facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

„Aušros“ muziejaus Ch. Frenkelio viloje įvyko vieno iš žymiausių Lietuvos socialdemokratijos veikėjų, Lietuvos Respublikos Steigiamojo ir Pirmojo Seimo nario, pirmojo nepriklausomos Lietuvos Šiaulių miesto burmistro ir Šiaulių apskrities savivaldos kūrėjo, kultūros mecenato, Rotary klubo nario, advokato Kazimiero Venclauskio (1880–1940) atminimo popietė, skirta 130-osioms jo gimimo metinėms. 
Atminimo popietėje dalyvavo jubiliato dukra, Šiaulių miesto garbės pilietė Gražbylė Venclauskaitė, aktorė Virginija Kochanskytė, dainininkas Liudas Mikalauskas, pianistė Virginija Unguraitytė, kurie, remdamiesi jubiliato bendražygių ir amžininkų prisiminimais, pasaulio bei Lietuvos tarpukario kompozitorių kūryba, pristatė ryškų XX amžiaus pirmosios pusės visuomenės ir kultūros veikėjo K. Venclauskio portretą. 
 
K. Venclauskis visuomenės istorinėje atmintyje išliko kaip žymi XX a. I pusės Lietuvos ir Šiaulių visuomeninio, politinio, kultūrinio gyvenimo asmenybė, kultūros mecenatas ir filantropas. Šiemet, minint Lietuvos Steigiamojo Seimo 90-ąsias metines, aktuali bei prasminga tampa ir K. Venclauskio veikla Lietuvos Respublikos Steigiamajame ir I Seimuose. 
 
"Šiaulių naujienų" inf. 

Į viršų