facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų įgaliotieji atstovai galės dalyvauti namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros bei atnaujinimo darbų ir paslaugų pirkimo, darbų priėmimo procedūrose, kontroliuoti, kaip panaudojamos tam skirtos lėšos.

Tai numatoma bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų pakeitimuose, kuriuos parengė ir patvirtino Aplinkos ministerija.

Šie pakeitimai leidžia geriau administruoti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrąją nuosavybę, įpareigoja administratorius dirbti kokybiškiau ir skaidriau. Jie parengti, pasak Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento Būsto skyriaus vedėjos Elvyros Radavičienės, atsižvelgus į gyventojų skundus, savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų pasiūlymus.

Dabar administratorius privalės išsamiai informuoti patalpų savininkus, kokia yra namo bendrojo naudojimo objektų būklė, kaip įgyvendinamos jų atnaujinimo priemonės, taip pat pagrįsti mokesčių dydį ir lėšų panaudojimą. Numatytos galimybės atšaukti ir pakeisti administratorių, kai jis netinkamai vykdo Nuostatų apibrėžtas funkcijas arba jų visai nevykdo. Administratorius pakeičiamas, jeigu to raštu pareikalauja patalpų savininkai, priėmę sprendimą balsų dauguma. Jį pakeisti gali ir savivaldybės administracijos direktorius, jeigu nustato, kad administratorius nevykdo jam pavestų funkcijų. 

Administratorius turi vadovautis namo atnaujinimo darbų planu ir rengti pasiūlymus butų bei kitų patalpų savininkams, kaip sukaupti lėšų bendrojo naudojimo objektams atnaujinti, kokį nustatyti kaupiamųjų įmokų dydį ir kaip jas naudoti. Šiuos pasiūlymus jis raštu turi teikti patalpų savininkų susirinkimui ar balsavimui raštu. Kaupiamųjų lėšų daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti sąskaita turi būti atskirta nuo administratoriaus lėšų. Jeigu būtiniesiems darbams atlikti reikiamos lėšos bus kaupiamos iš anksto, patalpų savininkams palengvės mėnesinių mokėjimų našta už atliktus darbus ir darbai bus atlikti laiku. 
ELTA 
Į viršų