Laima TRUMPYTĖ

Vakar Šiauliuose, kaip ir visoje Lietuvoje, paminėtos devynioliktosios 1991 metų sausio 13-osios įvykių devynioliktosios metinės - Laisvės gynėjų diena.

Laisvės gynėjų dieną šiauliečiai vykdė patriotines akcijas, skaitė šiai datai tinkamas eiles ir vakare rinkosi pagrindiniam renginiui į skverelį prie Savivaldybės, kur degė tradicinis laužas.

Laužo liepsnų nušviesti

Tradiciškai po šventųjų Mišių, aukotų už žuvusiuosius Sausio 13-ąją, Šiaulių katedroje miestiečių kolona - pučiamųjų orkestras, įvairių organizacijų vėliavnešiai, šauliai su degančiais fakelais ir įvairaus amžiaus šiauliečiai - pasuko į skverelį prie Miesto savivaldybės, kur tuoj pat prasidėjo Laisvės gynėjų dienai skirtas renginys „Tamsiam vidurnakty nežuvę...”

Visi, jau susirinkusieji skverelyje ir atėjusieji, giedojo „Tautišką giesmę”, tylos minute pagerbė žuvusiuosius, klausėsi Šiaulių aviacijos bazės karių saliuto ir džiaugėsi, kad Laisvės gynėjų dienai skirtą renginį veda jauni žmonės, kurie šildė visų širdis poetiniu žodžiu ir pakilia daina. Po to tolimųjų 1991 metų sausio 13-osios įvykius priminė ir miesto vadovai bei buvusieji Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos gynėjai, kurie savo žodžiais ragino visus ginti ir branginti iškovotąją laisvę.

Kadangi dėl gana stipraus šaltuko numatytą programą skverelyje teko sutrumpinti, visi renginio dalyviai buvo pakviesti pirma paragauti jau garuojančios kareiviškos košės, o paskui norintiems leista pasisakyti.

Nuo fotografijų iki eilėraščių

Laisvės gynėjų dienai skirti renginiai pradėjo vykti Šiauliuose dar sausio 12-ąją.

Šiaulių kultūros centro „Laiptų” galerijos mažojoje salėje buvo atidaryta Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šiaulių skyriaus nario Eduardo manovo fotografijų paroda „Kryžių kalnas”. Šiaulietė menotyrininkė Michalina Adomavičienė parodos atidarymo metu įvertino meninius eksponuojamų E. Manovo fotografijų aspektus, o atėję savo draugo pasveikinti Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos nariai džiaugėsi autoriaus patriotizmu.

Kultūros centre susirinkę įvairaus amžiaus miestiečiai - nuo darželinukų iki brandaus amžiaus šiauliečių - Laisvės gynėjų dienai skyrė Lietuvos poetų ir savos kūrybos eiles skaitovų konkurse „Yra įsimintinų datų tautos atminty”.

Naujoje Šiaulių bažnyčioje Šiaulių universiteto menų fakulteto studentų moterų ir mišrus chorai miestiečiams atliko tautines, patriotines dainas.

Mokyklų languose degė atminimo žvakutės

Sausio 13-ąją, dar nepraaušus, miesto mokyklų languose suliepsnojo žvakutės. Tai rodė, kad mokyklos prisijungė prie visuotinės pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija”.

Dainų pradinės mokyklos languose plazdant žvakelėms pirmoji pamoka prasidėjo tamsoje: visi tylos minute pagerbė žuvusius kovotojus už laisvą Lietuvą. Po to mokiniai su klasės draugais dalijosi žiniomis apie tragiškus įvykius, išgirstus iš savo tėvų ir senelių.

„Romuvos” pagrindinėje mokykloje pamokos irgi prasidėjo Laisvės gynėjų dienai paminėti skirta pilietine akcija „Atmintis gyva, nes liudija” - visuose languose dešimčiai minučių įžiebtos atminties žvakutės kaip vienybės, pagarbos žuvusiems, apgintos laisvės šviesos, laisvės idėjų pergalės prieš brutalią jėgą, atminties ir susikaupimo simbolis. O po akcijos šioje mokykloje jau vyko gyvosios istorijos pamokos „Mergina ir tankai”, kuriose mokytojai ir mokiniai aptarė Sausio 13-osios reikšmę Lietuvos istorijoje. Be to, „Romuvos” pagrindinės mokyklos mokinių savivalda surengė forumą „Laisvė”, į kurį pasikvietė bendradarbiaujančių mokyklų savivaldos atstovus. Jauniesiems šiauliečiams buvo aktualu buvo pasidalyti mintimis, kaip originaliai, įdomiai paminėti valstybines šventes mokyklose.

Centro pradinė mokykla taip pat dalyvavo pilietinėje akcijoje, o po jos mokiniai klausėsi mokytojų pasakojimų apie atmintinus 1991 metų sausio mėnesio įvykius Lietuvoje, žiūrėjo dokumentinį filmą „Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena“, antrokai susitiko su tų atmintinų dienų dalyviu, Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos gynėju Augustu Taraliu, kuris papasakojo apie tų dienų įvykius.

Į dangų pakilo žibintai

Tuoj po vidurdienio - simboliškai 13 valandą - Saulės laikrodžio aikštėje prie „Šaulio” grupė šiauliečių surengė sankcionuotą mitingą Sausio 13-osios aukoms atminti ir išskraidino trylika dangaus žibintų.

Vėliau į miesto Kultūros centro Aklųjų ir silpnaregių skyrių rinkosi Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos nariai, guberniškiai - Laisvės gynėjų dienai skirtą popietę „Bokšto gynimas”. Renginyje atvykusieji galėjo pamatyti dokumentinius filmus „Sausio 13-oji Šiauliuose” ir „Barikados” bei pasikalbėti su jų kūrėju - Sąjūdžio Šiaulių skyriaus pirmininku Algirdu Kulikausku.

Į Šiaulių Povilo Višinskio viešąją biblioteką pavakare rinkosi poezijos gerbėjai - čia vyko Godų vakaras: Šiaulių dramos teatro aktorė Silvija Povilaitytė jį surengė Laisvės gynėjų dienos proga prisiminti literatą, pedagogą, kraštotyrininką Vytautą Veteikį, poetą vertėją Alfonsą Buišą ir literatą Algimantą Valiulį. Tuos žmones, kurie žadino patriotinius lietuvių jausmus.

Maždaug tuo pačiu metu, kaip ir prie Miesto savivaldybės, Šiaulių kultūros centro Rėkyvos skyriuje prasidėjo Sausio 13-ajai skirtas renginys „Tą šaltą sausio naktį”.

Į viršų