Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė užuojautą dėl vienuolės, disidentės, sesers Felicijos Nijolės Sadūnaitės mirties.

Felicija Nijolė Sadūnaitė 1992 m. apdovanota Sausio 13-osios atminimo medaliu, 1998 m. Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi, 2000 m. jai įteiktas Lietuvos nepriklausomybės medalis.

„Sesuo Nijolė – ypatinga asmenybė, išsiskirianti net ir tarp daugybės nuostabių, bebaimių, nepalūžusių Lietuvos laisvės kovotojų, praėjusių sovietų kalėjimus, lagerius ir tremtį. Jos drąsus pasiaukojimas, jos didvyriška kova be ginklo prieš okupantus, prieš visą teroristinės blogio imperijos prievartos sistemą, netrukdė jai būti kuklia ir paprasta, netrukdė jai spinduliuoti linksmumu ir gyvenimo džiaugsmu, – net ir persekiotojų akivaizdoje. Sesuo Nijolė okupuotoje Lietuvoje elgėsi kaip laisvas žmogus, ji kovojo su blogiu be jokios neapykantos. Turbūt todėl sesuo Nijolė Sadūnaitė tapo gyvu pavergtos, bet nepalūžusios, už laisvę kovojančios Lietuvos simboliu. Jos nuostabi herojiška asmenybė nustebino ir sužavėjo visą laisvąjį pasaulį. Jos šviesi kova bus įkvėpimo šaltinis laisvę saugoti įsipareigojusioms Lietuvos kartoms. Viena sesers Nijolės atsiminimų knyga pavadinta „Skubėkime daryti gera“. Tegu šis moto būna kvietimas mums visiems, dėkojantiems seseriai Nijolei už jos nuostabią kovą, už jos nuostabų gyvenimo pavyzdį“, – sakė Prezidentas.

Prezidentas pareiškė nuoširdžią užuojautą F. N. Sadūnaitės artimiesiems ir bendraminčiams.

Pranešimą paskelbė: Ridas Jasiulionis, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Į viršų