facebookgoogle twitter instagram youtube krepselis

darbo laikas

telefono nr el pastas

(Tęsinys)    
                                                                                               
1961 sausio 15 d. Lietuvos televizija parodė naują TV filmą suaugusiems „Iš namų ir atgal“, kuriame vaidino senosios S. Ušinsko marionetės.

1971 m. spalio mėn. Vilniuje buvo atidaryta apžvalginė menininko, prof. S. Ušinsko kūrybos paroda. Joje eksponuotas S. Ušinsko marionetes po parodos įsigijo Teatro muziejus (LTMKM). Parodos atidarymo metu buvo demonstruotas marionečių filmas „Storulio sapnas“ (Driežis Rimas, 2016 m., Vilnius. Iš kat.: „80 metų profesionaliajam Lietuvos lėlių teatrui 1936 – 2016“).

1972 m. profesorius Stasys Ušinskas už kūrybą apdovanotas Lietuvos respublikine premija.

1987 m. Kauno miesto centre (S. Daukanto g. 15) buvo atidengta memorialinė lenta „Šiame name 1961 – 1967 m. gyveno dailininkas Stasys Ušinskas“ (Kauno m. LDT 1985 sausio 31 d. potvarkis Nr. 33p). Tekstas lietuvių ir rusų kalbomis. 2017 m. gruodžio 8 d. lenta pakeista į užrašą: „Šiame name 1961 – 1967 m. gyveno dailininkas vitražistas, scenografas, lėlininkas profesorius Stasys Ušinskas.“

1995 m. liepos 13 d. Kauno paveikslų galerijoje veikė retrospektyvinė paroda, skirta tapytojo, vitražisto, scenografo, pirmojo Lietuvoje lėlininko Stasio Ušinsko gimimo 90-mečiui. Buvo eksponuojamas S. Ušinsko kūrybinis palikimas iš M. K. Čiurlionio dailės muziejaus fondų, kuriuose saugoma apie 60 dailininko kūrinių. Beveik didesnę parodos dalį sudaro dailininko tapybos darbai, scenografijos ir kostiumų eskizai, marionetės.

1995 m. liepos 20 d. Pakruojyje, prie profesoriaus S. Ušinsko gimtojo namo memorialinio kambario, buvo paminėtas garsaus dailininko 90-mečio jubiliejus. Ta proga namo kiemelyje buvo atidengtas rozalimiečio tautodailininko Sauliaus Ūso sukurtas stogastulpis. Memorialiniame kambaryje lankytojai galėjo pamatyti unikalią S. Ušinsko dažų dėžutę, kurią dailininkui padovanojo jo dėstytojas Paryžiaus Moderno akademijoje Fernanas Leže (F. Leger). Stasio Ušinsko namas Pakruojyje žaliai dažytas, o kadaise jis buvo rudai dažytas. Čia augo Stasys Ušinskas, jo brolis Romas ir sesuo Filomena.

2000 m. liepos mėnesį Pakruojyje paminėtos Stasio Ušinsko gimimo 95-osios metinės. 1990 m. įkurtame S. Ušinsko memorialiniame kambaryje susirinkę pakruojiečiai klausėsi dailininką pažinojusio mokytojo Zenono Gegecko prisiminimų, diskutavo apie menininko asmenybę ir jo kūrybą. Profesoriaus giminaitė pedagogė Inga Ušinskaitė pristatė savo sudarytą giminės genealoginį medį, kuriame įrašyta ir S. Ušinsko pavardė. Minėjimo dalyviams buvo parodytas filmas apie memorialinio kambario atidarymą Pakruojyje 1990 m. (Paminėtas dailininko jubiliejus. „Šiaulių kraštas“, 2000, liepos 24).

2001 m. vasario 1 d. Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija surengė tarptautinį ekslibrisų konkursą ir parodą „Ex libris. Šiaulių J. Janonio gimnazijai – 150“. Šio konkurso metu knygos ženklus menininko prof. Stasio Ušinsko atminimui sukūrė dailininkai: Aina Karlsone iš Latvijos, Mihaela Yarche Apostol iš Rumunijos, lietuviai Klemensas Kupriūnas, Vytautas Petronis, Lolita Putramentienė-Braza ir kt. kūrėjai. Parodoje taip pat buvo eksponuoti lietuvių dailininkų R. Čarnos, A. Čepausko, S. Ikamo, M. Liugailos, A. Olbuto ir kitų autorių sukurti ekslibrisai, įprasminantys S. Ušinską ir jo kūrybą.

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos Jono Krivicko muziejuje saugoma medžiaga, knygos, žurnalai, fotografijos ir iliustracijos, pasakojančios apie Stasį Ušinską. Ypač vertinga yra Šiaulių valstybinės gimnazijos VIII laidos 1926 m. vinjetė, kurioje yra S. Ušinsko nuotrauka.

2003 m. liepos mėnesį Pakruojyje buvo paminėtas profesoriaus Stasio Ušinsko 98-asis gimtadienis. Susirinkusieji S. Ušinsko memorialiniame kambaryje, esančiame Gegužės 1-osios g. 15, susipažino su menininko gyvenimui ir kūrybai skirta ekspozicija, jo bareljefu (skulptorius S. Žirgulis) ir stogastulpiu namo kiemelyje.   Prof. S. Ušinsko gimtasis namas ir jo memorialinis muziejus prašosi remonto ir ekspozicijos apie dailininką, atnaujinimo. Tai turėtų būti Pakruojo savivaldybės rūpestis. Reikia deramai pagerbti iškilaus menininko atminimą Pakruojyje ir Šiauliuose, kur jis gyveno ir mokėsi. Planuojama ekspoziciją apie dailininką parengti naujai įrengtoje Pakruojo gaisrinės stoginėje.

2005 m. lapkričio 22 – 2006 sausio 9 dienomis Lietuvos dailės muziejaus Radvilų rūmų muziejuje veikė didelė retrospektyvinė dailininko Stasio Ušinsko kūrybos paroda „Valingo grožio konstrukcijos“, atkeliavusi iš Kauno nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus, ją papildė Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje vykusioje dailininko jubiliejui skirtoje ekspozicijoje rodyti scenografijos eskizai ir lėlės, taip pat iš privačių kolekcijų paskolinti menininko darbai. Paroda skirta dailininko gimimo100-mečio sukakčiai. Išsamioje apžvalginėje ekspozicijoje eksponuota S. Ušinsko tapyba, grafika, piešiniai, scenografijos ir taikomosios dailės kūriniai, vitražai, unikalios lėlės marionetės, dokumentinė medžiaga – iš viso daugiau kaip 300 dailininko kūrinių. Lankytojai galėjo pamatyti ir pirmąjį garsinį S. Ušinsko lėlių filmą „Storulio sapnas“. Išleistas šios parodos plakatas.

Tą pačią dieną Vilniuje, Tamošaičių namuose-galerijoje „Židinys“ vyko mokslinė konferencija, skirta S. Ušinsko ir Liudviko Strolio gimimo 100-osioms metinėms, kurią surengė Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institutas. S. Ušinskas studijų metais Paryžiuje gyveno kartu su bičiuliu dar nuo Šiaulių berniukų gimnazijos laikų – Liudviku Stroliu (1905 – 1996).

Prisiminimuose L. Strolis apie Paryžiaus laikus rašė: „Su Ušinsku, besimokydamas Paryžiuje, beveik visą laiką gyvenome viename kambary. Dažnai ant spiritinės lempelės (specialios) mes gamindavomės nesudėtingus pietus. Tais pačiais metais apsigyvenome „Berthollet“ viešbutyje (9, rue Berthollet). Nuo tada Paryžiuje čia ir gyvenau. Vieta buvo patogi, netoli rinkos Mouffetard gatvėje ir ne per brangi. Tame mažame turguje pirkdavome virtas daržovių košes (karštas), kiaušinius ir sviestą. Tai buvo pagrindinis mūsų maistas <...>

Stasys Ušinskas taip pat įstojo į Konservatoriją ir studijavo vitražą, o privačiai mokėsi pas A. Exter arba F. Leger. Jis labai mėgo scenografiją, būdamas Paryžiuje paruošė „Kornevilio varpus“ ir dalyvavo statant tą operetę. Šis spektaklis Kauno Valstybės teatre buvo rodomas ilgą laiką. Ušinsko darbai buvo labai konstruktyvūs, originalių formų ir stipriai „subudavoto“ piešinio <...>

Labai daug dirbo, laiko tuščiai neleido. Teatro dekoracijoms rinkdavo medžiagą muziejuose ir bibliotekose. Mėgo dirbti naktimis, o rytais ilgiau pamiegoti. Šių savo įpročių laikėsi visą gyvenimą. Valstybinės stipendijos negaudavo, todėl finansiškai labai sunkiai vertėsi. Jį finansavo žmona – mokytoja S. Bertulytė, kuri buvo prasiskolinusi, kaip sakoma, iki ausų. Grįžęs į Lietuvą, Ušinskas studijoms išleistas skolas grąžino. Kalbant apskritai, Ušinskų šeima visą gyvenimą vargo, gyveno nepritekliuose. Ušinskas labai daug išleisdavo įvairiems teatriniams eksperimentams, lėlių teatro problemoms spręsti. Jis pirmas Lietuvoje pats gamino (konstravo) labai sudėtingas lėles. Buvo stiprios valios, užsigrūdinęs varge, nes jaunystėje ir gyveno, ir mokėsi dideliame skurde“ (Strolis L. Iš prisiminimų apie studijas Paryžiuje.  Lietuvių keramikos maestro Liudvikas Strolis: Jubiliejinė kūrybos paroda, dailininko gimimo 100-mečiui, sudarytoja Danutė Skromanienė. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2005).

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus 100-ųjų gimimo metinių proga parengė ir išleido S. Ušinsko leidinį „Lėlių ir kaukių teatras“ (Vilnius, 2005). Šio leidinio pratarmėje rašoma, kad tai yra pirmoji lietuviška knyga apie lėlių teatrą, savo pasirodymo laukusi beveik septynis dešimtmečius ir atskleidžianti dar vieną žymiojo menininko S. Ušinsko talento pusę. Ji supažindina su įvairiomis lėlių teatro formomis ir teikia metodinių patarimų kuriant marionečių teatrą.

2006 m. sausio 17 d. Vilniaus „Lėlės“ teatre įvyko vakaras, kuriame buvo pristatyta Stasio Ušinsko knyga-vadovėlis „Lėlių ir kaukių teatras“ (sud. Daiva Krutulienė, rankraštis vadinosi „Lėlių ir maskių teatras“. Išleido Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus) ir filmas „Storulio sapnas“ DVD (Šabasevičienė D. Lėlių madas diktuoja Stasys Ušinskas. „Literatūra ir menas“, 2006 sausio 27).

2010 m. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Kaune išleido leidinį „Stasys Ušinskas. Valingo grožio konstrukcijos“, kuriame nušviečiamas menininko gyvenimas, kūryba ir jo pedagoginė veikla.

2012 m. Kaune išleista knyga „Filomena Ušinskaitė“ (sudarytojos Algė Gylienė, dr. Raimonda Kogelytė-Simanaitienė. Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius), kurioje spausdinama nemažai medžiagos ir iliustracijų, susijusių ir su prof. S. Ušinsku.

Iki 2015 m. gruodžio 10 d. V. K. Jonyno galerijoje (Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus padalinyje Druskininkuose) veikė Stasio Ušinsko kūrybos paroda „Trys dimensijos“, skirta dailininko gimimo 110-osioms metinėms.

2016 m. gegužės 4-6 dienomis Pakruojyje viešėjo Vilniaus teatras „Lėlė“ , kuris parodė kultūrinę-edukacinę programą  „Diena su Lėle“. „Lėlės“ teatro renginius paįvairino mokslinė konferencija, skirta profesionalaus Lietuvos lėlių teatro pradininko Stasio Ušinsko gyvenimui, veiklai ir kūrybai. Konferencijoje pranešimus skaitė teatrologė Audronė Girdzijauskaitė, teatro „Lėlė“ meno vadovas Vilmantas Juškėnas, menotyrininkė Ramutė Rachlevičiūtė, teatro „Lėlė“ režisierius ir dailininkas Rimas Driežis ir Agnė Pulokaitė.

2018 m. rugsėjo 27 d. Vilniaus mažojo teatro salėje lėlių teatro režisierius ir dailininkas Rimas Driežis pristatė garsų lietuvių menininką – vitražistą, scenografą, lėlininką Stasį Ušinską, apžvelgė jo kūrybą marionečių srityje.

S. Ušinskas – vienas profesionalaus lėlių teatro Lietuvoje kūrėjų – 1936-aisiais sukūrė lėlių spektaklį „Silvestras dūdelė“, o po dvejų metų pirmąjį garsinį lietuvių lėlių filmą „Storulio sapnas“. S. Ušinskas 1937 m. pasaulinėje Paryžiaus parodoje „Meno ir technikos vieta šiuolaikiniame gyvenime“ už šias lėlės ir scenografijos eskizus buvo apdovanotas aukso medaliu ir diplomu.            

2019 m. birželio mėn. S. Ušinsko marionečių konstrukcijų brėžiniai (patentas US 2202677A, Už marionečių technikos patobulinimą JAV 1940-05-28) ir pirmasis Lietuvoje animacinis marionečių filmas „Storulio sapnas“ pripažinti nacionalinės reikšmės kolekcija ir įtraukti į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą. UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinio registro liudijimai buvo įteikti Martyno Mažvydo bibliotekoje rugsėjo mėnesį.

2019 m. rugsėjo 5 d. Akmenėlių dvare, Pakruojo rajone, įvyko Stasio Ušinsko atminties vietos atidarymo ceremonija. Šio dvaro savininkė, šiaulietė Edita Aperavičienė, įgyvendindama Raimondos Canderienės ir kitų Kauno menininkų prof. S. Ušinsko atminimo įamžinimo iniciatyvą pasakojo: „Prof. S. Ušinskas paliko ryškų pėdsaką Lietuvos meno istorijoje: tapytojas avangardistas, studijavęs Paryžiuje, padėjęs pagrindus Lietuvos vitražo mokyklai, Lėlių teatrui, yra pirmojo lietuvių marionečių garsinio filmo „Storulio sapnas“ autorius. Jis visada žengė priekyje visų, nebijo eksperimentuoti, jo menas kaip niekad aktualus šiandien, jis būdamas puikiu pedagogu, išugdė iškiliausius Lietuvos menininkus, vitražistus. Garsas apie S. Ušinską turi pasklisti ne tik po Lietuvą, bet ir po visą pasaulį.“ Akmenėlių dvare, Atminties vietoje, yra akmuo su dedikacija S. Ušinskui, surinkta turtinga medžiaga iš Ušinskų šeimos archyvo, videofilmas, pristatantis menininko gyvenimą ir kūrybą, eksponuojami jo ir jo mokinių darbai, atsiminimai.

2020 m. kovo 7 d. Akmenėlių dvare, Pakruojo rajone, Stasio Ušinsko atminties vietoje įvyko renginys „Pinokio byla. Lėlių teatro kelias“, skirtas Stasio Ušinsko 115-ajam gimtadieniui. Vilniaus „Lėlės“ teatro vadovas Vilmantas Juškėnas atvežė ir parodė Stasio Ušinsko lėles. Renginio metui buvo renkamos aukos paminklui-skulptūrai „Arkliukas“.  

2020 m. metais Pakruojyje baigiama restauruoti Pakruojo gaisrinės stoginė, į kurią planuojama perkelti ir eksponatus iš prof. Stasio Ušinsko memorialinio kambario, numatoma parengti ekspoziciją, pasakojančią apie šį garsų Lietuvos menininką, tapytoją, lėlininką, vitražistą, scenografą, pedagogą prof. Stasį Ušinską.

2020 m. liepos 18-19 dienomis per Škaplierinės atlaidus Linkuvoje buvo pagerbtas menininko, prof. Stasio Ušinsko atminimas. Mieste, viešoje erdvėje, buvo eksponuojami 3 iliustruoti stacionarūs stendai: „Stasys Ušinskas“, „Daugiabriaunis Stasio Ušinsko talentas“, „Stasys Ušinskas ir Pakruojis“.

2020 m. liepos 20 d.  Akmenėlių dvare, Pakruojo rajone, buvo paminėtos Stasio Ušinsko 115-osios gimimo metinės. Renginio metu atidaryta Kauno valstybinio lėlių teatro V. ir S. Ratkevičių muziejaus lėlių paroda, kuri veiks iki rugsėjo 1 d. Šiemet rudenį Akmenėlių dvare planuojama atidengti kauniečio skulptoriaus Danieliaus Sodeikos skulptūrą lėlę-marionetę „Arkliukas“, įprasminančią didžiojo menininko, lėlininko prof. S. Ušinsko charakteringiausius kūrybos bruožus. Tai bus pirmasis ir vienintelis toks kūrinys Lietuvoje, skirtas marionetei bei vienas iš nedaugelio esančių pasaulyje.

(Bus tęsinys)

20 07 23 15

Stogastulpis Stasiui Ušinskui prie jo gimtojo namo Pakruojyje. J. Nekrašiaus nuotr. 

20 07 23 6

Prof. S. Ušinsko atminties vieta Akmenėlių dvare.

20 07 23 14

S. Ušinsko marionetės.

20 07 23 8

S. Ušinsko marionečių piešiniai.

20 07 23 12

S. Ušinsko parodos „Valingo grožio konstrukcijos“ katalogas.

20 07 23 13

S. Ušinsko marionetė „Karvutė“.

20 07 23 11

S. Ušinsko plakatas.

Į viršų