Šiaulių „Impulso” baseine jaučiamas chloro tvaikas. Visuomenės sveikatos centro specialistai net ir po to, kaip, Kauno „Impulse” chloro dujomis apsinuodijo vaikai, baseiną tikrinti atsisakėi.

Vadimo SIMUTKINO nuotr. 

 

 

Inesa RADVILAITĖ

Tik skandalai ir nelaimės priverčia valdininkus dirbti savo darbą. Šią  liūdną tiesą dar kartą patvirtino skandalinga vaikų apsinuodijimo chloro dujomis istorija Kauno „Impuls” baseine. Šiauliuose irgi yra „Impuls” baseinas ir šiauliečiai ne kartą skundėsi baseine jaučiantys stiprų chloro kvapą, tačiau nelaimė Kaune nepaskatino Šiaulių visuomenės sveikatos centro specialistų apsilankyti šiame baseine ir patikrinti, ar taupūs verslininkai nenuodija šiauliečių. Pasirodo, baseinams daug dėmesio neskiriama – jie tikrinami vos kartą per metus, o chloras, nors per didelės šio chemikalo koncentracijos gali sukelti rimtų sveikatos problemų, leidžiamas naudoti baseinų dezinfekcijai. Išsivysčiusios šalys baseinų dezinfekcijai naudoja naujoviškas, modernias priemones, tačiau Šiaulių visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos ir kontrolės skyriaus vedėja Josana Motiejauskaitė sakė, kad Šiauliuose veikiančiuose baseinuose naudojamas chloras.

Ir Šiaulių „Impulse” jaučiamas chloro kvapas

Vos prieš  keletą dienų šalį apskriejo žinia – Kauno baseine „Impuls” chloro dujomis apsinuodijo du vaikai ir vienas suaugęs vyras. Nustatyta, kad nelaimė įvyko sutrikus vėdinimo sistemai, tačiau šiauliečiai mano, kad pinigą „kalantys” verslininkai netinkamai rūpinasi žmonių sveikata.

Kaip žinia, Šiauliuose irgi yra „Impuls” baseinas, ir „Šiaulių  naujienose” jau ne kartą rašėme apie netvarką šioje įstaigoje.

„Kai išgirdau apie nelaimę Kauno „Impulse”, prieš akis iš karto išniro atsiminimai apie apsilankymą Šiaulių „Impulse”. Manau, kad ten tikrai ne viskas tvarkoje. „Impuls” baseine buvau vieną vienintelį kartą, tačiau daugiau ten niekada nesilankysiu. Baisus chloro tvaikas! Apie tai pasakiau „Impulso” darbuotojai, tačiau ji man parodė lentelę, kurioje parašyti skaičiai, esą įrodantys, kad chloro koncentracija baseine – normos ribose. Nežinau, kokia turi būti ta norma, todėl nesiginčijau, tačiau galiu pasakyti, ką jaučiau savo kūnu. Patalpa dvokė, o po maudynių dar keletą dienų kremais „gaivinau” sudirgusią ir išsausėjusią odą”, - „Šiaulių naujienoms” sakė Rasa L.

Po nelaimės Kaune Šiaulių „Impulso”  netikrino

Pranešimų  apie „Impulse” tvyrantį chloro tvaiką „Šiaulių naujienos” sulaukė ne vieno ir ne dviejų, todėl paskambinome Šiaulių visuomenės sveikatos centro direktoriui Krizentui Kameneckui ir paklausėme, ar po nelaimės Kaune nebuvo patikrintas Šiauliuose veikiantis „Impuls” baseinas. Direktorius priminė, kad nelaimė Kaune įvyko dėl vėdinimo sistemos gedimo, o ne dėl netinkamo chemikalų naudojimo, todėl, jo manymu, jei nėra skundų, tikrinti Šiaulių „Impulso” nėra reikalo.

Šiaulių visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos ir kontrolės skyriaus vedėja Josana Motiejauskaitė redakcijai sakė po nelaimės Kaune ir sulaukusi šiauliečių skambučių. Vienas sakė, kad chloro kvapo Šiaulių „Impulse” visai nesijaučia, kitas – kad labai jaučiasi, tačiau nė vienas nesutikęs pateikti oficialaus skundo, kurio pagrindu Šiaulių visuomenės sveikatos centro specialistai galėtų patikrinti „Impulsą”. Tarsi žodinis pranešimas valdininkams būtų negaliojantis.

„Visai neseniai – praėjusių metų spalio mėnesį (prieš tris mėnesius, - red. past.) „Impuse” buvo atliktas planinis patikrinimas. Tada nustatytas nežymus pH (rūgštingumo) rodiklio neatitikimas. Lapkričio mėnesį atlikome pakartotinį patikrinimą ir jokių neatitikimų neužfiksavome”, - sakė Visuomenės sveikatos saugos ir kontrolės skyriaus vedėja.

Paklausta, ar higienistai tikrina ne tik vandens, bet ir baseino patalpų  oro kokybę, J. Motiejauskaitė atsakė, kad tikrinamas tik vanduo, nes tik vandens tikrinimas numatytas reglamente.

„Liekamo aktyvaus chloro koncentracija turi būti nuo 0,5 iki 2 miligramų litre. Vaikų iki 7-erių metų baseinuose – nuo 0,3 iki 1 miligramo litre, o lauko baseinuose - iki 3 miligramų litre”, - pažymėjo Visuomenės sveikatos saugos ir kontrolės skyriaus vedėja.

Nors pasaulyje jau yra naujesnių ir modernesnių vandens dezinfekcinių priemonių, tačiau, J. Motiejauskaitės žiniomis, Šiauliuose veikiančiuose baseinuose dezinfekcijai naudojamas chloras.

„Sunku pasakyti, ar tos kitos priemonės geresnės, nesu mačiusi. Tačiau dezinfekcija chloru nėra draudžiama”, - sakė Šiaulių visuomenės sveikatos centro atstovė.

„Impulso” vadžia pasiteisinti nepanoro

Kadangi Visuomenės sveikatos centro specialistai dirba labai jau valdiškai ir kol neatsitinka nelaimė ar nesulaukia raštiškų žmonių skundų  baseinus tikrina vos kartą per metus, gal pati baseino administracija, norėdama išlaikyti klientus, keis vandens priežiūros tvarką ir vandens valymo  priemones? Kokių veiksmų po nelaimės Kaune imsis „Impulso” valdžia, norėjome paklausti UAB „Neo aljansas” (kuriems priklauso „Impulso” baseinai) atstovų. 

Į telefono skambutį atsiliepusi „Neo aljansas” rinkodaros specialistė sakė nieko komentuoti nenorinti. Esą kaip tik baigiamas rengti pranešimas spaudai, kuriame bus viskas išsamiai paaiškinta. 

FAKTAI

* Baseinuose vandens kokybės rodikliai turi būti skelbiami viešai, gerai matomose vietose. Turi būti nurodyta vandens temperatūra, liekamo aktyvaus chloro koncentracija ir pH.

* Liekamo aktyvaus chloro koncentracija baseine turi būti nuo 0,5 iki 2 miligramų  litre.

* Vaikų  iki 7-erių metų baseinuose – nuo 0,3 iki 1 miligramo litre, o lauko baseinuose – iki 3 miligramų litre.

* Baseino vandens pH turi būti nuo 6,5 iki 7,5.Baseino administracija vandens parodymus turi tikrinti ne rečiau kaip du kartus per dieną ir duomenis atnaujinti viešai. 

Į viršų