Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje šeštadienį vyko koncertas „Giesmė mus kelia ir gaivina“, skirtas šv. Cecilijos, chorų globėjos, dienai. Koncerte dalyvavo Šiaulių kultūros centro kamerinis choras „Bičiuliai“ (meno vadovė R. Daukantaitė, koncertmeisteris M. Perepečkinas), ŠKC kamerinis choras „Vasara“ (meno vadovas K. Luotė, koncertmeisteris M. Perepečkinas) ir Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro mišrus choras „Ventus“ (meno vadovė H. Mockienė, koncertmeisterė D. Streckienė). Skambėjo giesmės skirtingomis kalbomis, o koncerto kulminacija tapo bendra visų choristų atlikta giesmė šv. Cecilijai. Kamerinio choro „Vasara“ meno vadovas Kornelijus Luotė pažadėjo, kad šis renginys taps tradiciniu.

Į viršų