facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Ar "Polifonijos" vadovas paklus choristų reikalavimams ir atleis iš darbo savo bičiulį?
Vadimo SIMUTKINO nuotr.
Dina LIEPĖ
Profesionalųjį scenos meną kuriantį Šiaulių valstybinį kamerinį chorą „Polifonija” ir vėl drasko nesutarimai su valdžia. Choristai piktinasi vokalo repetitoriaus Vaidoto Juozo Lyguto neprofesionalumu ir pastebi, jog smunka „Polifonijos” lygis. Choristai reikalauja, kad „Polifonijos” vadovas atleistų V. J. Lygutą ir pasamdytų aukšto lygio ir reikiamos kvalifikacijos vokalo repetitorių. Aukštą choro lygį norintys išsaugoti choristai esą nusiteikę kovingai ir sako, kad jei V. J. Lygutas nebus atleistas iš pareigų, jie sieksią pakeisti ir patį „Polifonijos” vadovą Gediminą Ramanauską. Pakeisti „Polifonijos” vadovą choristams vieną kartą jau pavyko – prieš kelerius metus „Polifonijos” vadovo posto neteko choro įkūrėjas Sigitas Vaičiulionis. Ar skris dar vieno vadovo galva?
 
„Polifonijos” lygį smukdo neprofesionalai 
 
Internetiniame Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija” puslapyje skelbiama, kad šio choro pagrindinė veikla yra kurti profesionalųjį scenos meną, puoselėti, kurti ir plėtoti profesionaliosios chorinės muzikos meno kultūrą ir tradicijas, atlikti klasikinius ir šiuolaikinius muzikos kūrinius, kūrybiškai perteikti pasaulio muzikinės kultūros vertybes.
Ir tikrai ilgus metus šiauliečių „polifonistų” profesionalumas buvo vertinamas aukščiausiais balais. Chorą, be jokios abejonės, buvo ir vis dar galima vadinti profesionaliu. Tačiau šaltiniai teigia, kad chorą drasko vidiniai nesutarimai. Esą „Polifonija” praranda savo aukštas pozicijas, nes ne visi specialistai turi reikiamą kvalifikaciją. 
 
Choristai jau parašė raštą „Polifonijos” vadovui Gediminui Ramanauskui, kuriame piktinasi vokalo repetitoriumi Vaidotu Juozu Lygutu ir prašo jį atleisti iš darbo. 
 
„Polifonijos” choristai patenkinti choro vadovu Gediminu Ramanausku (jo vadovavimo laikotarpiu susitvarkė finansiniai reikalai), tačiau meninis lygis choristų netenkina. Ir esą dėl to kaltas tinkamos kvalifikacijos neturintis V. J. Lygutas – G. Ramanausko bičiulis. Žinodami, kad V. J. Lygutas yra geras G. Ramanausko draugas ir kolega, choristai baiminasi, kad dėl asmeninių priežasčių vokalo repetitorius nebus pakeistas. 
 
„Manau, kad choro vadovas turėtų daugiau dėmesio skirti profesiniams, o ne asmeniniams santykiams su ponu Lygutu. „Polifonijos” profesionalumas tiek mums - choristams, tiek vadovui turėtų būti pirmojoje vietoje. Todėl tikimės, kad vadovas įvertins mūsų pastabas ir pakeis vokalo repetitorių profesionaliu šios srities specialistu. Jeigu mūsų prašymas nebus patenkintas, reikalausime pakeisti ir patį vadovą”, - sakė šaltinis, dėl suprantamų priežasčių nenorėjęs, kad būtų viešinami jo vardas ir pavardė. 
 
Vadovas pripažįsta padaręs klaidų
 
„Šiaulių naujienos” susisiekė su „Polifonijos” vadovu Gediminu Ramanausku. Vadovas patvirtino, jog turi raštą, kuriame išdėstytos mintys apie vokalo repetitorių V. J. Lygutą. Tačiau klausiamas apie priekaištus, G. Ramanauskas išsisukinėjo užkalbėdamas dantį. 
 
„Į pateiktą raštą sureagavau normaliai. Kaip ir kiekvienoje šeimoje, tai ir pas mus – visko būna. Galbūt tai ir mano darbo trūkumas, turėjau problemas pastebėti anksčiau. Nepastebėjau, tačiau dar nevėlu viską išspręsti. Mūsų darbas – komandinis, todėl ir dirbti turime komandoje. Susėsime prie bendro stalo ir spręsime. Mano nuomone, viską reikia spręsti pagarbos ir meilės principu. Tikiu, kad išsispręs”, - sakė G. Ramanauskas. 
 
- Ar bus iš darbo atleistas V. J. Lygutas? - tiesiai šviesiai paklausėme G. Ramanausko.
 
- Ne, ne, ne, nieko neatleisime. Nesiskirsime, – atsakė „Polifonijos” vadovas. 
 
Nors „Polifonija” - vieša organizacija ir dokumentai jos – vieši, tačiau G. Ramanauskas nesutiko „Šiaulių naujienoms” parodyti choristų parašytą raštą, kuriame išdėstyti nepasitenkinimai. „Baikit, čia mūsų vidaus reikalai. Visur yra tų skundų, nereikia taip daryti”, - mandagiai, bet griežtai atsakė „Polifonijos” vadovas. 
 
Profesionalus choras turi turėti meno vadovą
 
Priminsime, kad „Polifonijos” choristams kartą jau pavyko pakeisti vadovą. Prieš kelerius metus  choristai pasiekė, kad vadovo kėdės netektų choro įkūrėjas Sigitas Vaičiulionis. 
„Šiaulių naujienos” paprašė S. Vaičiulionio išsakyti savo nuomonę apie dabartinius „Polifonijos” pasirodymus. 
 
„Jei pasakyčiau, ką iš tiesų galvoju, žmonės pamanytų, kad taip sakau keršydamas ar kitokių negerų paskatų vedamas, todėl pasakysiu tik kai kuriuos faktus. Pirmiausia, „Polifonija” - vienintelis visoje Europoje profesionalus choras, kuris neturi meno vadovo. Tai yra, vyriausiojo dirigento, tačiau turi net tris vadybininkus (įstaigos vadovą, jo pavaduotoją ir vadybininką). Negaliu nutylėti dar ir to, kad mojuoti gali kiekvienas, o tam, kad galėtum profesionaliai diriguoti reikia baigti rimtus mokslus. Paprasti žmonės to gal ir nesupranta, tačiau specialistai viską mato”, - pažymėjo S. Vaičiulionis. 
 
Buvęs „Polifonijos” vadovas pažymėjo, kad savo nuomonę apie dabartinį „Polifonijos” lygį išreiškė po Tytuvėnuose vykusio tarptautinio vasaros festivalio. Esą jo nuomonė nepasikeitusi ir daugiau jis neturįs ko pridurti. 
 
„...Nepaisant to, kad orkestras meistriškai ir tiksliai akompanavo chorui, „Polifonija“ atrodė lyg vaikas, įlipęs į tėvo kelnes. Tokio prasto meninio amatininkiškumo jau seniai neteko girdėti. Šlubavo ansambliškumas, atliekant kai kurias partijas ryškiai girdėjosi atskiri balsai, atliekant a cappella girdėjosi intonacinių netikslumų. 
 
Vokalas skambėjo prastai: siauri, aukštame registre užspausti balsai, vokalo tembras „nuplikytas“ – nėra ryškios atskirų partijų tembrinės spalvos. Suprantama, kad šis kolektyvas niekada nesutelks tokių profesinio ir meninio lygio vokalistų, kokių turi chorai „Jauna muzika“ ir „Brevis“. Prastą meninį lygį sąlygoja ir tai, kad su choru nuolat dirba jame dainuojantys chormeisteriai ir kviestiniai dirigentai. Na, o repertuarą kiekvienas kolektyvas visada renkasi pagal savo išgales, norėdamas kuo geriau pasirodyti klausytojams. Šiuo konkrečiu atveju atsainus požiūris į dalyvavimą festivalyje parodė kolektyvo nepagarbą ir festivalio rengėjams, ir klausytojams...” - savo nuomonę po Tytuvėnuose vykusio festivalio aiškiai išdėstė S. Vaičiulionis. 
Į viršų