facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Moterų kūrėjų - dailininkių, rašytojų, fotografių - darbus ir jų reikšmę Lietuvos kultūrai apžvelgs dvi dienas Vilniuje vyksiančios konferencijos "Mano teritorija!" dalyviai.

Ketvirtadienį prasidedančioje konferencijoje pranešimus skaitys daugiau kaip 30 žinomų dailės, fotografijos, literatūros tyrinėtojų, meno istorikų, parodų kuratorių iš Vilniaus dailės akademijos, Lietuvos kultūros tyrimų instituto, Lygių galimybių plėtros centro, Lietuvos dailės muziejaus, Vilniaus universiteto ir Lyčių studijų centro, Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto. 

Konferenciją rengiančios Vilniaus dailės akademija ir Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos sekcija džiaugiasi tokiu didžiuliu mokslininkų, kuratorių dėmesiu, kuris rodomas moterų menininkių, daugiausia dailininkių, kūrybai. Konferencijoje bus aptariamas plačiausias spektras klausimų, susijusių su moterų kūrybos tyrimais ir jų sklaida pradedant dailės istorija ir baigiant šių dienų menine praktika. 

Aptariamos personalijos - kai kurios daugiau ar mažiau žinomos, kitos net dailės istorijos specialistams tik girdėtos, pavyzdžiui, pirmoji lietuvių skulptorė Elena Skirmuntaitė - Skirmuntienė, kurią plačiau pristatys pranešėjas Vidmantas Jankauskas, arba primirštos sovietmečio vaikų knygų iliustratorės, kurias primins dailėtyrininkė Giedrė Jankevičiūtė.

Konferencijoje bus aptariami ne tik dailės istorijos, bet ir naujausi dailės kritikos, kuratorinės praktikos klausimai, susiję su dailės istorijos (per)rašymų galimybėmis, žvelgiant iš feministinių pozicijų.

Konferencija vyks Tamošaičių galerijoje "Židinys" ir Dizaino inovacijų centre "Titanikas". Dalyvių pranešimų pagrindu bus leidžiamas teminis straipsnių rinkinys "Mano teritorija!". 

Konferencijos proga bus atidaromos dvi moterų dailininkių parodos. Ketvirtadienį Vilniaus grafikos centro galerijoje "Kairė - dešinė" atidaroma Laisvydės Šalčiūtės paroda "Intymumas", o penktadienį "Titaniko" centre bus atidaroma tekstilininkių Eglės Gandos Bogdanienės ir Jolantos Vazalinskienės paroda "Krizė" iš parodų ciklo "Mano teritorija".
 
Eltos inf. 
Į viršų