Zita KATKIENĖ
Tokios žmonių tėkmės, kokia vakar, antrąjį Advento sekmadienį, pajudėjo iš laikinosios pietinės miesto dalies bažnyčios  link naujosios tikinčiųjų šventovės, niekad turbūt nematė net ir patys seniausi miesto gyventojai.

Tikinčiųjų eisena iš laikinosios bažnyčios pajudėjo prie naujosios šventovės.
Vadimo SIMUTKINO nuotr. 

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, aukojęs šventas Mišias ir konsekravęs naująją šventovę, pasidžiaugė, kad 16 metų gyvuojanti parapija pagaliau turi savo bažnyčią. „1993 metų gruodžio 6 dieną, kai Popiežius Jonas Paulius II lankėsi Kryžių kalne, buvo įkurta Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapija. Per šitą laiką aš daug išgyvenau dėl tikinčiųjų, kuriems buvo nepatogu melstis. Šiandien galiu jiems  padėkoti už kantrybę, ištvermę, kad ištvėrėte visus nepatogumus”, - kreipėsi į tikinčiuosius ganytojas, šiandien, gruodžio 7-ąją, švenčiantis savo 60 metų jubiliejų.

Per tą šešiolikos metų laikotarpį parapijoje dirbo įvairūs kunigai įvairiomis sąlygomis. Pasak vyskupo, buvusių maldos namų aplinka ne visada buvusi palanki maldai.

„O šiandien iškilmingai atėjome ir konsekravome  naujuosius maldos namus”, - kalbėjo vyskupas ir ragino tikinčiuosius net ir antrąjį Advento sekmadienį, tradiciškai skiriamą liūdesiui, neliūdėti, bet džiaugtis ir visą Advento laikotarpį tiesinti kelius, kuriais turi ateiti išganytojas, iki pat tol, kol bus skelbiama linksmoji Evangelijos naujiena.

Pasidžiaugta ir Lietuvoje dar neįprasta iš Europos atkeliavusia naujiena - nuolatinės adoracijos koplyčia, kuri įrengta naujojoje bažnyčioje. Ji yra  pravėrus pirmąsias bažnyčios duris, prieš antrąsias duris. Tad pirmosios durys visada bus atviros ir tikintieji bet kuriuo paros metu galės užeiti, pasiekti nuolatinės adoracijos koplyčią ir melstis.

Į viršų