facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Į Lietuvą grįžtančius buvusius tremtinius ir politinius kalinius aprūpinti būstais iki 2012 metų nerealu, todėl ieškoma būdų iš dalies kompensuoti tremtinių šeimoms būstų įsigijimo išlaidas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) duomenimis, šiuo metu būsto Lietuvoje laukia 443 tremtinių šeimos, o šiam poreikiui visiškai patenkinti reikia 60 mln. litų. Kasmet skiriant tik po mažiau negu 1,5 mln. litų, tremtiniai gauna po 10 butų per metus. Pusė lėšų skiriama Vilniaus miestui.

Vilniuje posėdžiaujančią Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisiją SADM darbuotojai užtikrino, kad Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2008-2012 metų programą planuojama tęsti. Jau parengtas veiklos planas nuo 2013 metų, tikintis gauti didesnį finansavimą aprūpinant tremtinių šeimas būstais arba ieškoti kitų priemonių kompensuoti butų įsigijimą. Svarstoma galimybė ne tiesiogiai aprūpinti būstu grįžtančius tremtinius, bet išmokėti dalinę kompensaciją, kad žmonės patys įsigytų būstą pridėję ir savo lėšų.

SADM atstovai išskyrė tik pavienius atvejus, kada kai kurie tremtiniai, gavę savivaldybės butus Lietuvoje, juos parduodavo ir grįždavo į Rusiją. "Mes darėme tokią analizę ir aiškinomės dėl tų butų, kurie yra parduodami ir neva žmonės išvyksta atgal gyventi į Rusiją. Aišku, yra atskirų atvejų, tačiau juos lemia objektyvios priežastys. Tarkime, atvažiuoja į Lietuvą gyventi vyras su žmona ruse, tai išėjus Anapilin tremtiniui, žmona grįžta atgal į Rusiją. Tačiau tai tik pavieniai atvejai. Anksčiau, iki kokių 1998 metų, toks judėjimas buvo, dabar grįžtantys į Lietuvą ir gaunantys butus stengiasi integruotis ir nori čia gyventi. Tačiau gaunantiems butus Vilniuje ar Klaipėdoje sunku čia susirasti darbą, tuomet jie parduoda butus ir išvažiuoja gyventi į kaimus, pradeda ūkininkauti", - kalbėjo Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM specialistė Rima Gudelytė. 

Vilniuje veikia ir vieninteliai Lietuvoje politinių kalinių ir tremtinių namai, kuriuos gyvena nuo sovietinio režimo nukentėję garbaus amžiaus tremtiniai ir politiniai kaliniai, o ateityje numatoma įrengti patalpas ir visiškai apsitarnauti negalintiems žmonėms.

Pirmadienį prasidėjusi posėdžiauti Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija numato aptarti aktualiausias užsienyje gyvenantiems lietuviams problemas, tarp jų - ir lietuvių sugrąžinimo į Tėvynę klausimus.

Eltos inf.
Į viršų