facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Nuo ateinančio mėnesio šilumos ir karšto vandens kainos keičiasi ne tik Šiaulių mieste, bet ir rajone.
Vadovaujantis LR šilumos ūkio įstatymo 2, 15, 22, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr.03-96 patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika ir 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 03-106 patvirtinta karšto vandens kainų nustatymo metodika, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr.T-285 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. spalio 29 d. nutarimu „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo“, nuo 2010 m. kovo 1 d. bus taikomos tokios šilumos ir karšto vandens kainos:
 

1.Vienanarė šilumos kaina gyventojams – 20.54 ct/kWh (be PVM) – 22.39 ct/kWh (su 9 proc. PVM).
 
2. Šilumos kaina kitiems vartotojams (juridiniams asmenims):
 
2.1. Daugiabučiuose namuose – 20.54 ct/kWh (be PVM) – 24,85 ct/kWh (su 21 proc. PVM)
 
2.2. Nedaugiabučiuose namuose:
 
2.2.1. Šilumos, patiektos iki gyvenamųjų ir kitų pastatų šilumos įvadų (punktų) – 20,21 ct/kWh (be PVM) – 24,45 ct/kWh (su 21 proc. PVM)
 
2.2.2. Šilumos pardavimo kaina vienam vartotojui – 2,74 Lt/mėn. (be PVM) – 3,32 Lt/mėn. (su 21 proc. PVM)
 
3. Karšto vandens kaina Šiaulių m. gyventojams
 
(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 17,74 Lt/kub. m (be PVM) – 19,34 Lt/kub. m (su 9 proc. PVM)
 
4. Karšto vandens kaina Šiaulių m. kitiems vartotojams (juridiniams asmenims)
 
(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 17,74 Lt/kub. m (be PVM) – 21,47 Lt/kub. m (su 21 proc. PVM)
 
5. Karšto vandens kaina Kuršėnų m., Kužių ir Kairių gyventojams
 
(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 19,17 Lt/kub. m (be PVM) – 20,90 Lt/kub. m (su 9 proc. PVM)
 
6. Karšto vandens kaina Kuršėnų m., Kužių ir Kairių kitiems vartotojams (juridiniams asmenims)
 
(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 19,17 Lt/kub. m (be PVM) – 23,20 Lt/kub. m (su 21 proc. PVM)

AB „Šiaulių energija“ administracija

Į viršų