facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

„Dagilėlio“ dainavimo mokykloje apsilankė į Šiaulius atvykusi Lietuvos Respublikos garbės konsulė Klivlande Ingrida Gertrūda Bublys. Garbinga viešnia padėkojo Šiaulių berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ vadovui Remigijui Adomaičiui už įsimintinus koncertus JAV.

Lietuvos Respublikos garbės konsulė Klivlande I. G. Bublys vadinama Šiaulių žmogumi, nes ji padeda ne tik verslininkams įsilieti į Amerikos rinką, bet ir menininkams. Taip pat ji yra Šiaulių universiteto garbės daktarė, padėjusi į tarptautinius vandenis išeiti universiteto kolektyvui „Saulė“.

Koncertai nepaliko abejingų
I. G. Bublys žurnalistams perdavė JAV lietuvių laikraščio numerio „Dirva“ kopiją. Joje – straipsnis apie mūsiškius – berniukų ir jaunuolių chorą „Dagilėlis“, kuriam vadovauja R. Adomaitis. Koncertinis nuostabiai dainuojančių „dagilėlių“ turas vyko kovą.

Straipsnio, tiksliau – koncerto recenzijos, autorius Vytautas Matulionis detaliai aptaręs pasirodymo programą reziumuoja.

„Neabejotina, kad „Dagilėlis“ yra drausmingas, profesionalaus lygio muzikinis vienetas, kurio turtingą įgimtą muzikinį talentą uoliai ir kruopščiai puoselėja jo dirigentas ir meno vadovas R. Adomaitis. Dainininkų dėmesys ir nedvejojantis paklusnumas net ir jautriausiems dirigento mostams yra didelė jos sėkmės dalis. Dainų žodžių įsisavinimas ir juose glūdinčių prasmių atskleidimas gražiu ir atitinkamu garsu yra pavyzdinis“, – rašo V. Matulionis.

Gražiausiais žodžiais „Dagilėlį“ apibūdina ir į Šiaulius atvykusi Lietuvos Respublikos garbės konsulė Klivlande I. G. Bublys. Ji norėtų, kad choras žengtų į platesnis JAV muzikos vandenis.

Paaiškėja, kad šiauliečių pasirodymai JAV išties nepaliko abejingų.

Antai Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje neliko laisvų vietų – klausytojai atvyko į šventinį koncertą išgirsti „Dagilėlio“ atliekamų kūrinių. Įvairi programa, spindinčios vaikų akys užbūrė klausytojus, kurie kartais net sulaikydami kvapą klausėsi berniukų dainavimo ir liko sujaudinti angeliškų balsų. Choristai sužavėjo ir Čikagos lietuvius.

Konsulė: „Amerika turi pamatyti, koks gražus mūsų jaunimas“
Apie koncertą, organizuotą Klivlande kartu su šio miesto universitetu, choru „Exuliate“ ir Lietuvos konsulatu, I. G. Bublys kalbėjo detaliau.

„Renginį reklamavome per radiją ir kitas žiniasklaidos priemones. Labai gaila – sutapo, jog per berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ koncertą buvo šventojo Patriko diena, žmonės turėjo kitų įsipareigojimų. Bet salė vis tiek buvo pilna. Eilės žmonių vis tiek po koncerto manęs teiravosi, kaip praėjo koncertas. Aš esu dėkinga, kad Šiauliuose yra toks gabus meno vadovas. Jaunimas jūsų yra ne iš šio pasaulio vaikai – tokie tvarkingi, mandagūs, jie tiek daug žino... Pagrindinė mano padėka – miesto merui ir Savivaldybei, kad jūs tokį vienetą remiate. Jūs neįsivaizduojate, kokią misiją jie atlieka“, – susitikime sakė I. G. Bublys.

Pasak jos, į sceną išeinantis Lietuvos švarus, gražus talentingas jaunimas, priverčia nušvisti visų veidus. Kita vertus, šiauliečiai vykdo didelę reklamą Lietuvai, mano garbės konsulė. „Dažnai būnu Lietuvoje – pastebiu, jog visi bėga iš Lietuvos. Toks vienetas į Šiaulius jums atves investicijų, išleiskite jį į pasaulį, palaikykite jį, skirkite, kiek galite šitam vienetui. Jis pripildys visą miestą gausių investicijų, žmonės žinos, kad tokie Šiauliai yra, kad tokia Lietuva yra. Mes esame mažas kraštas, bet turtingas ir labai gabus, turintis ką parodyti pasauliui“, – valdžios atstovams sakė I. G. Bublys.

Pasak viešnios, dabar pasaulyje viskas labai brangiai kainuoja. Reikia koncertuojantiems vaikams sudaryti sąlygas ką nors pamatyti.

„Klivlande yra vienintelis pasaulyje roko muziejus, kurio bilietas kainuoja 25 dolerius, palaikau ryšius, tad vaikai galėjo apsilankyti nemokamai. Tai buvo didelė dovana. Kas liečia finansines išlaidas, net nenoriu minėti, kiek viskas kainavo. Bet gavome iš fondų paramos. Parėmė atskiri žmonės. Išsitekome ant ribos, bet galėjome padovanoti „Dagilėliui“ tam tikrą honorarą. Po įspūdingo koncerto panorome „Dagilėlį“ išvesti į didelę plačiąją sceną, į Amerikos visuomenę, kad žmonės pamatytų, kokį turtą turi Lietuva ir koks gražus mūsų jaunimas. Tie vaikai tiesiog kaip stebuklas ant žemės. Stebimasi, kad jie – ne iš Kauno, ne iš Vilniaus, o iš Šiaulių“, – šypsosi I. G. Bublys.

2017 04 03 16

I. G. Bublys: „Lietuva ateinančiais metais švęs šimtmetį, tad miesto Savivaldybė turi dėti visas pastangas, kad ta proga chorą nusiųstų į koncertą Amerikoje. Mes rasime vietą. Gal ir šiek tiek vėlu, metai lipa ant kojų, bet tai būtų pati didžiausia dovana, kokią Lietuva galėtų skirti šimtmečiui, nes, kiek suprantu, nieko pernelyg daug nėra daroma.“
Artūro STAPONKAUS nuotr.

2017 04 03 17

R. Adomaitis: „Be finansinės paramos dainuok kaip nori – būsi niekas, nes pajudėti negali. Vaikams reikia sudaryti sąlygas skleisti savo gabumus kuo plačiau ir kuo dažniau. Jie ypač gabūs.“
Artūro STAPONKAUS nuotr.

Į viršų