(Tęsinys)                                                                                                 
LDS Šiaulių skyriaus sportininkai dalyvaudavo mieste organizuojamose sporto šventėse.

1928 m. birželio 17 d. Šiauliuose buvo surengta sporto šventė, kurioje dalyvavo šio skyriaus sportininkai. Jie vilkėjo sportinę aprangą, marškinėlius su užrašu „LDS“ ir Lietuvos dviratininkų sąjungos ženklu. Šioje šventėje LDS Šiaulių skyriaus sporto klubas užėmė trečiąją vietą, surinkęs 28 taškus, į priekį praleidęs nugalėtoju tapusį Lietuvos gimnastikos ir sporto federacijos Šiaulių skyrių (70 taškų) ir antrąją vietą užėmusį Šiaulių sporto klubą (40 taškų) (Iš sportininkų gyvenimo. „Momentas“, 1928 m. liepos 1 d., p. 4). LDS Šiaulių skyriaus pirmininku buvo M. Barcevičius.

LDS Šiaulių skyrius kultivavo plaukimą. 1932 m. liepos 31 d. prie Rėkyvos ežero LDS Šiaulių skyrius surengė pirmas plaukiojimo ir nerimo varžybas tarp geriausių Šiaulių LDS ir Kauno miesto sportininkų. Visi plaukimai – 200 m moterims, 200 m jaunimui, 400 m senjorams ir 1000 m senjorams buvo plaukiant laisvuoju stiliumi. 200 m moterims pirmąją vietą laimėjo Maliauskaitė (LDS Kaunas) 4.08,2 min. 2-oji vieta atiteko  Tavoraitei (LDS Šiauliai). 200 m jaunimo rungtyje nugalėjo Hofmanas (LDS Šiauliai) – 3,19 min., antras liko Peleckas (Š.S.K Kovas Kaunas). 400 m distanciją senjorams greičiausiai nuplaukė jaunuolis Hofmanas (LDS Šiauliai) per 7.16,0 min. 2-ąją vietą laimėjo senjoras Jablonskis (Jacht-klubas, Kaunas). 1000 m senjorams rungtį laimėjo Stonkus (5 p. pulkas, Kaunas), antrasis liko Kojelavičius (LDS Šiauliai). Nerimo po vandeniu varžybose nugalėjo Krifka (LDS Šiauliai), pasiekęs naują Lietuvos rekordą, išbuvęs po vandeniu pasinėręs 1 min. 28 sek. Antrasis liko Čulkovas (LDS Kaunas), ištvėręs po vandeniu 55 sek.(Pasirašo: Žiūrovas. Gražus Šiaulių L.D.S. laimėjimas prieš Kauno sportininkus. „Šiaurės Lietuva“, 1932 rugpjūčio 7, p. 4).

Stalo tenisas. Nuo 1929 m. stalo teniso Šiaulių skyriaus komitetui vadovavo K. Adomaitis (LDS). 1930 m. Šiaulių stalo teniso pirmenybėse pirmą kartą dalyvavo ir moterys. Iš pradžioje šią sporto šaką Šiauliuose kultivavo LDS ir „Makabi“ klubai. Geriausias to meto stalo tenisininkas buvo LDS Šiaulių skyriaus atstovas J. Kačanauskas. 1930 m. balandžio 22 d. Šiauliuose įvyko pirmosios tarpmiestinės stalo teniso rungtynės su Kauno rinktine, kurias laimėjo kauniečiai.

Šiauliams, be „Makabi“ klubo sportininkų, atstovavo ir LDS Šiaulių skyriaus stalo tenisininkai Jakutis, K. Adomaitis, J. Kačanauskas ir kt.

1930 m. gruodžio 8 d. Šiaulių mergaičių gimnazijos salėje įvyko tarpmiestinis stalo teniso turnyras, kuriame žaidė stipriausi Kauno ir Šiaulių sportininkai. Turnyrą laimėjo kauniečiai rezultatu 8:1. Šiauliams atstovavo Brovaitė, P. Kurliandskienė, Barcevičienė, J. Kačanauskas, S. Kurliandskas (visi iš LDS), Levitas („Makabi“)  ir kt. (R. Tamulaitienė, N. Veršinskienė, J. Misevičius. („Šiaulių sportas“, Kaunas: „Aušra“, 1998, p. 29).

1930 m. įvykusiame tarpmiestiniame stalo teniso turnyre žaidė „Sparta“ Kaunas ir LDS Šiaulių skyriaus stalo tenisininkai M. Orbakas, K. Adomaitis ir M. Barcevičius.

Pirmasis tarptautinis stalo teniso turnyras įvyko 1931 m. vasario 8 d., kai LDS Šiaulių skyriaus sportininkai susitiko su Rygos „Vyčio“ (lietuvių) komanda. Susitikimas baigėsi šiauliečių pergale 8:1 (Šiaulių sportas, K., 1998, p. 29).

Šiaulių paštininkų švietimo draugijos „Žinia“ sporto sekcija  
Šiaulių paštininkų švietimo draugijos „Žinia“ buvo įsteigta 1923 m. gruodžio 23 d. Jos tikslas buvo rūpintis savo narių dvasiniu bei fiziniu lavinimu, pagal išgales remti žmones materialiai, ugdyti kūno ir dvasios jėgas, tautiškumą ir tėvynės meilę. Prie šios draugijos 1928 m. buvo įsteigta sporto sekcija (veikė nuo 1928 iki 1936 m.). Šios draugijos sporto sekcija galutinai susibūrė 1928 m. „Žinios“ narys Steponas Liaučys 1928 m. Lietuvos lengvosios atletikos pirmenybėse Kaun, trikovėje užėmė antrąją vietą (Pasirašo: Omru. Šiaulių paštininkų „Žinios“ d-jos dešimtmečio veikla. „Pašto pasaulis“, 1934, Nr. 2, p. 29-30).

Viešame miesto sportiniame gyvenime sporto sekcija aktyviai pasirodė 1930 m. dalyvaudama futbolo ir stalo teniso turnyruose, Lietuvos paštininkų sąskrydžiuose, kur klubo atstovai laimėjo pirmąsias ir prizines vietas.  „Žinios“ sporto sekcija sunkiai vertėsi su inventoriumi, trūko sportinės aprangos, avalynės ir kitų priemonių. „Žinios“ sporto sekcijos vadovo sudarytoje sąmatoje nurodoma, kad draugija turėjo vieną komplektą sportinės aprangos, dvi poras bokso pirštinių ir vieną stalo teniso stalą. Išlaidų sąmata – 1007 litų (R. Tamulaitienė. Sporto organizacijos ir jų veikla Šiaulių apskrityje XX a. pirmojoje pusėje. Iš Kn.: Šiaulių apskrities istorijos raida. Šiauliais: Saulės delta, 2004, p. 122). Tačiau nežiūrint šio nepritekliaus, sportinis gyvenimas draugijoje buvo vystomas. Šiaulių paštininkų švietimo „Žinia“ sporto sekcijos pirmininku buvo P. Urmonas , vėliau jį pakeitė Jurgis Karaša (1930 m.).

Jurgis Karaša (1890–1967) suorganizavo Šiaulių paštininkų švietimo draugiją „Žinia“ ir jai vadovavo. Jurgis Karaša 1930-1939 metais dirbo Šiaulių pašto antruoju vyriausiuoju mechaniku. Jis buvo gabus organizatorius ir visuomenininkas, prie „Žinios“ draugijos (įsteigta 1923 m. gruodį) suorganizavo pašto tarnautojų sporto sekciją ir jai vadovavo. J. Karaša buvo didelis sporto mėgėjas, žaidė stalo tenisą, krepšinį ir futbolą (M. Karaša. Ką aš atsimenu... Nuo krivūlės iki raketos: Lietuvos paštininkų atsiminimai. Čikaga, 1968, p. 221-222).

Šiaulių mieste, pašto kieme buvo įrengta sporto aikštelė, pastatyti stalo teniso stalai, gimnastikos įrengimai.  Motiejus Karaša apie J. Karašos sportinę veiklą Šiauliuose rašė: „Gyvendamas Šiauliuose brolis Jurgis suorganizavo pašto tarnautojų ir darbininkų sporto vienetą, kuriame žaidė stalo tenisą, krepšinį ir futbolą. Sporto vienetas vadinosi „Žinia“, ir jo vadovu – pirmininku buvo mano brolis. Jisai buvo didelis sporto mėgėjas, gabus organizatorius ir visuomenininkas“ (Karaša M. Ką aš atsimenu. Nuo Krivūlės iki raketos... p. 221-222).

1934 m.  balandžio 16 d. įvyko Šiaulių paštininkų švietimo draugijos „Žinios“ sporto sekcijos narių metinis susirinkimas. Jo metu  atsiskaitė šios sekcijos pirmininkas J. Karaša. Jis pasiūlė neberinkti šios sporto sekcijos vadovybės, o tas funkcijas pavesti „Žinios“ draugijos valdybai, kuri iš savo tarpo skirtų sporto sekcijos vedėją. Šis pasiūlymas buvo priimtas (Mecas. Šiauliečių sporto reikalai. „Pašto pasaulis“, 1934, Nr. 4, p. 80).

Šiaulių paštininkų švietimo draugijos „Žinia“ sporto sekcijos veikla
1934 m. Šiaulių pašto kieme buvo įrengta sporto aikštelė su gimnastikos įrankiais, išnuomota ir sutvarkyta aikštė tenisui. 1935 m. susitarta su sporto klubu „Sakalas“ dėl aikštės treniruotėms ir naudojimosi sporto įrenginiais (Aktyviau pradėjo veikti Šiaulių sportininkai. „Pašto pasaulis“, 1935, Nr. 9, p. 167).  

Prie draugijos „Žinia“ sporto sekcijos veikė įvairių sporto šakų sekcijos.  Ji rengė futbolo, šachmatų ir stalo teniso turnyrus, ne tik tarp savų, bet ir žaidė su Kauno ir Klaipėdos paštininkais, taip pat su Šiaulių miesto sporto klubais. Šiaulių paštininkų švietimo draugijos sporto klube „Žinia“ buvo populiari lengvoji atletika, stalo tenisas, šachmatai, ypač stipri ir žinoma Šiauliuose buvo futbolo komanda „Žinia“. Dar „Žinios“ draugijos sporto sekcija turėjo sunkumų kilnojimo, bokso, imtynininkų komandas, lauko teniso žaidėjus. Šiaulių paštininkų švietimo draugijos „Žinia“ sporto sekcija daugiausia kultivavo futbolą.

Futbolas. 1930 m. kovo 22 d. įvyko Šiaulių futbolo apygardos susirinkimas, kurio komiteto nariais buvo išrinkti Šiaulių paštininkų švietimo draugijos „Žinios“ atstovai Kaladė ir Vilkinas. 1930 m. balandžio 27 d. „Makabi“ aikštėje įvyko pirmasis „Žaibo“ turnyras, kuriame žaidė Šiaulių miesto komandos LDS, „Makabi“ ir „Žinia“.  Nugalėtoja tapo LDS futbolo komanda, antrąją vietą užėmė „Žinia“ 1:0 nugalėjusi trečiojoje vietoje likusią „Makabi“.

1930 m. „Žinios“ futbolo komanda dalyvavo devyneriose rungtynėse, iš kurių penkiose tapo laimėtoja, trejas pralaimėjo ir vienas rungtynes baigė lygiomis. Įvarčių santykis 20:15 „Žinios“ naudai. Jos futbolo komanda buvo pakviesta draugiškoms rungtynėms į Biržus, Tauragę, Telšius, Joniškį, Žagarę, Radviliškį, Kuršėnus, Akmenę, Gruzdžius ir kt. Biržuose susitiko su L.F.L.S. komanda ir nugalėjo 4:3, Tauragėje su šio miesto rinktine baigė lygiosiomis 1:1 (P. Urmonas. Šiauliai. „Paštininkų žodis“, 1930, Nr. 10, p. 11-12).

1930 m. Šiaulių paštininkų sporto sekcija buvo sudariusi net dvi futbolo komandas: 1-oji „Žinia“ ir 2-oji „Žinia“. „Žinios“ futbolo komandoje sėkmingai žaidė šie Šiaulių pašto darbuotojai: vartininkas Adomaitis; gynėjai Milevičius, Andriejaitis (dar rašoma Andrijaitis – J. N.); saugai V. Balčiūnas Steponas Liaučys, Antanas Misiūnas, puolėjai Daugirdas, Vitkevičius, A. Balčiūnas, P. Urmonas ir Zyzas. Be jų, įvairiu laikotarpiu „Žinios“ futbolo komandoje dar žaidė Dūda, Lentukas, Guorys, Vitkus ir kiti futbolininkai.   

1930 m. liepos 20 d. „Makabi“ aikštėje Šiaulių paštininkų draugijos futbolo komanda „Žinia“ žaidė su LDS futbolo komanda ir ją nugalėjo 2:0. 1930 m. Šiaulių futbolo apygardos pirmenybėse  „Žinia“ užėmė penktąją vietą.

Futbolo komanda „Žinia“ per savo egzistavimo laikotarpį (iki 1934 m. pradžios) sužaidė 72 rungtynes, iš jų laimėjo 38, pralaimėjo 23 ir sužaidė lygiosiomis 11 kartų (Pasirašo: Omru. Šiaulių paštininkų „Žinios“ d-jos dešimtmečio veikla. „Pašto pasaulis“, 1934, Nr. 2, p.  30).

1931 m. kovo 29 d. „Žinios“ klubo salėje įvyko visuotinis Šiaulių futbolo apygardos (apėmusios Šiaulių, Mažeikių ir Telšių apskritis) suvažiavimas, kurio pirmininku išrinktas M. Barcevičius (LDS), jame dalyvavo „Žinios“ atstovai Kanavičius, Kanišauskas ir kt.

1933 m. spalio 10 d. įvyko Šiaulių paštininkų „Žinios“ draugijos sporto sekcijos susirinkimas. Pirmininkavo Mankevičius, sekretoriavo P. Urmonas. Nagrinėjant įstatų projektą nutarta nesteigti atskiro sporto klubo, o likti ir toliau  Šiaulių paštininkų švietimo draugijos „Žinios“ sporto sekcija. Žiemos sezonui nutarta atidaryti pašto kieme čiuožyklą, kad ir pradedantieji galėtų išmokti čiuožti. Buvo kalbama ir apie ledo ritulio komandos sudarymą. „Žinios“ draugija sutiko avansuoti tuos, kurie norės įsigyti pačiūžas. Lapkričio mėnesį nutarta surengti šachmatų ir stalo teniso turnyrą („Paštininkų žodis“, 1933, Nr. 11, p. 359).  

1934 m. rugsėjo 16 d. Šiauliuose, „Makabi“ aikštėje, Šiaulių paštininkų švietimo draugijos futbolo komanda „Žinia“ pirmąkart žaidė su Kauno pašto sporto klubu (K.P.S.K.) ir nugalėjo jį rezultatu 4:1. Įvarčius į kauniečių vartus įmušė 3 – Balčiūnas ir 1 – P. Urmonas (Pasirašo: Stebėtojas.  Pirmosios tarp Lietuvos paštininkų futbolo rungtynės. Šiauliai – Kaunas 4:1 (2:1). „Pašto pasaulis“, 1934, Nr. 9, p. 152-153).

1934 m. spalio 21 d. šiauliečių paštininkų futbolo komanda „Žinia“, kurios sudėtyje buvo vartininkas Adomaitis, gynėjai Milevičius, Andriejaitis, saugai V. Balčiūnas, S. Liaučys, A. Misiūnas, puolėjai Daugirdas, Vitkevičius, A. Balčiūnas, P. Urmonas ir Zyzas, susitiko su  Klaipėdos paštininkų futbolo komanda ir pralaimėjo jai 5:0 (Pasirašo: Ed. Kl. Antrosios paštininkų futbolo rungtynės Klaipėdoje. „Pašto pasaulis“, 1934, Nr. 10, p. 171-172).

Šiauliečiai paštininkai dar žaidė su Panevėžio MSK, Akmenės JSO ir Viekšnių JSO, Kauno paštininkų  futbolo komandomis. 1936 m. rugpjūčio 29 d. Kaune įvyko futbolo rungtynės tarp Kauno ir Šiaulių paštininkų futbolo komandų. Šiauliečių komandoje žaidė: A. Balčiūnas, V. Balčiūnas, S. Liaučys. Dūda, Lentukas, Andriejaitis, Guorys, Riškus, Daugirdas, Milevičius ir Vitkus. Šiauliečiai pajėgią Kauno paštininkų futbolo komandą nugalėjo rezultatu 1:0 (Pasirašo: Sport. Šiauliai nugalėjo Kauną. „Pašto pasaulis“, 1935, Nr. 8, p. 143-144).

Stalo tenisas. 1934 m. balandžio 22 d. įvyko draugijos „Žinia“ sporto sekcijos stalo teniso turnyras, kuriame dalyvavo 7 žaidėjai. Nugalėjo A. Balčiūnas, antrasis buvo P. Urmonas, trečiąją vietą užėmė vienintelė turnyre dalyvavusi moteris A. Petrauskienė. Dar žaidė Milevičius, V. Balčiūnas, Andriejaitis (Mecas. Šiauliečių sporto reikalai. „Pašto pasaulis“, 1934, Nr. 4, p. 80).

1934 m. spalio 7 d. įvyko dar vienas „Žinios“ stalo tenisininkų turnyras. Jo nugalėtoju tapo Andriejaitis, antrasis buvo A. Balčiūnas, trečiojoje vietoje liko pašto darbuotoja A. Petrauskienė.

Šachmatai. 1934 m. sausio 10 – kovo 27 d. vyko Šiaulių šachmatininkų mėgėjų klubo turnyras. Jame „Žinios“ sporto klubo šachmatininkai užėmė šias vietas: ketvirtąją vietą – A. Balčiūnas 15 taškų, penktąją – Grudzinskas ir Andriejaitis po 14 taškų, šeštąją – A. Gaušas ir V. Balčiūnas po 12 taškų (Turnyro rezultatai. „Įdomus mūsų momentas“, 1934 m. balandžio 1, p. 6).
1934 m. gegužės 6 d. Šiauliuose įvyko pirmas paštininkų šachmatų turnyras. Susitiko Klaipėda ir Šiauliai. Šiaulius paštininkų švietimo draugijos „Žinia“ šachmatininkams atstovavo A. Balčiūnas, V. Balčiūnas, Andriejaitis ir P. Urmonas. Buvo sužaistos aštuonios partijos. Kiekvienas su priešininku sužaidė po dvi partijas. Susitikimas baigėsi 4,5:3,5 šiauliečių naudai.

1934 m. liepos 1 d. įvyko revanšines šių komandų šachmatų varžybos, kurias rezultatu 6:2 laimėjo klaipėdiečiai. Geriausiai iš šiauliečių pasirodė Andriejaitis, kuris savo priešininką nugalėjo du kartus, likusieji savo partijas pralošė Klaipėdos paštininkų komandos šachmatininkams (Revanšinis šachmatų turnyras. „Pašto pasaulis“, 1934, Nr. 7, p. 130).

1934 m. gegužės 23 d. ta pati šiauliečių paštininkų šachmatų komandos sudėtis žaidė su Šiaulių sporto klubu Š. Š. „Sakalas“ ir jį nugalėjo 5:3. Abu taškus pelnė „Žinios“ atstovas A. Balčiūnas, kiti  pasidalijo po vieną tašką (Pirmasis tarp paštininkų įvykęs šachmatų turnyras. „Pašto pasaulis“, 1934, Nr. 5, p. 96).

1936 m. pradžioje Šiaulių paštininkų švietimo draugijos „Žinia“ sporto sekcija surengė du šachmatų turnyrus. Nugalėtojo vardą ir dovaną laimėjo Andriejaitis, nepralaimėjęs nė vienos partijos, antroji ir trečioji vieta atiteko broliams A. ir V. Balčiūnams.

1936 m. kovo mėn.  draugijos „Žinia“  sporto sekcijos šachmatininkų rinktinė susitiko su Šiaulių policijos klubu. Pastarieji su nedidele persvara nugalėjo „Žinios“ šachmatininkus (Persitvarkė pagal naująjį draugijų įstatymą. Pasirašo: K. J. „Pašto pasaulis“, 1936, Nr. 5, p. 98).  

Graikų-romėnų imtynės. 1930 m. balandžio 6 d. pirmą kartą buvo surengtos Šiaulių apygardos graikų-romėnų imtynių pirmenybės. Jose dalyvavo LDS, „Makabi“ ir „Žinios“ imtynininkai.  Jos vyko Šiaulių paštininkų švietimo draugijos „Žinia“ sporto sekcijos patalpose, Tilžės g. Imtynėse pasižymėjo Milevičius („Žinia“).

1935 m. rugsėjo 7-8 dienomis Klaipėdoje įvyko pirmasis Lietuvos paštininkų sportininkų sąskrydis, kuriame dalyvavo ir Šiaulių paštininkai. Stalo teniso varžybose, kurios buvo tarp moterų, nugalėjo šiaulietė A. Petrauskienė, kuriai buvo įteiktas diplomas.  Futbolo varžybose iš keturių dalyvavusių komandų antrąją vietą laimėjo Šiauliai, praleisdami į priekį Klaipėdos paštininkų futbolo komandą. Lengvojoje atletikoje Šiaulių paštininkai užėmė antrąją vietą estafetėje 4x100 m, antrąją vietą laimėjo Sventukas, rutulį nustūmęs 10,14 m, trečiąją vietą užėmė A. Balčiūnas, diską nusviedęs 26,70 m.   

Sąskrydyje surengtame paštininkų šachmatų turnyre šiauliečių paštininkų komanda laimėjo trečiąją vietą, kartu su Juknaičiais ir Taurage pasidaliję po 2 taškus. Trečiosios vietos diplomais buvo apdovanoti Gudas, A. Balčiūnas, V. Balčiūnas, Andriejaitis, atstovavę Šiaulių paštininkų draugijai „Žinia“ (Pasirašo: Golas. I-sis Lietuvos paštininkų-sportininkų sąskrydis. „Pašto pasaulis“, 1935, Nr. 9, p. 154-158; Pirmasis Lietuvos paštininkų sporto sąskrydis. „Įdomus mūsų momentas“, 1935 m. rugsėjo 15, p. 4).        

1936 m. rugsėjo 6 ir 7 dienomis Kaune, valstybiniame stadione, įvyko antrasis Lietuvos paštininkų sportininkų sąskrydis. Lengvojoje atletikoje pirmąją vietą laimėjo šiaulietis Sventukas, 100 metrų nubėgęs per 12,8 sek., 3000 m bėgime vyrams trečiąją vietą užėmė Motiejūnas iš Šiaulių, distanciją nubėgęs per 13 min. 5 sek. 4x100 metrų estafetiniame bėgime trečiąją vietą laimėjo Šiaulių paštininkų komanda (Sventukas, Daugirdas, Andriejaitis ir A. Karaša), nuotolį įveikę per 54,2 sek. Disko metime trečiasis buvo šiaulietis Sirutis, diską nusviedęs 25,69 m. Sventukas iš Šiaulių užėmė antrąsias vietas: metant ietį – 39,05 m. ir rutulio stūmime – 9,41 m.  Šuolyje į tolį nušokęs 5,45 m nugalėjo tas pats šiaulietis Sventukas, o šuolyje į aukštį jis peršoko 1,45 m ir užėmė trečiąją vietą.

Futbolo varžybose dalyvavo Šiaulių, Kauno ir Klaipėdos komandos. Nugalėtojo vardą ir pereinamąją sidabrinę taurę, paskirtą buvusio pašto valdybos direktoriaus inž. P. Stanaičio, surinkusi 3 taškus, laimėjo šiauliečių paštininkų futbolo komanda: S. Liaučys (kapitonas), Andriejaitis, Motiejūnas, Daugirdas, Sventukas, A. Balčiūnas, Riškus, Adomaitis, Vitkevičius, Dūda ir Keželis.  Krepšinio varžybose šiauliečių komandoje žaidė Karaša, Sirutis, Sventukas, Motiejūnas, Vitkevičius ir įveikė Panevėžio paštininkus rezultatu 13:3. Moterų stalo teniso varžybose nugalėtojos vardą ir K.P.S.K. valdybos paskirtą asmeninę dovaną, iš medžio išdrožinėtą statulėlę „Grėbėją“, laimėjo šiaulietė A. Petrauskienė.

Tarpklubinėse šachmatų varžybose Šiaulių šachmatininkai Andriejaitis, V. Balčiūnas, A. Balčiūnas užėmė trečiąją vietą. Sąskrydžio bendroje įskaitoje tarp 8 komandų iš septynių sporto šakų Šiaulių paštininkai užėmė trečiąją vietą (R. Keršulis. Šiauliečiai parsivežė iš Kauno sidabrinę taurę. „Įdomus mūsų momentas“, 1936 rugsėjo 14, p. 4; Pasirašo: Gg. II-sis Lietuvos paštininkų – sportininkų sąskrydis. „Pašto pasaulis“, 1936, Nr. 9, p. 162-164).

(Bus tęsinys)

2021 09 29 1

Šiaulių paštininkų švietimo draugijos „Žinia“ futbolo komanda. Pirmas iš dešinės stovi draugijos pirmininkas P. Rasteika. 1929 m.

2021 09 29 6

LDS Šiaulių skyriaus ir Šiaulių paštininkų švietimo draugijos „Žinia“ futbolo komandų žaidėjai ir jų atstovai. Apie XX a. ketvirt. dešimtmetis. Iš R. Lavrinavičiaus archyvo. Publikacijai iliustr. paimta iš A. Petraičio knygos „Šiaulių futbolui 95. Iliustruota istorija: 1925–2020“, p. 33.

2021 09 29 5

LDS Šiaulių skyriaus sportininkai sporto šventėje Šiauliuose 1928 m. birželio 17 d. Publikacijai iliustr. paimta iš A. Petraičio knygos „Šiaulių krepšinio dešimtmečiai. Iliustruota istorija nuo 1925 metų“, p. 23.

Į viršų