facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Susidaro nuomonė, kad Vyriausybės atstovas Vaclovas Volkovas jau nebesusigaudo, kas Lietuvoje leidžia įstatymus, o kas juos vykdo.

Vadimo SIMUTKINO nuotr.


 

 

Mykolas DEIKUS

Balsų dauguma Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro direktoriumi patvirtintas buvęs Šiaulių rajono meras Raimundas Jakutis. Jį palaikė visų Šiaulių apskrities rajonų savivaldybės, išskyrus Šiaulių miesto atstovą – merą Genadijų Mikšį.

Nors abejojama, ar G. Mikšys apskritai turėjo teisę balsuoti, nežinia ko delsė ir tebedelsia Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnyba, dėl kurios vadovo reputacijos ir kompetencijos jau senokai kyla abejonių. 

Palaikė „mažiukai“

R. Jakutis direktoriumi paskirtas „mažiukų“ balais – Šiaulių apskrities savivaldybių atstovų. Rajonų savivaldybės skyrė 63 balsus, 27 balsus valdantis Šiaulių meras G. Mikšys susilaikė. Neoficialiais duomenimis, rajonų savivaldybės baiminosi, kad nebūtų sugrąžintas buvęs įstaigos direktorius Regimantas Vėgelė ir nesuvešėtų atliekas vežančių įmonių įtaka. Vieša paslaptis, kad G. Mikšio atstovaujama Šiaulių savivaldybė atliekų vežėjams itin geranoriška.

Direktoriumi patvirtintas R. Jakutis „Šiaulių naujienoms“ trečiadienį sakė, jog permainas ŠRATC pradėjo dar būdamas laikinuoju įstaigos vadovu – darbuotojams sumažinti atlyginimai. Pagrindine užduotimi, R. Jakučio žodžiais, dabar tampa taupymas.

Dėl išlaidavimo ir išpūstų atlyginimų auditoriai priekaištavo buvusiai įstaigos vadovybei.

Kova dėl įtakos

Visos turtinės ir neturtinės savivaldybės teisės šiuo metu yra perduotos savivaldybių administracijų direktoriams. Jau senokai ir Šiaulių miesto Savivaldybės administracijos direktorius Vladas Damulevičius savo įsakymais tvarkė savivaldybės įmonių ir įstaigų reikalus. Tačiau po to, kai konkurso dokumentus įvertinusi ŠRATC valdyba direktoriumi išrinko R. Jakutį, Šiaulių meras G. Mikšys ūmai užsigeidė tapti šios dalininkų tarybos nariu. Prieš dalininkų susirinkimą skubiai parengtas Miesto tarybos sprendimo projektas, kuriame Savivaldybės atstovu įvardytas meras G. Mikšys. Nors jau tada kilo abejonių, ar Tarybos sprendimas pagrįstas, į įstatymus nesigilinusi valdančioji dauguma merą patvirtino atstovauti Savivaldybei ŠRATC dalininkų susirinkime.

Vyriausybės atstovas nusišneka?

Vyriausybės atstovo pareiga ne tik stabdyti teisės aktams prieštaraujančius savivaldybių sprendimus, bet ir užbėgant už akių įspėti – kad neprasilenktų su įstatymais.

Vyriausybės atstovas Šiaulių apskrityje Vaclovas Volkovas ramiai „prakiurksojo“ ir tik po posėdžio žurnalistų paklaustas patvirtino, jog žino problemą ir ja domėsis.

„Esame užklausę Ūkio ministerijos ir laukiame atsakymo. Vienuose galima... ten teisės aktuose, kituose negalima toks... Nu, norim... paprastai įstatymo leidėjas pareiškia savo nuomonę,“ - kalbėjo Vyriausybės atstovas Šiaulių apskrityje Vaclovas Volkovas.

Beje, Įstatymus Lietuvoje leidžia Seimas, o ministerija tėra vykdomoji institucija ir niekada įstatymų aiškinimų nepateikinėja – nebent tik savo nuomonę. Tad ar ne keista, kad tokio elementaraus dalyko nežinantį asmenį konkurse į Vyriausybės atstovo postą „saviškių“ valdžia  išrinko kaip geriausiai išmanantį teisės aktus?

Šmėkštelėjo praeities „šešėlis“

Klausimų, kodėl V. Volkovas sėdi Vyriausybės atstovo kėdėje, kilo ir šią savaitę.

Šiauliuose lankantis premjerui Andriui Kubiliui viešai svarstyta situacija, kad nepriklausomos Lietuvos Vyriausybės atstovu dirba už įstatymo ribų paskelbtos buvusios Lietuvos komunistų partijos buvęs pirmasis Šiaulių miesto sekretorius V. Volkovas.

Konservatorių vadas, premjeras Andrius Kubilius nedviprasmiškai prabilo žinąs situaciją ir įvardijo dar vieną „buvusįjį“, dirbantį Panevėžio apskrities vyriausybės atstovu. Premjeras leido suprasti, kad tai – buvusios valdžios palikimas, įstatymai pakeisti taip, kad dabartinė Vyriausybė turi buvusios Vyriausybės atstovus.

Neskęstantis kaip „Aurora“

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija V. Volkovą yra pripažinusi supainiojusį viešuosius ir privačius interesus, tačiau tai buvusiai Gedimino Kirkilo Vyriausybei nesutrukdė V. Volkovo patvirtinti naujai kadencijai. Komisijoje, kuri V. Volkovą įvertino kaip tinkamiausią, darbavosi ir šiauliečiams gerai žinomas eksmeras Vytautas Juškus.

Buvęs LKP pirmasis sekretorius V. Volkovas komisijos sprendimą apskundė Vilniaus administraciniam teismui, kuris formaliai nusprendė, jog etikos sargai negalėjo svarstyti V. Volkovo bylos, kadangi jo kadencija jau buvo pasibaigusi. Komisija apeliacine tvarka teismo sprendimą apskundė.

Tačiau V. Volkovas ir vėl netruko įsivelti į nemalonumus. Tik šįkart po darbo valstybei priklausančiose patalpose buvo užtiktas neblaivus su jauna moterimi. Po to, kai Ministro pirmininko kanceliarija atliko tarnybinį tyrimą, Vyriausybės posėdyje V. Volkovui skirtas griežtas papeikimas.

Į viršų