facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ nuo vasario 23 d. pristato parodą „Kauno dailininkai: klasika ir modernizmas“, kurioje eksponuojama keturis dešimtmečius Egidijaus Jakubausko nuosekliai ir sistemingai rinkta kolekcija.

Ši paroda yra 2020 m. Vilniuje VDA „Titaniko“ galerijoje eksponuotos parodos „Modern VS Classic“ tęsinys. Parodoje siekiama parodyti XX amžiaus Lietuvos tapybos raidą (nuo Vlado Eidukevičiaus impresionizmo iki Rimvido Jankausko-Kampo abstrakcionizmo).

Ši kolekcija – tai asmeniniais santykiais su kūrėjais daugiau nei vieną dešimtį darbų turintis chrestomatinių dailės kūrinių rinkinys.

„Laiptų galerijoje“ metaforiškai besivaržant skirtingų kartų lietuviškos tapybos mokykloms, vyksta nuolatinė kova tarp klasikinio ir modernaus požiūrių.

Šiose tapybos varžytuvėse, jų ringe savotišką bešališkų teisėjų vaidmenį atlieka Kauno kūrėjai – atminties menininkai, individualūs, pakankamai skirtingi: P. Kalpokas, A. Žmuidzinavičius pirmų lietuviškų parodų rengėjas ( su M. K. Čiurlioniu) bei Adomas Galdikas, Vladas Eidukevičius, Leonardas Kazokas. Šie kūrėjai ženklina sąsajas tarp prieškarinės ir pokarinės lietuviškosios tapybos patirčių, fiksuoja lūžį ieškant tyliojo modernizmo kontūrų.

Taip pat parodoje pristatomi ankstyvieji pokario modernistai kaip Kęstutis Paliokas ir Valerija Ostrauskienė ir po to sekę „Lūžio kartos“ menininkai Audrutė Petrašiūnaitė, Eugenijus Varkulevičius, Eglė Velaniškytė, Arūnas Vaitkūnas.

Kolekcininkas visada jautė simpatiją Kauno dalininkams ir jų kūriniai sudaro jo kolekcijos reikšmingą dalį.

Paroda veiks iki kovo 25 dienos.

2021 02 22 18

P. Puzinas. Natiurmortas.

2021 02 22 8

A. Galdikas. Mergaitė ir lelija.

2021 02 22 23

„Laiptų galerijos“ nuotr.

Į viršų