Okupacinę rusų valdžią gynęs Anatolij Mirnyj šiandien vadovauja Šiaulių apygardos prokuratūrai ir siejamas su galimai neteisėtu žurnalistų sekimu. Nuotraukoje – duoda interviu rusiškam pirmajam Baltijos kanalui.

 


Benas RUDYS
Šiaulių apygardos vyriausiasis prokuroras Anatolij Mirnyj vyko į Seimą aiškintis, kas ir kodėl davė sankcijas sekti žurnalistus – slapčia klausytis ir įrašinėti jų pokalbių.

Kokia antivalstybine veikla užsiiminėjo sekami žurnalistai, tarp kurių – ir „Šiaulių naujienų“ redakcijos vadovai – neatskleidžiama. Tas, kas suabejotų A. Mirnyj ištikimybe nepriklausomai Lietuvos valstybei, ko gero, būtų ne tik nuklausytas, bet ir po teismus užtąsytas. Tačiau į rankas pakliuvo „Sąjūdžio metraštis“, kuris atskleidžia, kaip tuomet patriotiškai buvo nusiteikęs dabartinis Šiaulių apygardos vyriausiasis prokuroras, kaip gynė rusų gaudomus jaunuolius ir kovojo už Lietuvos nepriklausomybę.

Slapta įrašė posėdį

„Sąjūdžio metraštyje“ perspausdinamas tekstas iš sąjūdininkų 1989 metais leisto ir visoje Lietuvoje platinto savaitraščio „Savaitės krivūlė“, kurį redagavo Irena Vasinauskaitė. Tuo metu Sąjūdis aktyviai veikė visoje Lietuvoje, tauta gyveno nepriklausomybės nuotaikomis, jaunuoliai masiškai grąžino komjaunimo, karinius bilietus, atsisakinėjo tarnauti okupacinėje rusų kariuomenėje.

Sąjūdžio laikraštyje buvo išspausdinta liaudies deputatų tarybos posėdžio stenograma. Dabar Vilniuje gyvenantis buvęs vienas iš sąjūdžio lyderių Virgilijus Kačinskas į posėdį slapta įsinešė tuo metu didžiulę retenybę – diktofoną, parsigabentą Iš JAV. Įrašė posėdį, o po to padarė stenogramą.

Posėdyje buvo svarstoma, ką daryti su tokiais „antisovietiniais elementais“, kaip Sąjūdžio įkvėptais jaunuoliais, kurie atsisako karinių tarybinės armijos bilietų ir slapstosi. Už Lietuvos nepriklausomybę pasisakę sąjūdiečiai atvirai vadinti parazitais.

Prokuroro kalba

Prisimindami sausio 13-osios įvykius prisiminkime, ką likus metams iki Nepriklausomybės atkūrimo veikė dabartinis Šiaulių apygardos vyriausiasis prokuroras Anatolij Mirnyj.

Tuometinis Šiaulių prokuroras Anatolij Mirnyj, 1989-ieji, liaudies deputatų tarybos posėdis, kalba netaisyklinga, su ryškiu rusišku akcentu:

- Aš pirmiausiai, galbūt, savo nuomonę, kaip prokuroro, kaip piliečio pareikšiu, kad esu prieš tą kampaniją (atsisakymą karinių bilietų ir vengimą tarnauti sovietinėje kariuomenėje, - red. past.), kuri pas mus mieste dėl kai kurių organizatorių vykdoma. Komisaras (tuometinis Šiaulių miesto karinis komisaras, - red. past.) nepaminėjo pagrindinio įstatymo, kuriuo reguliuoja, kad čia yra šventa pareiga atlikti savo, kaip sakant vot, vyriška pareiga, tai yra konstitucijos. Visi kiti normatyviniai aktai išplaukia, kaip sakant vot, iš konstitucijos straipsnio, kad karinė tarnyba, kaip sakant vot, ne atleista pas mus vot, o turi būti kaip sakant vot vykdoma.

Aš taip pat žinau, taip sakant vot, klausimas aukščiausiuose ešelonuose sprendžiamas, kaip sakant, vot, sprendžiamas vot, ir man atrodo, kaip sakant vot, kad jis beveik išspręstas tas yra klausimas vot kas liečia pabaltijo, Baltarusijos arba apskritai Europos kaip sakant vot dalyje tarnaus, kaip sakant vot, mūsų vyrai vot. Ir noriu kaip sakant vot, neaštrint tos padėties, padėties, kad ir padėtų mums vot, ir Sąjūdžio žmonės padėtų,  atitraukti žmones, kaip sakant vot, nuo baudžiamosios atsakomybės, nes tokie tokie dalykai, kurie, kaip sakant vot, darosi mieste, vot... Nepritariu turbūt ne tik aš vienas vot tokiems dalykams, vot, netarnauti, kaip sakant vot.

Iš salės (vienas iš Šiaulių vykdomojo komiteto viršininkų, dabartinis ekskomisaras):
- Reikia patraukti tokius, kaip Ž. Razminas baudžiamojon atsakomybėn, kurie agituoja netarnauti.

Anatolij Mirnyj:

- Ir aplamai aš skaitau, pritariu viršininkui ir skaitau, kad toks kaip Razminas negali būti pavyzdžiu mūsų miesto jaunimui. Niekur nedirbantis asmuo vot pats kaip sakant vot tos košės, kaip sakant vot, neragavęs, armijoje netarnavęs dvi mašinas turi, kaip sakant vot, jis paprastas parazitinis kaip sakant elementas mūsų miesto kaip sakant vot.

(Kai okupantų tankai sausio 13-ąją traiškė žmones, „parazitinis elementas“ Žilvinas Razminas buvo tarp Parlamento gynėjų, - red. past.).

Redakcijos archyvo nuotr.

 

Į viršų