Šiaulių savivaldybės administracijos direktorius Vladas Damulevičius teigia, kad atgaline data sumažinti atlyginimai turės būti kompensuojami, tačiau ant stabdžių mina klerkai.

 

 

Mykolas DEIKUS

Už rugsėjo mėnesį nuskaičiuotus atlyginimus biudžetininkams jau pradėjo grąžinti Šiaulių apskrities viršininko administracijai pavaldžios įstaigos. Šiaulių savivaldybės administracijos direktorius Vladas Damulevičius irgi nusiteikęs grąžinti pinigus, tačiau ant stabdžių mina valdininkai.

Šiaulių savivaldybė buvo viena iš nedaugelio šalyje, kuri pedagogams algas sumažino atgaline data.

Apskrities įstaigos sumokėjo ir delspinigius

Šiaulių apskrities vaikų globos namų direktorius Rimantas Žąsinas sulaukė Valstybinės darbo inspekcijos įspėjimo už tai, kad įstaigos darbuotojams atlyginimus sumažino ne nuo spalio mėnesio, o nuo rugsėjo pirmosios.

R. Žąsinas buvo įspėtas geranoriškai sumokėti pinigus, nes priešingu atveju būsiąs baudžiamas.

„Šiaulių naujienų“ duomenimis, daugelis įstaigų neišmokėtus pinigus darbuotojams sumokėjo dar praėjusių metų pabaigoje. Darbuotojams sumokėti ir delspinigiai už pradelstus atlyginimus.

Mažino atgaline data

Vyriausybė  bazinę mėnesinę alga nuo 128 iki 122 litų sumažino praėjusių metų rugpjūtį. Tąkart sumažintas ir bazinis vidutinis atlygis – iki 0,73 lito.

Remiantis Darbo kodeksu, sumažinti algą galima tik įspėjus darbuotoją  prieš mėnesį. Kai kurios savivaldybės, tarp jų ir Šiaulių miesto, buvo linkusios įstatymus aiškinti savaip. Todėl įstaigų vadovams paskubomis buvo išsiuntinėti nurodymai darbuotojų algas mažinti jau nuo rugsėjo pirmosios – atgaline data. Pačių įstaigų vadovams atlyginimus leista mažinti visu mėnesiu vėliau.

Komentuodami savivaldybės elgesį švietimo darbuotojai svarstė, jog tokiu būdu savivaldybės tarnautojai pamėgino švietimo įstaigų vadovus sukiršinti su darbuotojais.

Atlyginimus švietimo darbuotojams nuo rugsėjo pirmosios mažino tik trečdalis visos šalies savivaldybių, nors buvo išsiuntinėtas švietimo ministro raginimas neskriausti darbuotojų.

Pagret Socialinės apsaugos ir darbo ministerija visoms savivaldybėms ir apskričių  administracijoms išsiuntinėjo paaiškinimus, kad privalu vadovautis Darbo kodeksu ir atlyginimus mažinti įspėjus prieš mėnesį.

Darbo inspekcija „nusiplovė“

Savivaldybes kontroliuoja Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnyba, vadovaujama Vaclovo Volkovo, o darbo santykių pažeidimus kontroliuoja Valstybinė darbo inspekcija. Nors apie galimus pažeidimus buvo viešai skelbiama spaudoje, nė viena iš šių dviejų kontroliuojančių tarnybų nesureagavo.

Valstybinės darbo inspekcijos Šiaulių skyriaus inspektoriai problemą  paraginusiam spręsti Seimo nariui Edvardui Žakariui atsiuntė  formalų raštą, kuriame pacitavo Darbo kodekso kodekso straipsnius, kuriuos ir taip daugelis žino. Į klausimą, ar panašiai atlyginimai nebuvo mažinami kitose apskrities savivaldybėse, iš viso neatsakė (gal dėl to, kad netikrino?). „Atkreipiame jūsų dėmesį, jog VDI pareigūnų nuomonė teismams nėra privaloma“, - atsakyme Valstybinės darbo inspekcijos Šiaulių skyriaus vedėjas Zenonas Griguola.

Suprask, jeigu kas nors nepatenkintas neteisėtai sumažintu atlyginimu – tegul kreipiasi į teismą, o Darbo inspekcija „nusiplauna“.

Raštu – prieš mėnesį

Panašu, kad Darbo inspekcijos Šiaulių skyrius sukruto po to, kai kreipimasis buvo pakartotas valdžiai iš Valstybinės darbo inspekcijos. Netruko surasti ir Darbo kodeksų pažeidimų, ir nurodyti juos pašalinti.

Valstybinės darbo inspekcijos vyriausiojo darbo inspektoriaus Rimanto Kerulio teigimu, biudžetinių įstaigų vadovai, keičiant darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygas, privalo vadovautis Darbo kodekso nuostatomis. „Jomis būtina vadovautis net ir tuo atveju, kai tam tikros ūkio šakos, įmonės ar darbuotojų kategorijos darbo apmokėjimas keičiamas įstatymais, Vyriausybės nutarimais ar pagal kolektyvinę sutartį – sumažinti darbo užmokestį be darbuotojo sutikimo negalima, o apie naujų darbo apmokėjimo sąlygų nustatymą darbdavys turi raštu pranešti darbuotojams ne vėliau kaip prieš mėnesį iki jų įsigaliojimo“, - teigia R. Kerulis.

Direktorius pažadėjo

Nors apskrities valdžia suskubo grąžinti pinigus, Šiaulių savivaldybėje kol kas – štilis. Šiaulių savivaldybės administracijos direktorius Vladas Damulevičius sako, jog pinigai neišmokėtiems atlyginimams gauti, todėl turės būti sumokėti.

Pokalbio metu administracijos direktorius paskambino į Savivaldybės Finansų  skyrių. Atsiliepusi darbuotoja stojosi piestu – pinigų  negalima mokėti, ir viskas.

„Pinigai turės būti išmokėti, o techninius dalykus mes išsiaiškinsime“, - pažadėjo savivaldybės administracijos direktorius V. Damulevičius. 

Į viršų