facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Vis daugiau žmonių domisi sveika gyvensena, tačiau sergamumų skaičiai rodo, jog nepakankamai ir didžioji dalis savo sveikata susirūpina tik tada, kai tenka rimtai suremti pečius su liga. Šiaulių miesto savivaldybės Sveikatos skyriaus vedėja Viktorija Palčiauskienė sako, jog šiuo metu visuomenės specialistų Šiaulių mieste labai trūksta ir didžioji dalis dirbančiųjų yra kvalifikaciją keitę bendruomenės sveikatos slaugytojai. Problema ta, kad po studijų visuomenės sveikatos specialistai iš kitų miestų dirbti į Šiaulius neatvyksta.

Visuomenės sveikatos specialistų trūksta
Pasak V. Palčiauskienės, klausimą dėl visuomenės sveikatos specialistų trūkumo ne kartą kėlė Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono valdžios atstovai. Šiandien tokių specialistų Šiauliuose niekas neruošia, todėl, anot V. Palčiauskienės, labai sunku juos prisivilioti iš kitų miestų. Visuomenės sveikatos specialistai dirba darželiuose, mokyklose, todėl ši specialybė paklausi. Situacija Šiaulių ugdymo įstaigose šiandien nedžiugina, nes, kaip aiškina V. Palčiauskienė, didžioji dalis ugdymo įstaigose dirbančiųjų visuomenės sveikatos specialistų yra keitę kvalifikaciją bendruomenės sveikatos slaugytojai.

„Kadangi pagal sveikatos apsaugos ministro įsakymą bendruomenės sveikatos specialistai, išklausę papildomą kursą, gali dirbti ugdymo įstaigose, tai jie ir dirba mokyklose. Dažniau su visuomenės sveikatos specialistų trūkumu susiduria visuomenės sveikatos biurai. Stebimas visuomenės sveikatos specialistų trūkumas ir rajonuose, kur tokie specialistai net ir nenori eiti dirbti, nes žino, jog ten veikia mažos ugdymo įstaigos ir jiems teks važinėti per kelias darbo vietas, nes vienas etatas skiriamas atsižvelgiant į vaikų skaičių. Turime daug ir vyresnių visuomenės sveikatos specialistų, kurių, nusprendus išeiti į pensiją, nebūtų kam pakeisti“, – sako V.  Palčiauskienė.

Svarstoma dėl privalomo sveikatos ugdymo
Per pastaruosius metus Lietuvoje išsiplėtė ir visuomenės sveikatos biurų (VSB) tinklas, o sulig juo – ir atliekamų funkcijų laukas, todėl visuomenės sveikatos specialistų poreikis šiandien yra išaugęs. Informaciją dėl nepakankamo visuomenės sveikatos specialistų skaičiaus patvirtina ir Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos atlikta apklausa. Numatoma, kad visuomenės sveikatos specialistų poreikis ateityje didės tiek Šiaurės Lietuvos regione, tiek ir visoje šalyje, kadangi 2016–2023 m. įgyvendinama visuomenės sveikatos plėtros programa.

Studijų kokybės vertinimo centro patvirtintos studijų programos komiteto pirmininkas, Šiaulių universiteto docentas dr. Jūra Vladas Vaitkevičius sako, jog Šiaulių universiteto siekis praplėsti sveikatos mokslų spektrą nauja studijų programa – tai kryptingai planuota reakcija į susidariusią padėtį.

„Visuomenės sveikatos specialistų labai trūksta. Tačiau labiausiai trūksta pedagogų mokyklose, kurie galėtų vaikams kalbėti apie sveikatą. Dar nėra ruošiami visuomenės sveikatos specialistai pedagoginiam darbui mokykloje. Šiuo metu šalyje ruošiamasi pailginti mokslo metus, todėl manau, jog tuo pačiu reikėtų atkreipti dėmesį į vaikų sveikatą, suaktyvinant Švietimo ir mokslo ministeriją, bendruomenes, savivaldybes ir bendru nutarimu mokyklose įvesti formalų (privalomą) sveikatos ugdymą bent nuo pirmos iki dešimtos klasės. Specialistai galėtų dirbti mokyklose ir privalomai mokyti vaikus visuomenės sveikatos. Iki šiol mokyklose visuomenės sveikatos ugdymas teikiamas atsitiktinai, rengiant renginius, dalyvaujant kitose popamokinėse veiklose“, – pastebėjimus išsakė J. V. Vaitkevičius.

Jau daug metų mokyklose nėra formalaus sveikatos ugdymo pamokų ir dėl to, kaip teigia J. V. Vaitkevičius, jaučiamos pasekmės: vaikai kenčia nuo fizinių, psichologinių, socialinių problemų. Norint užauginti žmogų, kuris susivoktų fizinės, psichinės ir socialinės sveikatos srityje, pasak J. V. Vaitkevičiaus, reikės dar ne vieną kartą užauginti, keičiant jų požiūrį į sveikatą.

„Todėl ir nusprendėme pradėti ruošti jaunus sveikatos specialistus, kurie galėtų dirbti ugdymo įstaigose, sveikatos biuruose. Labai svarbu, kad visuomenės sveikatos specialistai būtų tinkamai paruošti dirbti. Tačiau šiuo metu nėra garantijos, kad baigę studijas visuomenės sveikatos specialistai gaus darbą. Vienintelis trūkumas – mokyklų programose turi atsirasti visuomenės sveikatos ugdymo dalykas, kuriam būtų reikalingi tokie mokytojai. Šiuo metu Šiaulių miesto bendruomenės centre dirbantys visuomenės specialistai apie sveikatą gali kalbėti tik per renginius, tačiau tai neprilygsta sisteminiam ugdymui. Švietimo ministerija turėtų atsibusti ir pamatyti, kad ugdymo įstaigoms reikalingas atskiras sveikatos dalykas. Nieko naujo neišradinėjame, nes užsienyje tokie specialistai dirba mokyklose. Atėjo laikas ir mums susirūpinti visų sveikata“, – teigia J. V. Vaitkevičius.

Pamokos apie sveikatą – nepamaišytų
Išgirdusi J. V. Vaitkevičiaus siūlymą ugdymo įstaigose vesti privalomas pamokas apie sveikatą  Gegužių progimnazijos direktorė Silvija Baranauskienė sakė, jog tokie mokymai nepamaišytų ir jų ugdymo įstaigai.

„Pertekliaus kalbant apie sveikatą niekada nebus, bet ir šiuo metu mūsų mokymo įstaigoje dirba visuomenės sveikatos biuro specialistas, kuris ne tik padeda vaikams spręsti sveikatos klausimus, bet ir savarankiškai organizuoja įvairius mokymus, paskaitas apie sveikatos ugdymą. Kitaip tariant, mūsų ugdymo įstaigoje ir taip yra vykdoma šviečiamoji veikla, kuri skatina sveiką gyvenseną, nors tokia veikla vykdoma po pamokų.

Manyčiau, kad mokykloje reikėtų sveikatingumą žadinti ir ugdyti per kitas vykdomas veiklas, o ne tik skaitant specifines paskaitas. Geriau būtų, jei atsirastų papildoma valanda vaikui judėti, mokytis sveikai gaminti maistą. Vaikams reikia daugiau praktinių dalykų, nes teorijos apie sveikatą ir taip jie pakankamai gauna, o vyresni, jei yra poreikis, patys susiranda.

Jei pradės rengti visuomenės sveikatos specialistus, kurie ateis dirbti į ugdymo įstaigas ir ten mokys ne tik teorijos, bet ir praktikos, tada tokią idėją labai palaikau. Matome daug problemų Lietuvoje, todėl manau, jog ankstyvas sveikatos ugdymas mokymo įstaigose būtų naudingas ir prasmingas. Mūsų mokykla nėra izoliuota nuo visuomenės, todėl susiduriame su įvairiausiomis problemomis. Tačiau viena aišku, kad sausa moralizuojanti teorija turi būti dėstoma ne šių dienų vaikams“, – sako S. Baranauskienė.

Į viršų