facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

(Tęsinys)                                                                                          
Kuršių nerijoje, didžiajame pustomų kopų kopagūbryje ties Grobšto ragu, į pietus nuo Nidos, netoli Kuršių marių pakrantės, yra garsioji Sklandytojų kopa. Sklandytojų kopos aukštis kinta dėl intensyvaus smėlio perpustymo. Iki XX a. antrosios pusės Sklandytojų kopa buvo aukščiausia kopa Kuršių nerijoje. 1938 m. jos aukštis siekė 68 m (kitais duomenimis, 70 m.), 1984 m. – 60,5, XXI a. – apie 50 metrų. Tarpukariu čia veikė Nidos sklandymo mokykla. Buvusią sklandymo mokyklos vietą galima pasiekti pasukus nuo kelio, vedančio link Parnidžio kopos.

Sklandytojų kopa primena, kad 1933 m. rugsėjo 4 d. Lietuvos aeroklubas Nidoje įkūrė sklandymo mokyklą. Jos pirmuoju viršininku ir instruktoriumi paskirtas lnt. Gregoras Heidrikis (Radvenis, 1903–1989). Lietuvos karo aviacijos kapitonas G. Heidrikis nuo 1934 m. liepos mėn. iki 1940 m. liepos mėn. tarnavo Šiauliuose, Zokniuose, 3-iojoje eskadrilėje.

Nidos sklandymo mokykla veikė 1933–1939 metais. Nuo tos kopos lyg nuo tramplino sklandytuvai kildavo į viršų. Šią vietą žymi paminklinis akmuo su užrašu: „NIDOS / SKLANDYMO / MOKYKLA. 1933 m. šioje vietoje buvo įkurta Lietuvos aeroklubo sklandymo mokykla. Per 6 metus mokyklos veiklos metu paruošti 508 A, B ir C klasės pilotai. Pasiekti trečias ir ketvirtas rezultatai pasaulyje.“

Nidoje dėl gerų gamtos sąlygų, esant palankiam vėjui iš rytų, susiformuodavo antvėjis, dėl to sklandytuvai galėdavo ilgai išsilaikyti ore. Čia buvo pagrindinė Lietuvos sklandytojų vasaros stovyklavietė. Su Nida susijęs pasaulio rekordininko Ferdinando Schulzo (1927 m. nusklendė 60,2 km) vardas. Nidos sklandymo mokykla tapo pagrindine Lietuvos sklandytojų vasaros stovyklaviete, joje pasiekti ir kiti tuomečiai Lietuvos sklandymo rekordai. 1933 m. rugpjūčio 16 d. ltn. G. Heidrikis su sklandytuvu „Sakalas“ pasiekė pirmąjį išsilaikymo ore rekordą Lietuvos mastu – be nusileidimo išbuvo ore 3 val. 10 minučių. Savo pasiektą išsilaikymo ore rekordą ltn. G. Heidrikis pagerino 1934 m. birželio 26 d. su sklandytuvu „Sakalas“ ore išsilaikydamas 5 val. 14 min. 1935 m. Jonas Pyragius su sklandytuvu „Sakalas“ nuskrido 75 km nuotolį iš Nidos į Palangą pasinaudodamas audros frontu, o 1936 m. jis Nidos kopų atvėjyje išskriejo 22 val. 36 min. pasiekdamas ketvcirtąjį rezultatą  pasaulyje. 1938 m. Alfredas Gysas išskriejo 26 val. 3 min. ir tai buvo trečiasis rezultatas pasaulyje. Nidoje buvo naudojami mokomieji ir lavinimosi tipo sklandytuvai, tinkami šlaitiniams skriejimams antvėjyse. Nidos sklandymo mokykloje iki 1939 m. buvo paruošti 79 C pilotai, 149 B, 242 A klasės pilotai, atlikta daugiau kaip 10 000 skridimų, ore išbūta daugiau kaip 260 val.

Nidos sklandymo mokyklą baigė ir piloto teises gavo sklandytojai iš Šiaulių krašto Petras Motiekaitis (1920–1988), Alfonsas Pranskietis (1919–1989),  V. Šabanas ir kt. 1934 m. spalio mėn. laikraštis „Įdomus mūsų momentas“ rašė: „Praeitą sekmadienį Šiaulių vid. amatų mokykloje įsisteigė bemotoriniais lėktuvais sklandytojų būrelis. Šio būrelio instruktorium bus žinomas sklandymo specialistas vyr. leitenantas G. Heidrikis. Būrelio vadovas – neseniai baigęs Nidos sklandymo mokyklą C klasės pilotas p. V. Šabanas. Į sklandymo mokyklą V. Šabaną siuntė pati mokykla ir jį, burmistrui remiant, šelpė“ (Skraidysim sklandytuvais. Šiauliuose įsisteigė sklandytojų būrelis. „Įdomus mūsų momentas“, 1934 spalio 7, p. 4).       

Nidos sklandymo mokyklą baigęs pilotas, aviacijos aparatų konstruktorius Bronius Oškinis (1913–1985) nuo 1936 m. lapkričio iki 1938 rugpjūčio mėn. dirbo Zoknių aviacijos bazės dirbtuvių viršininko pavaduotoju, 1937 m. gegužės 30 d. pastatė sklandytuvą „BrO-4 „Rūta“.

1979 m. Nidoje, ant išlikusių angaro pamatų pastatyta metalinė atminimo arka, žyminti buvusios sklandymo mokyklos vietą, 1998 m. pažymint sklandymo mokyklos 65 metų jubiliejų, atidengtas paminklinis akmuo lietuvių ir vokiečių sklandytojams virš Kuršių nerijos.

(Bus tęsinys)

2021 01 08 12

Svečių delegacija ir pilotas pozuoja prie sklandytuvo ir Nidos sklandytuvų mokyklos angaro. 1938 m. liepos 12 d. Iš P. Kaminsko rinkinio.

2021 01 08 10

Sklandytuvai ir pilotai Kuršių nerijoje. 1929 m. Iš P. Kaminsko rinkinių.

2021 01 08 8

(Cigarečių reklama). Didžioji kopa Kuršių nerijoje. Spalvota iliustracija. XX a. I pusė. Iš P. Kaminsko rinkinių.

2021 01 08 16

Nidos kopos. Atvirukas. XX a. I pusė. Iš M. Bernoto rinkinio.

Į viršų