatvių valymui vasaros laikotarpiu, jis pats turi dvi tokias vakuumines mašinas, pilna apimtimi atlieka funkcijas, tos mūsų perkamos mašinos jam net nereikia. Tada jam iškiltų eksploatavimo, amortizacijos, įsipareigojimų klausimas. Jei būtų nupirkta gera vakuuminė mašina, gal ir planuotume kažkokį variantą, kur ją panaudoti. Gal „Šiaulių vandenims“ būtume atidavę. Ką ši įmonė su ja būtų dariusi? Būtų reikėję duoti užduotį, būtume ją sukūrę, tačiau to net nebesvarstėme, nes mes tokios mašinos nupirkti nebegalime. Galime įsigyti tik tokią, kokią galime, o su tokia per vieną vietą dulkes siurbsime, per kitą kelsime“, – sakė A. Bartulis.

Administracijos Projektų valdymo skyriaus vedėja Ieva Džiaugienė mums paaiškino, kad apie 250 tūkst. Eur kainuojanti vakuuminė gatvių valdymo mašina su įvairiomis papildomomis funkcijomis galėjo būti panaudota skelbiant konkursą miesto gatvių valymui. Buvo tikėtasi, kad įvertinus, jog Savivaldybė perduos gatvių priežiūros laikotarpiui naudotis modernų automobilį, valymo paslaugos atpigs.

Šią istoriją nori „uždaryti“
Direktorius pirkimo konkursą sustabdė ir pavedė Projektų valdymo skyriaus vedėjai I. Džiaugienei išanalizuoti projekto sąlygas ir išsiaiškinti, ar konkurso visiškas nutraukimas ir šio pirkinio atsisakymas nesukels Savivaldybei finansinės ar kitokios atsakomybės. Vedėja sakė, kad šiandien ši dilema bus sprendžiama Aplinkos ministerijoje, nes įgyvendinant panašius aplinkosauginius projektus klausimų kilo ne vien tik Šiaulių miesto savivaldybei.

Direktorius priminė, kad vakuuminė gatvių valymo mašina buvo perkama tam, jog būtų galima pasiekti konkretų aplinkosauginį rezultatą. Anot vadovo, vienas dalykas – šluoti ir kelti dulkes, kitas dalykas vakuumu jas sutraukti.

„Dabar miesto gatvių valymą vasaros laikotarpiu turime kokybišką su vakuuminėmis mašinomis, vadinasi, tikslą, kad miestas valomas ekologiniu požiūriu kokybiškai, pasiekėme per konkursą“, – reziumavo administracijos direktorius.

Jei paaiškės, kad nutrauktas automobilio gatvėms valyti pirkimas finansinių pasekmių nesukels, direktorius pažadėjo konkursą nutraukti ir „šią istoriją uždaryti“.

2017 11 13 13

Šiaulių savivaldybės administracijos direktorius A. Bartulis komentavo, kad administracija yra priversta vietoje „merso“ pirkti „zaporožietį“, tačiau aiškėja, kad iš esmės nei vienas, nei kitas  nereikalingas.
Artūro STAPONKAUS nuotr.

Į viršų