facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Mykolas DEIKUS
Juokaujama, kad nuo šiol Šiaulių miesto tarybos nariai bus priversti vieni iš kitų pirkti kvotas klausimams. Tarybos dauguma vakar pritarė sekretoriato vadovo Vaclovo Vingro vadovaujamos darbo grupės sukurtas Tarybos veiklos reglamento pataisas, kuriomis ne tik apribojama piliečių galimybė pasisakyti posėdžio metu, bet ir užčiaupiamos burnos nepatogius klausimus keliantiems politikams. O jų algos mažinamos ne taip drastiškai kaip kitiems miestiečiams.
Draus klausinėti
 
Dar meraujant Vytautui Juškui sumanyta, kaip sutrumpinti diskusijas Tarybos posėdžio metu ir išvengti nemalonios informacijos paviešinimo. Todėl pagal dabartinį miesto Tarybos reglamentą, pavyzdžiui, Švietimo ir kultūros komitetas nežino, kokie ekonominiai, finansiniai, miesto ūkio plėtros klausimai svarstomi Finansų ir ekonomikos bei Miesto ūkio ir plėtros komitetuose. Todėl Tarybos posėdžiuose dalis politikų balsuoja „aklai“.
 
Dabar žengtas dar vienas žingsnis. Tarybos reglamente apribojama politikų teisė klausti – politikas klausti galės ne daugiau kaip du kartus, pasisakyti – vieną kartą ir vieną kartą replikuoti.
  
Ištrauks „liežuvėlius“
 
Miesto meras Genadijus Mikšys teigiamai įvertino tokias permainas. Mero žodžiais, politikai pernelyg įsileidžia į diskusijas (nepaisant to, kad prieš kelerius metus iki vėlaus vakaro trukdavę posėdžiai dabar sutrumpėjo iki valandos, - red. past.). 
 
Miesto tarybos narys G. Karalevičius – vienas iš nedaugelio Miesto tarybos narių, kurie nebijo teikti klausimus pranešėjams. Kai kurie Tarybos nariai iki šiol apskritai nėra pravėrę burnų.
G. Karalevičius sutinka, kad kai kurie politikai itin stengiasi pasirodyti prieš salėje susirinkusius žurnalistus ir filmavimo kameras. Tačiau, jo nuomone, Tarybos nariui niekas negali uždrausti klausinėti.
 
Dar kategoriškiau mąsto Tarybos narė Elena Mockuvienė. „Čia jau, kaip sakau mediciniškai, visus mažuosius liežuvėlius ištrauks, - teigia politikė, kuri draudimą pavadino demokratijos suvaržymu. Anot jos, natūralu, kad posėdžio metu kyla klausimų. - Kai kurių klausimų kiti komitetai savo posėdžiuose net nesvarsto.“
Varžys pasisakymus
Politikai ateityje apsisaugos ir nuo nemalonių „pašalinių asmenų“ pasisakymų Tarybos posėdžio metu. Neseniai buvo kilęs konfliktas tarp mero G. Mikšio ir Seimo nario Andriaus Šedžiaus, kuris buvo pateikęs prašymą pasisakyti svarstomais Taryboje klausimais.
 
Vienąkart meras pasiteisino nesupratęs, kada nori kalbėti politikas ir jo pasisakymą nukišo į posėdžio pabaigą, o kitą kartą pasiūlė Tarybai balsuoti, ar leisti Seimo nariui pareikšti savo nuomonę bei pasiūlymus svarstant sprendimo projektą. Valdančiosios daugumos balsais leista pasisakyti tik tada, kai klausimas jau buvo apsvarstytas.
Dabar ši praktika įteisinama oficialiai.
 
Algos mažės „kukliai“
 
Naujajame Miesto tarybos reglamente mažinami politikų atlyginimai, vadinami „kanceliarinėmis išmokomis“. 
 
Miesto tarybos narys Gintaras Karalevičius siūlė kanceliarines išlaidas sumažinti iki šimto litų, tačiau dauguma tam nepritarė. Tačiau idėjos sumažinti išlaidas Tarybos nariams politikas neatsisako.
 
Į sunkmetį V. Vingro vadovaujama darbo grupė reagavo nubraukdama kiek per šimtą litų išmokų, skirtų kanceliarinėms prekėms. Dabar neoficialios politikų algos, priklausomai nuo vidutinio šalies darbo užmokesčio (kanceliarines išlaidas susieti su vidutiniu darbo užmokesčiu buvo murzininkų idėja, - aut. past.), svyruoja tarp 800-1000 litų. Didesnės nei eilinių Tarybos narių algos numatomos komitetų, komisijų pirmininkams bei politinių frakcijų seniūnams. 
 
Ataskaitos – mažesniam ratui žmonių
 
Ribojama ir galimybė visuomenei susipažinti su miesto Tarybos bei Savivaldybės administracijos veiklos ataskaitomis. „Ataskaitų pateikimo vietą pasirenka meras, atsižvelgdamas į tai, kad su ataskaitomis jų pateikimo metu galėtų susipažinti kuo daugiau Šiaulių miesto bendruomenės narių“, - rašoma pataisoje. Ir nurodoma, kad gali būti „tiesiogiai transliuojamos per internetą“. 
 
Taigi miestiečiai ne tik neturės galimybės analizuoti ataskaitas popieriniame variante, bet privalės įsivesti internetą, kad kartą per metus galėtų pasiklausyti internetu transliuojamo posėdžio.
 
Meras G. Mikšys tikina, kad popierinis ataskaitos variantas – per brangu. Tačiau paklaustas, kodėl numatoma galimybė skelbti televizijoje, kas daug kartų brangiau, nuo tiesaus atsakymo išsisuko – esą taip nusprendusi darbo grupė.
Į viršų