facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas


2011 m. gruodžio 31 d. duomenimis, 30 484 asmenys (šeimos), turintys teisę į socialinį būstą ir įrašyti į savivaldybėse sudaromus sąrašus, pageidavo išsinuomoti socialinį būstą - tai 7 procentais daugiau negu 2010-aisiais.

Statistikos departamento duomenimis, augančiam socialinio būsto poreikiui įtakos turi naujų, neįsitvirtinusių darbo rinkoje šeimų kūrimasis ir nepakankamos asmenų (šeimų) pajamos nuosavam būstui įsigyti.

Pernai į socialinio būsto nuomą pretendavo 9345 jaunos šeimos (2010 m. - 8813), našlaičių ar likusių be tėvų globos asmenų sąraše buvo 2854 asmenys (2010 m. - 2662), vadinamajame bendrajame sąraše - net 11 035 pretendentai (2010 m. - 10 042). 554 asmenys (šeimos) pageidavo pagerinti gyvenimo sąlygas (2010 m. - 523).

Daugiausia asmenų (šeimų), norinčių išsinuomoti savivaldybių gyvenamąsias patalpas, buvo Vilniaus (20 proc.), Kauno (12 proc.) ir Klaipėdos (8 proc.) miestų savivaldybėse.

Pernai savivaldybių gyvenamosios patalpos buvo išnuomotos 949 asmenims (šeimoms), 2010 m. tokių asmenų (šeimų) buvo 831. Daugiausia (22 proc.) savivaldybių gyvenamųjų patalpų išsinuomojo jaunos šeimos, asmenys (šeimos) iš bendrojo (21proc.) ir neįgaliųjų asmenų (20 proc.) sąrašų.

Vidutiniškai vienas asmuo (šeima) išsinuomojo apie 42 m2 naudingojo ploto.

Finansų ministerija kiekvienais metais pagal savivaldybes paskirsto valstybės remiamų kreditų limitą bankams, kurie teikia būsto kreditus asmenims (šeimoms), turintiems teisę į valstybės paramą pagal Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą. 2011 m. tokius kreditus teikė AB bankas "Snoras" ir AB "Swedbank". 2011 m. 80 asmenų (šeimų) gavo 7,4 mln. litų vertės kreditų.

Daugiausia asmenų (šeimų), pasinaudojusių valstybės remiamais būsto kreditais, buvo Vilniaus miesto savivaldybėje (24 proc.), Kauno ir Panevėžio miesto savivaldybėse - po 9 proc., Plungės rajono savivaldybėje - 6 proc.

Pernai asmenims (šeimoms), gavusiems valstybės remiamus būsto kreditus, suteikta 806,3 tūkst. litų subsidijų.

Pagal Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, 20 proc. subsidija būsto kredito daliai apmokėti suteikiama pilnamečiams našlaičiams iki 35 metų, šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų (įvaikių), asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais, arba šeimoms, kuriose yra asmuo, kuriam nustatytas neįgalumas. 10 procentų subsidiją kredito daliai padengti gauna jaunos šeimos, auginančios vieną ar daugiau vaikų (įvaikių), ir šeimos, kuriose vienas iš tėvų yra miręs.

Eltos inf.

Į viršų